“İstiklâl ve İstikbâl” Fotoğraf Yarışması

Deneme Yarışması
"İstiklâl ve İstikbâl" Deneme Yarışması

1. “İstiklâl ve İstikbâl” özel ve “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı” genel konu başlıkları altında bir yarışma düzenlenmektedir.

2. Yarışma, lise, üniversite lisans ve lisansüstü kapsamındaki tüm öğrencilere açıktır. Her katılımcı en çok 2 eserle katılabilir.

3. Katılımcılar http://www.uskudarkultursanat.com/yarismalarimiz , https://www.medeniyet.edu.tr/tr, https://www.fsm.edu.tr sayfalarında yer alan sayfalarında yer alan “Yarışma Şartnamesi”ndeki kurallara tam uyum sağlamak zorundadır. Öğrenciler e-postalarını Fotoğraf Yarışması İstiklâl ve İstikbâl konu başlığı ile göndermelidir.
Fotoğraflar 08.02.2021 – 08.03.2021 tarihleri arasında “[email protected]” mail adresine gönderilmeli her bir fotoğraf çekim tarihi ile birlikte isimlendirilmelidir (örn:bayrak2019). Katılımcılar maillerine başvuru bilgisi başlığı altında T.C. Kimlik No, isim ve soyisim, doğum tarihi, öğrenim gördüğü kurum ve derecesi ile ikamet adresini tam ve açık bir şekilde maddeler halinde belirten bir word dosyası eklemelidir. Başvuru çevrimiçi yapılmalıdır. Söz konusu tarihten sonra yüklenecek başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, katılımcıya ait olmalıdır.

5. Eserin yarışma öncesinde sergilenmiş ya da yayınlanmış olması katılım açısından engel oluşturmaz. Fakat fotoğraflarla yerel, ulusal ya da uluslararası herhangi bir yarışmaya katılım sağlanmamış olmalıdır.

6. Fotoğraflarda görsel dilini bozmayacak makul düzeltmeler yapılabilir. Gerektiği takdirde katılımcıdan fotoğrafın ham hâli istenebilir. Belirtilen şartların dışındaki fotoğraflar yarışma dışı kalacaktır.

7.. Fotoğraflarda herhangi bir kenar boşluğu ya da paspartu olmamalı, üzerine işaret yerleştirilmemelidir.

8. Fotoğraflar JPEG formatında ve en az 72 dpi çözünürlükte olmalıdır.

9. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların sorumluluğu katılımcıya aittir. Özellikle “özel hayatın gizliliğinin ihlali”ne yönelik dikkat edilmesi önerilir.

10. Yarışmanın organizasyonu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilmekte olup; Yarışma Bilim Kurulu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi tarafından oluşturulmuştur.

Telif:
Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi’ne aittir. Yarışmaya katılan eserlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar. Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri yarışmaya başvurarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

11. Yarışma sonuçları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi web sayfalarından 12.03.2021 tarihinde yayınlanacaktır.

12. Ödüller:

Birinciye 5000 (Beş Bin) TL+ Plaket

İkinciye 4000 (Dört Bin) TL+ Plaket

Üçüncüye 3000 (Üç Bin) TL+ Plaket

4., 5., ve 6. eserlere 1000’er (Bin) TL Mansiyon+Plaket

Bilgi ve İletişim için:
İsim: Nail Tarık Eren

Tel No: 0216 531 30 00 /2222

E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

sixteen − 3 =