“İstiklâl ve İstikbâl” Deneme Yarışması

Deneme Yarışması
"İstiklâl ve İstikbâl" Deneme Yarışması

1. “İstiklâl ve İstikbâl” özel ve “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı” genel konu başlıkları altında bir yarışma düzenlenmektedir. Yarışma, lise, üniversite lisans ve lisansüstü kapsamındaki tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Her katılımcı en çok 1 eserle katılabilir.

2. Katılımcılar http://www.uskudarkultursanat.com/yarismalarimiz , https://www.medeniyet.edu.tr/tr, https://www.fsm.edu.tr sayfalarında yer alan “işbu Yarışma Şartnamesi”ndeki kurallara tam uyum sağlamak zorundadır.

3. Katılımcılar başvurularını [email protected] mail adresinden yapacaklardır. Öğrenciler e-postalarını “Deneme Yarışması İstiklal ve İstikbal ” konu başlığı ile göndermelidir. Başvuru tarihleri 08.02.2021-08.03.2021 şeklindedir. Söz konusu tarihten sonra yüklenecek başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışmacı, eserin son sayfasına başvuru bilgileri başlığı altında T.C. Kimlik No, İsim ve soyisim, doğum tarihi, öğrenim görülen kurum ve derece ile ikamet adresini tam ve açık bir şekilde maddeler halinde belirtmelidir.

4. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda adı geçen düzenleyici kurul, yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir.

5. Yarışmaya gönderilen metinler, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3cm sağdan ve alttan 2.5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.

6. Yarışmaya gönderilen metinler iki bin kelimeyi geçmemelidir.

7. Eserlerin yazımında TDK Yazım Klavuzu esas alınacaktır.

8. Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.

9. Yarışmanın organizasyonu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilmekte olup; Yarışma Bilim Kurulu, organizasyon ortağı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi tarafından oluşturulmuştur.

Telif:
Yarışma sonunda ödüle ve mansiyona değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi, ödüle ya da mansiyona değer bulunan eserlerin; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşu olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ile Üsküdar Belediyesi, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini yarışma adresine çalışmalarını mail olarak göndermesi halinde beyan, kabul ve taahhüt eder.Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.

10. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi’ne aittir. Yarışmaya katılan eserlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar. Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri yarışmaya başvurarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

11. Yarışma sonucunda 1., 2. ve 3.’lüğe hak kazanan katılımcılar 12.03.2021 tarihinde ilan edilecektir. Dereceye giren katılımcıya:

Birinciye 5000 (Beş Bin) TL+ Plaket

İkinciye 4000 (Dört Bin) TL+ Plaket

Üçüncüye 3000 (Üç Bin) TL+ Plaket

4., 5., ve 6. eserlere 1000’er (Bin) TL Mansiyon+Plaket

Bilgi ve İletişim için:
İsim: Nail Tarık Eren

Tel No: 0216 531 30 00 /2222

E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two + 8 =