İstiklal Marşı Resim Olsa Nasıl Çizilir?

Yarışmanın Hedefi
2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak belirlenmesinden
hareketle Türkiye genelinde tüm ortaokullarda eğitim
gören öğrencilerimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan
İstiklal Marşımıza yönelik duygularını aktarmalarına
imkan verecek bir resim yarışması düzenlenmektedir.
“İstiklal Marşı Resim Olsa Nasıl Çizilir?” temasıyla
gerçekleştirilen yarışma sonucunda çizilen resimler;
ortaokul düzeyindeki çocuklarımızın zihinlerinde İstiklal
Marşı’nın nasıl yer ettiğini, İstiklal Marşı’nı okurken ne
hissettiklerini, İstiklal Marşı’mızı onların dünyasından
görmemizi sağlayacak eserlerin ortaya çıkmasını
mümkün kılacaktır.

Katılım Şartları
• Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm
ortaokul kademesinde eğitim alan öğrenciler
katılım sağlayabilir.
• Her öğrenci yarışmaya tek bir resimle katılım
sağlayabilir.
• Öğrenciler yarışma takviminde belirtilen son
başvuru tarihine kadar çizmiş oldukları resimleri
http://gencmemursen.org.tr adresinden “İstiklal
Marşı Resim Olsa Nasıl Çizilir?” Resim Yarışması
sekmesinden giriş yaparak başvuru formunu
doldurup çıktısını aldıktan sonra eseri ile birlikte
Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86,
Kat : 3 Genç Memur-Sen Genel Merkezi 06400
Altındağ/ANKARA adresine posta veya kargo
yarışmaya başvuruda bulunabilirler.
• Yarışma katılımcıları yarışmaya gönderdikleri eserin
telif haklarının, eserin her ne şekilde olursa olsun
yazılı, işitsel veya görsel olarak yayımı halinde Genç
Memur-Sen’e ait olduğunu peşinen kabul etmiş
sayılır. Yarışma düzenleyicileri uygun gördüğü
eserleri yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin
kısmen ve/veya tamamen yayımlanması halinde
yarışmacılara ayrıca ödemede bulunulmaz.
• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler bu şartname
esaslarını kabul etmiş sayılır.
• Bütün yarışmacıların başvuru ekinde yer alan
“veli rıza onay formunu” da velilerine imzalatarak
başvuru formu ve eserlerinin yer aldığı posta/
kargoya eklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde
eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmanın Amacı
Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya tarihin
her döneminde çeşitli işgalcilerin, sömürgecilerin,
zalimlerin hedefi haline gelmiştir. Ancak aziz
milletimiz bu işgalcilere, sömürgecilere, zalimlere
geçit vermeyen, boyun eğmeyen, tüm dünyaya
meydan okuyan nice destanlar yazmışlardır.
100 yıl önce merhum Mehmet Akif ERSOY tarafından
kaleme alınan İstiklal Marşı’mız milletimizin tarih
boyunca aynı inançla vermiş oldukları mücadelenin
ruhunu temsil etmektedir. Milyonların hep bir
ağızdan okudukları İstiklal Marşı her bir mısrasında
tarih, mücadele, inanç ve vatan aşkını ifade ederek
milletimizin varlığına ve birliğine karşı her türlü
tehdit karşısında hilalin altında birleşerek destanlar
yazmaya devam edeceğinin tüm dünyaya en gür
sesle beyanıdır.

İçinde bulunduğumuz 2021 yılı İstiklal Marşı’mızın
kabulünün 100. yılıdır. Bu nedenle 2021 İstiklal Marşı
Yılı olarak TBMM tarafından kabul edilmiştir. Buradan
hareketle söz konusu yarışma; ortaokullarda eğitim
alan öğrencilerimizin milletimizin bağımsızlık
sembolü olan İstiklal Marşı’nın anlam ve önemini
hatırlamaları ve İstiklal Marşı hususunda hissettikleri
duyguları resimler yoluyla aktarmalarına imkân
verecektir.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusunu “İstiklal Marşı Resim Olsa
Nasıl Çizilir” temasıyla ortaokul kademesindeki
öğrencilerimizin İstiklal Marşı’na yönelik çizecekleri
resimler oluşturmaktadır.

Eserlerin Değerlendirilmesi
Yarışma takvimine göre son başvuru tarihi olan
15.06.2021’e kadar öğrencilerin çizmiş oldukları
resimler http://gencmemursen.org.tr adresinden
“İstiklal Marşı Resim Olsa Nasıl Çizilir? Resim Yarışması”
sekmesinden giriş yaparak başvuru formunu doldurup
çıktısını aldıktan sonra eseri ile birlikte Zübeyde
Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86, Kat : 3 Genç
Memur-Sen Genel Merkezi 06400 Altındağ/ANKARA
adresine posta veya kargo yolu ile Genç Memur-Sen
Genel Merkezine ulaştırılacaktır. Genç Memur-Sen
Genel Merkezi tarafından oluşturulan değerlendirme
jürisi tarafından çizilen resimler değerlendirilecektir.
Değerlendirme işleminden önce öğrencilerin isim, okul,
ilçe vb. bilgileri kapatılarak değerlendirme yapılacaktır.
Jüri üyeleri her bir resmi ayrı ayrı değerlendirecektir ve
bu değerlendirme sonucunda resme verilen puanların
ortalaması hesaplanarak birinci, ikinci, üçüncü ve
Mehmet Akif İNAN özel ödülünü almaya hak kazanan
eserler belirlenecektir. Değerlendirme işleminden
sonra değerlendirme jürisi tarafından sonuç tutanağı
hazırlanıp Genç Memur-Sen Genel Merkezine teslim
edilecektir.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde
Aranacak Şartlar

• Yarışmacı resmin arkasına başvuru sahibinin
adını soyadını yazmalıdır. Ayrıca boş bir kâğıda;
başvuru sahibinin adı soyadı, okulu, ilçesi ve il
bilgilerini belirterek resmin orijinali ile birlikte
teslim etmelidir.
• Bütün yarışmacıların başvuru ekinde yer alan
“veli rıza onay formunu” da velilerine imzalatarak
başvuru formu ve eserlerinin yer aldığı posta/
kargoya eklemiş olmaları gerekmektedir.
• Resimler 35*50 cm boyutlarda resim kağıdına,
istenilen teknikle yapılabilecektir. (Karakalem,
renkli kuru kalem, , pastel kalem, sulu boya, yağlı
boya, akrilik boya vb.)
• Yarışmaya katılımda gönderilen eser daha önce
herhangi bir yarışmada, etkinlikte vb. çalışmalarda
kullanılmamış olmalıdır. Aksi taktirde katılımcı tüm
haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
• Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi
bir hak talep etmeyeceklerdir.
• Yarışma şartlarına uymayan eserler dereceye
girse bile iptali ve değişimi noktasındaki her hak
genel koordinasyon kurulu nezdinde saklıdır.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi:
15 Haziran 2021
Değerlendirme Jürisinin Sonuçları İlan Tarihi:
15 Ekim 2021
Ödül Töreni Tarihi:
27 Aralık 2021
Dereceye Giren Eserlerin Sergilenme Tarihi ve Yeri:
27 Aralık 2021 | Memur-Sen Genel Merkezi

Ödüller
Birinci
7.000 TL
İkinci
5.000 TL
Üçüncü
3.000 TL
Mehmet Akif İnan Özel Ödülü
1.000 TL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two × one =