İstiklal’ in 100. Yılı Lise Öğrencileri Arası Bilgisayar Destekli Afiş Yarışması

İstiklal Marşı
İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un yazdığı, milletimizin onurlu mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan, İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutluyoruz.

Bizler de İstikal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy’u anarak, O’nun emanetini gelecek kuşaklara aktarmak için Müdürlüğümüze bağlı resmi-özel lise öğrencilerimize yönelik, “İstiklal’ in 100. Yılı” adıyla bilgisayar destekli afiş tasarım yarışması düzenledik.

Haydi gençler, katılımlarınızı bekliyoruz!

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİKLALİN 100. YILI
AFİŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. Konu

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un yazdığı milletimizin onurlu mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan, İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. Yıldönümünü kutluyoruz.

Yurdumuzun birçok yeri düşman işgali altındayken halkımız kadını, erkeği, çocuğu ve askeriyle ülkesi için zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için mücadele verirken, Mehmet Akif ERSOY milletimize cesaret vermek, duygularını harekete geçirmek üzere İstiklal Marşımızı yazmıştır. “Doğduğumdan beridir aşığım istiklale” diyen Mehmet Akif ERSOY, “İstiklal Marşı” adını verdiği şiirini İstiklal Harbinde kanının son damlasına kadar mücadele eden Kahraman Ordumuza ithaf etmiştir.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumu öğrencilerine yönelik olarak “İstiklal’ in 100. Yılı” adlı bilgisayar destekli afiş tasarım yarışması düzenlenmiştir.

 1. Amaç

Bu yarışmayla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz tarafından çağımızın gereği olan bilişimle üretim becerileri kullanılarak İstiklal Marşı’nın ruhuna uygun bağımsızlığın, özgürlüğün ve hürriyetin öneminin anlatılması amaçlanmaktadır. Bu amaç ile Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesinde belirtilen öğrencilere bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülmesi hedefine katkı sağlanacaktır.

 1. Genel Kurallar
 • Yarışmaya Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilirler.
 • Başvurular bireysel olarak yapılacaktır. Her yarışmacının bir danışman öğretmeni olması zorunludur. Bir danışman öğretmen bir ya da daha fazla öğrenciye danışmanlık yapabilecektir.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılardan “12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” konusunda afiş tasarımı yapmaları beklenmektedir.
 • Yarışmacılar ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eserle yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışma başvurusu 01 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
 • Başvurular danışman öğretmen tarafından adresindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru formuna Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE WEB sitesinden de (avdinarae.meb.gov.tr) ulaşılabilir. Bu formda belirtilen tüm alanlar doldurulacaktır.
 • Katılan eserler A3(297 x 420 mm) boyutunda dikey olarak çalışılmalıdır. Eserlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
 • Afişler, Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw programlarından biriyle hazırlanmış olmalıdır. İlgili programa ait formatta kaydedilen dosya yarışmacı tarafından hazırda tutulacaktır. Gerekli görülmesi durumunda düzenleme kurulu tarafından dosyanın orijinal formatı yarışmacıdan istenecektir.
 • Afişler en az 200 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır.
 • Afişlerde (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renkler kullanılmalıdır.
 • Afişlerde kulanılan fontlar convertlenerek kaydedilmelidir.
 • Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri eserlerin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fiziki ve dijital ortamlarda paylaşılmasına izin verdiğini kabul eder.
 • Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım sertifikası verilecektir.
 • Eserlerin tamamında ya da herhangi bir bölümünde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve ifadelerden herhangi birine sözlü, yazılı ve görsel aykırılık bulunmamalıdır. Bu konudaki sorumluluk danışman öğretmene aittir.
 • Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yarışma şartnamesinde değişiklik yapma, salgın sürecini de dikkate alarak yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 • Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi düzenleme kuruluna aittir.
 • Yarışmacının yapmış olduğu hatalı başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
 1. Düzenleme Kurulu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme-2 Şubesi AR-GE Birimi personeli yarışmanın düzenleme kurulunu oluşturmaktadır.

 1. Değerlendirme Kurulu ve Değerlendirme İş ve İşlemleri
 • Değerlendirme kurulu bilişim teknolojileri öğretmeni, görsel sanatlar öğretmeni, grafik tasarım öğretmeni, teknoloji tasarım öğretmeni, ADÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.
 • Eserler, aşağıdaki değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek, sonuçlar düzenleme kuruluna bildirilecektir.
 • Değerlendirme kriterleri şunlardır:

o Verilen temanın stratejik çözümleme gücü

o Konuya olan yaklaşımın yaratıcılığı ve özgünlüğü

o Görsel tasarımında kullanılan Tipografik ve imgesel çözümün başarısı

 1. Başvuru Şekli
 • Afişler en fazla 10 MB boyutunda pdf formatında kaydedilerek, linkindeki form kullanılarak son başvuru tarihine kadar yüklenmelidir.
 • Başvuru formuna yüklenecek pdf dosyasının 10 MB’tan büyük olmaması tavsiye edilmektedir. 10 MB’tan büyük olması durumunda bir depolama alanına (google drive vb.) yüklenerek ilgili dosyaya ulaşılabilecek (paylaşım ayarlarının herkese açık şekilde ayarlandığından emin olunuz) link formda belirtilen alana girilmelidir.
 • Başvuru formunda kişisel bilgiler doldurulmalıdır. Eserin hikayesi, konusu 500 karakteri geçmeyecek şekilde başvuru formunda ilgili bölüme yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE WEB sitesi duyurular bölümünde bulunan “İstiklal’in 100. Yılı Afiş Tasarım Yarışması Veli İzin Belegesi” doldurarak imzalanacaktır. İmzalanan bu belge taranarak ya da okunaklı olacak şekilde fotoğrafı çekilerek başvuru formu doldurulurken sisteme yüklenecektir.
 • Danışman öğretmen tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE WEB sitesi duyurular bölümünde bulunan Danışman Öğretmen Beyan Belgesi doldurularak imzalanacaktır. İmzalanan bu belge taranarak ya da okunaklı olacak şekilde fotoğrafı çekilerek başvuru formu doldurulurken sisteme yüklenecektir.
 1. Yarışma Sonuçları ile ilgili işlemler
 • Yarışma sonuçları düzenleme kurulu tarafından 12 Mart 2021 tarihinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE WEB (aydinarge.meb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir.
 • Yarışma neticesinde başarılı çalışmalar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde sergilenecektir.
 1. Ödül

Değerlendirme kurulunun kararı neticesinde en yüksek puanı alan ilk üç yarışmacıya verilecek ödüller şu şekildedir:

 • Birinciye; bir adet android tablet
 • İkinciye; bir adet grafik çizim tableti
 • Üçüncüye; bir adet kulaklık