İSTİKBALDEN İSTİKLALE 10 KITA TEK RUH KARİKATÜR YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:

İSTİKBALDEN İSTİKLALE 10 KITA TEK RUH KARİKATÜR YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI:

Konya ilimiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın çizim ve mizah yeteneklerini kullanarak Türk Bayrağı ve İstiklal Marşına olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını farklı açılardan ifade etmelerine imkân sağlamak, Bayrağımıza ve İstiklal Marşına olan ilgiyi arttırmaktır.

YARIŞMANIN KONUSU:
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

(MEHMET AKİF ERSOY)

Ecdadın Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızın ilelebet dalgalaması adına istiklal ve hak yolunda verdiği mücadele.

KATILIM ŞARTLARI
• Yarışmaya Konya ilindeki 12 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız katılım sağlayabilir.
• Her katılımcı yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
• Karikatürler A3 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

• Katılımcıların eserlerini teslim etmeden önce www.selcukludapekguzelseyler.comadresinden kayıt oluşturmaları gerekmektedir.

• Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra formu ve eseriSelçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne kargo ile ya da elden teslim edilerek ulaştırabilirler. Kargoda zarar gören eserlerden dolayı Selçuklu Belediyesi sorumlu değildir.

• Gönderilen eserlerin sadece arka bölümünde katılımcının rumuz bilgisi yer alacaktır. Bunun dışında farklı bir bilgi eserin herhangi bir yerinde bulunmayacaktır. Katılımcı rumuz bilgisini kayıt sırasında da kayıt formunda ilgili alana yazacaktır.”Katılımcının adı soyadı sergileme sürecinde kurumumuzca kartvizite yazılarak çalışmanın altına yerleştirilecektir.”

• Yarışmaya gönderilen eserlerdaha önce yayınlanmamış, kopyalanmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış olmalıdır.

• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya gönderilen karikatürlerden dereceye girenler Selçuklu Belediyesince muhafaza edilecektir. Dereceye girmeyip de sergilemeye layık görülen eserler eser sahibinin onayıyla Belediye tarafından muhafaza edilecektir.

• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Selçuklu Belediyesine verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Selçuklu Belediyesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Selçuklu Belediyesine aittir.

YARIŞMANIN TAKVİMİ:
YARIŞMA BAŞLANGIÇ TARİHİ: 20 Nisan 2021
YARIŞMA BİTİŞ TARİHİ: 20 Haziran 2021
YARIŞMA DEĞERLENDİRME TARİHİ: 21 Haziran – 2 Temmuz 2021
YARIŞMA SONUÇ AÇIKLAMA VE ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: 15Temmuz 2021
(Sonuçlar başvurunun yapılacağı site üzerinden duyurulacaktır.
Ödül Töreni için kazanan yarışmacılara yer ve saat bilgisi verilecektir)

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:
www.selcukludapekguzelseyler.com

ÖDÜLLER:
• Ödül töreni için dereceye giren eser sahipleri ileiletişime geçilip, zaman ve yer bilgisi verilecektir.
• Yapılan bilgilendirme üzerine dereceye giren 18 yaşından küçük katılımcıların ödül törenine Ailesinden en az bir temsilci ile katılmaları zorunludur

• Birincilik Ödülü: Playstation 5
• İkincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
• Üçüncülük Ödülü: Profesyonel Resim Seti
• Mansiyon ödülü dördüncü ve beşincilere Tablet verilecektir.
• Dereceye giren,eserleri sergilenmeye hak kazanan ve emek vererek yarışmamıza katılım sağlayan tüm katılımcılara Türk Bayrağı ve Safahat Kitabı hediye edilecektir.

İLETİŞİM:
SELÇUKLU BELEDİYESİ
Telefon:0 (332) 224 36 00
Mail:kultur@selcuklu.bel.tr
Adres: Şeyh Şamil Mh. Doç Dr Halil Ürün Caddesi. No 19 Selçuklu/KONYA