İstikbal Mobilya Tasarım Yarışması

İSTİKBALİNİ TASARLA MOBİLYA TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAME

TASARIM YARIŞMASININ AMACI

Geleceğin tasarımcılarına mobilya tasarımı deneyimi yaşatmak ve başarılı öğrencilerimizi
ödüllendirmek, genç yeteneklerin Boydak Holding bünyesinde staj yapmalarına olanak
sağlamak, staj sürelerince verilecek eğitimlerle gelişimlerine katkıda bulunmak ve süreci
başarıyla tamamlayan öğrencilerimize iş imkânı sunmak.

TASARIM YARIŞMASININ KATEGORİLERİ

1. KONSEPT MOBİLYA KATEGORİSİ
Oturma Grubu – Sehpa – Yemek Grubu

(Oturma grubu; koltuk-kanepe takımı ya da köşe takımı + sehpa, yemek grubu; büfe,
yemek masa-sandalyesi ile birlikte vitrin ya da duvar ünitesi)
Tasarlanacak yaşam alanında, oturma birimi ile yemek birimi konsept anlayışı ile dizayn
edilmelidir.

2. AKILLI MOBİLYA KATEGORİSİ
Teknoloji, fonksiyon ve ergonomiyi bir potada eriten tasarımlar.
a. GENÇ ODASI KATEGORİSİ
(Kendi yaşam alanını tasarla) Gençlerin kendi yaşam alanlarını günün koşullarına göre
yeniden tasarlaması hedeflenmektedir. Genç odasını oluşturan standart ünitelerin
tasarlanabileceği gibi, bu kapsamdan bağımsız; oturma, çalışma, dinlenme, depolama ve
eğlenme fonksiyonlarını bünyesinde barındıran ürün kurgusunu tasarımcının belirleyeceği
mobilyalar tasarlanabilir.
Oda için düşünülen alan 16 m2
’lik bir alandır. Tasarımlar maksimum bu alanı
değerlendirecek şekilde tasarlanabilir.
b. DEPOLAMA KATEGORİSİ
Günümüzde git gide daralan mekanlarda oluşan depolama problemlerini ortadan kaldıran
mobilyalar; dolap, büfe, masa, baza, koltuk vs.)
Seçilen tek bir üründe depolama ihtiyacı için akıllı bir biçimde çözüm önerileri
getirilmelidir.
c. OTURMA ÜNİTESİ KATEGORİSİ
(Konfor ve teknolojinin birleştiği oturma üniteleri; koltuk, kanepe veya köşe grubu)
Teknolojinin ağırlıkla yaşam alanlarımıza girdiği günümüzde, günün ihtiyaçlarına yönelik,
en az 3, en fazla 7 kişiye oturma olanağı sağlayan oturma üniteleri tasarlanmalıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya üniversitelerin; Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç
Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile herhangi bir ticari kuruluşta
çalışmayan lisansüstü öğrencileri katılabilirler. Katılımcıların yarışma başvuru tarihinden 6
ay öncesine kadar, üniversitelerinde öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
Yarışmaya grup olarak katılmak isteyenlerin katılım koşullarına uymaları gerekmektedir.
Seçtikleri grup lideri grubun temsilcisi olarak kabul edilir ve ödül grup liderine teslim edilir.
(Grup üyeleri maksimum 4 (dört) kişiden oluşmalıdır.) Her bir ekip üyesinden öğrenimlerini
belgelemeleri istenmektedir.
Katılımcılar tüm kategorilere birden fazla proje ile başvurabilirler.
Katılımcılar birden fazla kategoride başvurabilirler.
Bir katılımcı bir projede grup üyesi iken kendi bireysel projeleri ile de katılabilir veya bir
başka grubun proje ekibinde de yer alabilir. Bir kişi en fazla 3 farklı proje ekibinde yer alabilir.
Türkiye sınırları dahilinde eğitim veren eğitim kurumlarında okuyan yarışmacılarda Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığı aranmamakla birlikte, yurt dışında eğitim gören katılımcılarda
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı aranmaktadır.
ÖNEMLİ NOT: Hazırlanacak olan projeler; daha önce başka bir yerde sergilenmemiş ve
başka bir yarışmaya gönderilmemiş olmalıdır.

YARIŞMANIN AŞAMALARI
1. AŞAMA: Bu aşamada, en az 3 (üç), en fazla 5 (beş) pafta olmak koşulu ile A3
normunda beyaz zeminde tasarım önerileri teslim edilecek, her kategoriden 5 adet proje
jüri ekibi tarafından değerlendirilerek derecelendirmeye tabi tutulacaktır.
Tasarımcılar tasarımlarının yüklemelerini yaparken her bir başvuru için 8 haneli kod
otomatik olarak üretilecektir.
2. AŞAMA: Bu aşama, staj, prototip ve workshop detaylarından oluşmaktadır. Her
kategoride değerlendirmeye kalan 5 projeden dereceye giren 3 proje toplamda ise 12
proje başvuru sahibi staj programına davet edilecektir. Staj süresince hazırlanan staj
programı çerçevesinde her kategoride şampiyon olan projelerin prototipinin üretilmesi
sürecinde tüm stajyerler aktif olarak çalışacaklardır. Kurum tarafından konusunda uzman
kişilerle düzenlenecek olan workshop ve eğitimlere katılma fırsatı da bu aşamada
gerçekleştirilecektir.

NOT: Herhangi bir kategoride ödül alan 3. sınıf öğrencilerinin burs ödülünü alması için staj
programını tamamlaması gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri:
Özgün, yenilikçi, inovatif, estetik, fonksiyonel, kullanıcı-üretici dostu.

KURALLAR
• Her proje için A3 normunda en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) paftalık beyaz zeminde bir
tasarım www.istikbalinitasarla.com web sayfası üzerinden online olarak teslim edilecektir.
Her projede, tasarımın amacı ve içeriğini anlatan farklı açılardan görünüşler yer alacaktır.
Pafta alt kısmında tasarımın; kategorisi, isim önerisi, konsepti, hikayesi, uygulama
materyal ve teknikleri yer alacaktır.
• Ana görseller maksimum 5000 pixel genişliğinde ve 300 dpi çözünürlükte ve a3 kağıda
baskıya uygun olmalıdır.
• 3D görselleştirmeler tercihe bağlı eklenebilir.
• Aksonometrik çizim ve perspektier tercihe bağlı eklenebilir.
• Tasarımları açıklayan minimum 150 kelimeden oluşan tanıtım metinleri ayrıca
eklenmelidir.
• Pafta üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları,
resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması kesinlikle yasaktır.
• Tasarımların her sayfasının sağ üst köşesine 3 harf ve birbirinden farklı 4 rakamdan
oluşan bir rumuz yazılacaktır. Yarışmaya birden fazla proje ile katılanlar, her tasarım için
ayrı bir rumuz vereceklerdir. Katılımcılar her kategoride en fazla 3 (üç) proje ile
katılabilecektir. Pafta üzerinde veya tasarım görsellerinde katılımcının ismi, resmi, okulu ve
iletişim bilgileri gibi şahsi bilgilerin olması kesinlikle yasaktır.
• www.istikbalinitasarla.com web sayfasındaki online başvuru sistemi üzerinden
gönderilen tüm başvurular, jüri ekibi tarafından değerlendirilerek, her kategoriden 5 proje
toplamda 20 proje değerlendirmeye alınacak 12 proje derecelendirmeye hak kazanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son başvuru tarihi 29.06.2018’dir.
Yarışma sonuçları 10 Temmuz 2018’de değerlendirilecek 13 Temmuz 2018’de
açıklanacaktır.
Staj çalıması 30 Temmuz 2018’de başlayacaktır. 31 Ağustos 2018’de sonlanacaktır. Staj
programı Kayseri’de olup, Kayseri dışından programa katılacak öğrencilerimizin, ulaşım
masrafları ve staj süresince konaklama masraarı karşılanacaktır.

SEÇİCİ JÜRİ ÜYELERİ
Jüri üyelerimiz istikbalinitasarla.com web sitemiz üzerinden takip edilebilir.

DİĞER AŞAMALAR (2. Aşama, Staj, Workshop)

Bu aşama, staj, prototip ve workshop detaylarından oluşmaktadır. Her kategoride
değerlendirmeye kalan 5 proje toplamda ise 20 proje başvuru sahibi staj programına
davet edilecektir. Staj süresince hazırlanan staj programı çerçevesinde her kategoride
şampiyon olan projelerin prototipinin üretilmesinde tüm stajyerler aktif olarak
çalışacaklardır. Kurum tarafından konusunda uzman kişilerle düzenlenecek olan workshop
ve eğitimlere katılma fırsatı da bu aşamada gerçekleştirilecektir.
“Staj aşamasını başarı ile tamamlayan 3. sınıf öğrencileri, yeni akademik yılda 4. sınıf
eğitimleri süresince, Eylül ayından başlamak üzere 9 ay boyunca aylık 500 TL, toplamda
4.500 TL bursa hak kazanacaktır.”
“Staj aşamasını başarı ile tamamlayan, 4. sınıf olup mezuniyete hak kazanmış olan
öğrenciler ile yüksek lisans öğrencilerimizden 18’i Boydak Holding ve iştiraklerinde
istihdam edilecektir.”

ÖDÜLLER
Konsept Mobilya
Bu grupta ödüller;
1’inciye 20.000 TL
2’nciye 15.000 TL
3’üncüye 10.000 TL

Akıllı Mobilya
Genç odaları, Depolama, Oturma Üniteleri
Her bir alt grup bazında ödüller;
1’inciye 10.000 TL
2’nciye 7.000 TL
3’üncüye 5.000 TL

Dereyece giremeyen 8 yarışmacımıza 1.000’er TL mansiyon verilecektir.

TASARIM HAKLARI
Her kategoriden derecelendirmeye alınan 3 projenin tasarım tescil hakları Boydak Holding
kurumuna ait olacaktır. Tüm haklar kurumumuza ait olmakla birlikte öğrenci/öğrencilerin
isimleri tasarımcı ismi olarak tescil belgesinde yer alacaktır.
Yarışmada tescil hakkının alındığı projeleri, kurum dilediği markada değerlendirme
hakkına sahiptir.
“Mansiyon alan veya diğer yarışmaya katılan ama değerlendirmeye giremeyen modellerin,
Boydak Holding iştiraklerince üretilmek istenmesi durumunda tasarım sahibi
öğrenci/öğrencilerle royalty anlaşması yapılacak ve makul bir ücret kararlaştırılacak
modeller üretime alınabilecektir.”