İSTİKALDEN İSTİKBALE 10 KITA TEK RUH

İSTİKALDEN İSTİKBALE 10 KITA TEK RUH

YARIŞMANIN AMACI:

Gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılına özel duydukları sevgi ve minneti kendi satırlarına aktaracakları bir ortam oluşturarak geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.

YARIŞMANIN KONUSU:

Değil mi, cephemizin sinesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir
(Mehmet Akif ERSOY)

Uğrunda canımızı seve seve feda edeceğimiz en önemli değer vatandır. Bu toprakları bize vatan kılan en önemli değerimiz ise “Milli Birlik ve Beraberlik” ruhudur.

KATILIM ŞARTLARI

1. Kategoride Konya ilinde yaşayan 15 – 35 yaş arası hemşehrilerimiz eserleri ile katılacaktır.
2. Kategoride Konya ilinde yaşayan 36 yaş ve üstü hemşehrilerimiz eserleri ile katılacaktır.
Katılımcılar “BİRLİK” teması üzerinden yazmış oldukları bir öykü ile katılım sağlayacaktır.
Gönderilecek öyküler bilgisayarda Word sayfasına Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto büyüklüğünde yazılacak, sayfa numarası verilecek ve en az 1 en fazla 4 sayfa olacaktır. 4 sayfayı aşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanuna uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
Katılımcılar hazırlayacakları word belgesinin herhangi bir yerinde adı, soyadı, adresi ve kişisel bilgileri yer almayacaktır. Başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.
Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda katılımcıların izni doğrultusunda Selçuklu Belediyesine tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.
Öykü sahipleri, yarışmaya katılmakla hikâyelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez.
Selçuklu Belediyesi uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak öyküler için dereceye girmiş veya girmemiş fark etmeksizin ayrıca telif ödenmez.
Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Selçuklu Belediyesince saklanacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Selçuklu Belediyesi sorumlu değildir.
Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Selçuklu Belediyesine aittir.

YARIŞMANIN TAKVİMİ:
YARIŞMA BİTİŞ TARİHİ: 15 Temmuz 2021
YARIŞMA DEĞERLENDİRME TARİHİ: 19-30 Temmuz 2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02 Ağustos 2021 (Pazartesi)
Ödül Töreni İdarenin belirlediği yer ve zamanda bilgilendirme yapılarak takdim edilecektir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:
www.selcukludapekguzelseyler.com

ÖDÜLLER:

Ödül töreni için dereceye giren eser sahipleri ile iletişime geçilip, zaman ve yer bilgisi verilecektir.
Birincilere; 20 gr Altın(15 – 35 Yaş ve 36 Yaş – Üstü) 2 Adet
İkincilere; 10 gr Altın (15 – 35 Yaş ve 36 Yaş – Üstü) 2 Adet
Üçüncülere; 5 gr Altın(15 – 35 Yaş ve 36 Yaş – Üstü) 2 Adet
Mansiyon ödülü dördüncü ve beşincilere; 2,5 gr Altın (15 – 35 Yaş ve 36 Yaş – Üstü) 4 adet
Emek vererek yarışmamıza katılım sağlayan tüm katılımcılara Türk Bayrağı ve Safahat Kitabı hediye edilecektir.

İLETİŞİM:

SELÇUKLU BELEDİYESİ
Telefon: 0 (332) 224 36 00
Mail: kultur@selcuklu.bel.tr
Adres: Şeyh Şamil Mahallesi Doçent Doktor Halil Ürün Caddesi No: 19 Selçuklu/KONYA