İSTEK VAKFI EĞİTİM FORUMU

İSTEK VAKFI EĞİTİM FORUMU’NUN GENEL KURALLARI

1. Her delegenin komite konusu hakkında bilgi sahibi olması ve konferans tarihine kadar gerekli araştırmayı yapması zorunludur.
2. Her delegenin, konferans bünyesindeki bütün etkinliklere katılması zorunludur.
3. Kampüse varışta ve kampüsten ayrılışta servis kalkış saatlerini kaçıran öğrenciler, ulaşımlarını kendileri sağlayacaktır.
4. Delegeler genel kurul, komite ve oryantasyon çalışmaları sırasında etkin ve aktif katılım sağlamak zorundadırlar.
5. Kampüs içinde ve konferans bünyesindeki herhangi bir aktivite esnasında alkol ve tütün içeren maddelerin bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
6. Konferans süresince genel ahlak kuralları dışında hareket edilemez ve konuşulamaz.
7. Komite çalışmaları sırasında cep telefonu ya da bilgisayar haricindeki elektronik aletler kullanılamaz.
8. Katılan öğrencilere ve öğretmenlere sertifika verilecektir.
9. Konferans katılım ücreti delege başına 150 Türk Lirası’dır.

KURAL 1 – EŞİTLİK
Her türlü konuda eşitlik ilkesi konferansımızın başlıca yapısıdır. Bütün delegeler eşit haklara sahiptir.

KURAL 2 – DİL
Konferansın resmi çalışma dili Türkçe olacaktır.

KURAL 3 – YAKA KARTI
Delegelerin yaka kartlarının konferans süresince delegeler tarafından üzerlerinde taşınması gerekir. Yanlışlık yapılan yaka kartlarının değişimi yapılabilir.

KURAL 4 – AÇIK OTURUMDA YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI
Açık oturumda yönetim kurulu, üç konferans başkan yardımcısı ve başkandan oluşur. Yönetim kurulu bu açık oturumda her türlü sorumluluğa ve tam yetkiye sahip kişidir. Kurul, tartışma, konuşma, oylama akışını yönetir, kararları duyurur.

KURAL 5 – OY SEÇENEKLERİ
Genel kurulda üç tür oy vardır: Kabul, ret ve çekimser. Oylar delege başına sayılır.

KURAL 6 –TARTIŞILAN TASLAĞIN KABUL EDİLMESİ
Önerilen taslak, delegelerin sayısının yarısından fazla kabul oyu alırsa geçer. Eğer kabul ve ret oyu sayısı eşit çıkarsa veya çekimser oy sayısı kabul ve ret oylarının arasındaki farkı geçerse yeniden oylama yapılır.

KURAL 7 – ELEKTRONİK EŞYA KULLANIMI
Delegeler komite çalışmaları sırasında elektronik eşyaları yalnızca araştırma amaçlı ve komite başkanının izni dahilinde kullanabilirler.

KURAL 8 – KONUŞMA SÜRELERİ
Herkese adil davranılabilmesi açısından kurul tarafınca bir konuşma süresi belirlenir, bu sürenin sonuna yaklaşıldığında konuşmacı başkan tarafından uyarılır.

KURAL 9 – YOKLAMA
Üç gün sürecek komite çalışmaları ile açık oturuma tam katılım beklenmektedir.

KURAL 10 – DELEGE KOMİTE ORANI
Okullardan gelecek delegelerin sayısı komite sayılarıyla doğru orantılı olacaktır.

KURAL 11- GENEL KURUL SIRASINDA KOMİTE BAŞKANLARI VE YÖNETİM KURULUNUN İLETİŞİMİ
Komite başkanları yazılı biçimde, soru veya sorunlarını organizatörler aracılığı ile yönetim kuruluna iletebilirler.

KURAL 12 – VERİM
Delegelerden konferans verimliliğinin arttırılması için tartışmalara katılmaları ve düşüncelerini saygı çerçevesinde özgürce belirtmeleri istenir. Herhangi bir sorun yaşanması halinde durumun komite başkanlarına veya yönetim kuruluna iletilmesi önerilir.