İSTEK Bilge Kağan Okulları 8. Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği Yarışması

İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI
VIII. BİLİM ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI
26 Nisan 2013
A) ÖNSÖZ
İstek Okulları tarafından, bilimsel düşüncenin bir toplumu çağdaş uygarlığa götürecek en
gerçek yol gösterici olduğu bilinci ile İstanbul genelinde ortaokula devam etmekte olan
öğrencileri Fen Bilimlerinde çalışmalar yapmaya teşvik etmek, öğrencilerin Fen derslerine
olan ilgilerini artırmak, proje çalışmalarına gereken önemi vermek, eğitimin kalitesini
yükseltmek, grup çalışmalarına yatkın öğrenciler yetiştirmek ve bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunmak amacıyla, 26 Nisan 2013 Cuma günü, Bilim Şenliği ve Proje Yarışmasının
VIII.si düzenlenecektir.
B) AMAÇ
İstek Özel Bilge Kağan Okulları “Bilim Şenliği ve Proje Yarışması” düzenlenirken aşağıda
belirtilen öğrenci davranışlarını oluşturmak ve geliştirmek hedeflenmektedir. Proje çalışmaları
öğrencilerin;
1. Meraklarını giderir,
2. Fen konularına ilgi duymalarını sağlar,
3. Yaparak-yaşayarak bilimsel bilgi edinmelerini sağlar,
4. Bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesareti kazanmalarına yardım eder,
5. Eleştirel düşünme alışkanlığı kazanmalarını sağlar,
6. Problem çözme tekniklerini öğrenip geliştirecekleri fırsatlar hazırlar,
7. Sözlü-yazılı iletişim tekniklerini geliştirmelerini sağlar,
8. Kendilerine güvenlerini artırır,
9. Bilimsel çalışmaların değerini ve güçlüğünü fark etmelerini sağlar,
10. Bu alandaki yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur,
11.Yaşamlarını yararlı ve anlamlı etkinliklerle donatmalarına olanak sunar 2
C) İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI VIII. BİLİM ŞENLİĞİ VE PROJE
YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ
a. Yarışma 26 Nisan 2013 tarihinde İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları’nda ekte belirtilen
program çerçevesinde yapılacaktır.
b. İstanbul İl sınırları içerisinde yer alan Ortaokul 5.sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrenciler
yarışmaya katılabileceklerdir. ( 5-8 dahil)
c. Yarışmaya katılan projeler “Fen ve Teknoloji” alanında topluma fayda ve katkı sağlayacak
nitelik taşımalı ve öğrencinin özgün çalışması olmalıdır.
d. Yarışmaya katılacak projelerin 17 Eylül 2012 tarihinden önce herhangi bir proje
yarışmasında ödül almamış olması gerekmektedir.
e. Yarışmaya, her öğrenci en fazla 2 proje ile katılabilir. Bir proje, en çok 2 öğrenci tarafından
hazırlanmış olmalıdır.
f. Proje katılım başvuruları 5 Nisan 2012 Cuma tarihine kadar www.istek.k12.tr adresinden
on-line olarak yapılacaktır.
g. Jüri, İstek Özel Bilge Kağan Fen Lisesi Bilim Danışma Kurulu Üyeleri ile üniversitelerde
görevli öğretim üyelerinden oluşacaktır. Gereken durumlarda okul öğretmenlerinden jüri
üyeliği konusunda destek alınacaktır.
h. Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi, yarışma günü saat 10.00–14.30 arasında yapılacak;
sonuçlar, aynı gün kapanış töreninde, 14.30–15.00 saatleri arasında açıklanacaktır.
ı. Projeler; Ortaokulda 5 ve 6. sınıflar ile 7 ve 8. sınıflar için “Fen ve Teknoloji” olmak üzere
iki ayrı kategoride değerlendirilecektir.
i. Jüri tarafından başarılı olarak seçilen projelere her kategoride “Birincilik, İkincilik ve
Üçüncülük” ödülleri verilecektir.
j. Her kategoride verilecek “Proje Başarı Ödülleri” aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
a) BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ – Netbook Bilgisayar
b) İKİNCİLİK ÖDÜLÜ – Dijital Fotoğraf Makinesi
c) ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ- MP3 Player
k. Proje sahibi tüm öğrenciler ve danışman öğretmenlerine “Katılım Sertifikası” verilecektir.
l. Her projeye eşit ölçüde proje sunum panosu ve masası verilecektir.
m. Masa ve pano ihtiyaçları İstek Özel Bilge Kağan Okulları tarafından karşılanacaktır. Proje
sunumunu bilgisayar ile yapacak öğrenciler, bilgisayarlarını kendileri temin edeceklerdir.
n. Proje yarışmasına katılan öğretmen ve öğrencilere İstek Özel Bilge Kağan Okulları
tarafından öğle yemeği verilecektir.
o. Proje değerlendirmelerinin sağlıklı olabilmesi için, tüm deney setinin eksiksiz olarak jüri
önünde öğrenciler tarafından sunulması gerekmektedir.

PROGRAM AKIŞI
AÇILIŞ
I. Açılış ve İstiklal Marşı
II. Protokol Konuşmaları
III. Jüri Üyelerinin Tanıtılması
ETKİNLİKLER VE KAPANIŞ
I. Geçmişten günümüze buluşlar
II. Müzik dinletisi
III. Bugün Yaşadıklarımız (Barkovizyon Sunusu)
IV. Öğrenci Ödüllerinin Açıklanması ve Ödül Dağıtımı
V. Teşekkür konuşması ve kapanış
E) İLETİŞİM
İstek Özel Bilge Kağan Okulları’nda düzenlenecek bu etkinliğin programa uygun ve
sorunsuz gerçekleşmesi için herhangi bir problemde aşağıdaki kişilerden yardım alabilirsiniz.
Ferahnaz EROĞLU
İstek Bilge Kağan Okulları
Fen ve Teknoloji Zümre Başkanı
e-mail: feroglu@istek.org.tr
Özlem İSTANBULLU
İstek Bilge Kağan Okulları
Fen Dersleri Bölümü Başkanı
e-mail: oistanbullu@istek.org.tr
Adres: İSTEK BİLGE KAĞAN OKULLARI
Florya Cad. No: 2 Florya – BAKIRKÖY İSTANBUL
Okul Tlf: 0 212 663 29 71 – 73
Okul Fax:0 212 663 29 72