İSTEK 5. Sınıflar Matematik Olimpiyatları

İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu
5. Sınıflar Matematik Olimpiyatları
(2012)
Geçen yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel matematik olimpiyatlarının dördüncüsünü 5. sınıf düzeyinde düzenlemeyi planlamaktayız.

Amacımız, İlköğretim çağından itibaren öğrencilerin matematik alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda  gelişmelerine katkı sağlamak, desteklemek ve bu alanda çalışmalar yapmalarını özendirmektir.

Başvuru koşulları

Okul yönetimi, sınıf ve branş öğretmenleri tarafından seçilecek ilköğretim 5. sınıf öğrencileri katılabilir. Yarışmaya her okuldan en fazla 4 öğrenci, bir danışman öğretmen eşliğinde katılabilir.

Başvuru Yöntemi

Sınava katılacak öğrenciler ve danışman öğretmenlerin kayıtları internet üzerinden yapılacaktır.

Kayıt için internet adresi :

Başvuru Tarihi

9 Ocak 2012 – 17 Şubat 2012  tarihleri arasında  yapılacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sınavlar İstek Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu’nda iki aşamalı uygulanacaktır.

Birinci aşama sınavı 24.03.2012 Cumartesi günü saat 10:00 da yapılacaktır. Öğrenciler bu sınava : adresinden temin edecekleri sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ile katılacaklardır.

  
İkinci aşama sınavı 18.04.2012 Çarşamba günü saat 11:30 da, İstek Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim okulu konferans salonunda yapılacaktır. Yarışmacılar ikinci aşamaya okullarından 20 öğrenciye kadar bir izleyici grubu ile katılabilirler.

Sınav Yöntemi

Sınavlar iki aşamalı olarak uygulanacaktır. I. Aşama Sınavı İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu’nda belirtilen sınıflarda, II. Aşama Sınavı konferans salonunda yapılacaktır.

A) Birinci Aşama Sınavı

a) 1.aşama sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

b) 2011 – 2012 Eğitim- Öğretim yılı müfredatına ait 30 soru yöneltilecektir.
     (90 dakika süre verilecektir.)

Sınavların değerlendirilmesi, Ölçme – Değerlendirme birimi tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda beş öğrenci seçilecek ve bu öğrenciler ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanacaklardır.Sınav sonuçları : adresinden duyurulacaktır.

B) İkinci Aşama Sınavı
 
 Birinci aşama sınav sonucunda başarılı olan beş öğrenci ikinci aşamaya katılacaklardır. ikinci aşamada öğrencilere açık uçlu 5 soru sorulacaktır. İkinci aşama sonucunda ilk üçe giren öğrenciler belirlenecektir.
Her aşama için eşitlik hallerinde yaş sıralaması küçükten büyüğe dikkate alınacaktır.

 Jüri Üyeleri
           Burak ÇARDAK (Fen Lisesi Müdür Yardımcısı-Matematik Öğretmeni)
           Barbaros Hayrettin GÜR ( Matematik Bölüm Başkanı)
           İsmail ERDOĞAN (Zümre Başkanı- Matematik Öğretmeni)
           Buket EREN ( Matematik Öğretmeni)
           Buket ÇAYLI ( Matematik Öğretmeni)

Ödül ve Kazanımlar 
İkinci aşama sonucunda dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller aşağıda belirtilmiştir.

BİRİNCİ         Laptop
İKİNCİ        Dijital kamera
ÜÇÜNCÜ      Taşınabilir Hard Disk
İletişim
ADRES   Eski Edirne Asfaltı No:510  34110 Sultangazi/İSTANBUL

Tel:          0212 594 26 11 -12
Fax:         0212 594 12 48

Matematik Olimpiyatları hakkında bilgi almak için
Halkla İlişkiler  :  Ayşin GÜRSEL ÇETİNER       594 26 11 -12 dahili 2423
Email: acetiner@istek.org.tr

Matematik Zümre başkanı  : Ismail ERDOĞAN    594 26 11 -12 dahili 2410

Email:  ismail.erdogan@istek.org.tr

Matematik Öğretmeni : Buket ÇAYLI             594 26 11 -12 dahili 2410    

Email: bcayli@stek.org.tr

Matematik Öğretmeni : Buket EREN              594 26 11 -12 dahili 2410

Email: buket.eren@istek.org.tr