İŞ’TE KADIN Fotoğraf Yarışması

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA)
“İŞ’TE KADIN” Fotoğraf Yarışması

1- KONU:
Fotoğrafçının objektifinden kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdaki durumlarıdır.
Katılımcılardan, kadınların iş hayatı ve günlük ve kamusal yaşam içerisindeki durumlarını
objektiflerinden yansıtmaları beklenmektedir. Yarışma sonrası yapılacak jüri
değerlendirmesinde ilk üç sıra belirlenecek ve ödül almaya hak kazanacaktır.

2- AMAÇ:
“Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu”
(GATE) kapsamında düzenlenen “İşte Kadın” konulu fotoğraf yarışmasının amacı kadınların
ekonomik ve sosyal hayata katılımlarındaki öneme dair farkındalık düzeyini yükseltmek,
özellikle iş hayatı içerisindeki durumlarına dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları fotoğraf
yoluyla ifade eden bir platform oluşturmak ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın
görünürlüğünü artırmaktır.

3- YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve iki bölümlüdür:
a) Sayısal Renkli (Digital Color) > DC;
b) Sayısal Siyah-Beyaz (Digital Monochrome) > DM
4- KATILIM ŞARTLARI:
a) Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (TBB)
personeli ile GATE Projesi çalışanları ve birinci derece yakınları haricinde, 18 yaş ve üzeri
profesyonel veya amatör tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c) Her aday, her bölüme en fazla dört (4) eserle başvurabilir.
d) Fotoğrafların konusu yukarıda açıklanan temaya uygun olmalıdır. Bahsedilen temayı,
herhangi bir bakış açısıyla yansıtacak tüm (Siyah-Beyaz ve Renkli) fotoğraflar
değerlendirmeye alınacaktır.
e) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül
almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal
durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
f) Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışmaya kabul edilmez. Bu konularda jürinin kanaati
esastır.
g) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
h) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
i) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir, yeri boş bırakılır; ödül,
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
j) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

5- TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a) Ödül, sergileme alan ve satın alma uygulanan eserlerin kullanım hakları Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı (DOKA), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (ABTD)
ile fotoğraf sahibine ait olacaktır.
b) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
(ABTD) Delegasyonu fotoğraflarla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
c) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
(ABTD) yarışmaya katılan ve Seçici Kurul tarafından telif veya ödül almaya hak kazanan
eserleri, kuruma ait yayınlarda, kuruma ait web sitesinde, kurum binasında ve ilgili muhtelif
yerlerde ve iletişim araçlarında tanıtım amaçlı kullanma ve sergileme hakkında sahip
olacaktır.
d) Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme dışında kalan fotoğraflardan istediği kadarına
sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alma uygulayabilir.
e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
f) Ödül alan eserler Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı – DOKA’nın http://www.doka.org.tr ve
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org ve
http://www.tfsf.org.tr web adreslerinde ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram)
hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.
g) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği
belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
h) Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
i) Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası
Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ile Seçici Kurul ve TFSF YK kararlan
geçerlidir.
j) Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD
ile sekreterya teslim edilecek, Wetransfer ile aktarılacak veya kargo ile gönderilecektir.

6- YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal Renkli/Digital
Color > DC, Sayısal Siyah-Beyaz/Digital Monochrome) > DM) dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Digital Color > DC,
Sayısal Siyah-Beyaz/Digital Monochrome > DM).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Önder Erdoğan isimli katılımcının Sayısal Renkli bölüm için
gönderdiği 1 no’lu “Karadenizli Kadın” adlı fotoğrafı için isimlendirme
“TRonderDC1_karadenizli_kadin” veya Sayısal Siyah-Beyaz bölüm için gönderdiği 1 no’lu
“Dağların Kızı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRoerdoDM1_daglarin_kizi”… gibi olur.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte ve 7-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4
Mb’yi de geçmemelidir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için DOKA sorumlu
olmayacaktır.

7- SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Ahmet YEŞİLÇİÇEK Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Temsilcisi
Atilla Alp BÖLÜKBAŞI Fotoğraf Sanatçısı
Vedat OSMANOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
XXX
XXX
Jüri en az üç üye toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN
8- ÖDÜLLER (Her kategori için):
Birinci 2.500.- TL
İkinci 1.500.- TL
Üçüncü 1.000.- TL
Sergileme (Toplam en fazla 17 adet) 300.- TL

9- YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 7 Kasım 2016
Son Katılım Tarihi : 7 Şubat 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 15 Şubat 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 20 Şubat 2017
a) Yarışma sonuçları 20 Şubat 2017 tarihinde http://www.doka.org.tr ile http://www.tfsf.org.tr
ve web sitelerinden açıklanacak; ödüle layık görülen
adaylara ise bizzat haber verilecektir.
b) Hak kazanan fotoğrafların sergilenmesi ve ödül töreni 8 Mart 2017 Ordu’da
gerçekleştirilecektir. Dereceye girenlerle iletişim Proje tarafından sağlanacaktır.

10- YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Sorumlu Kişi : Nilüfer ŞENER
E-posta : nilufer.sener@gateprojesi.org

11- Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2017-020 numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.