İstatistik ve Ekonometri Kampı

Verini Kap, “Thon”la Değer Kat İstatistik ve Ekonometri Kampı

Bu proje TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı’ nca desteklenmektedir. Katılımcıların eğitim, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Projenin amacı, sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılara, çalışmalarında en çok yararlandıkları nicel yöntem (istatistik ve ekonometri) becerilerini yenilikçi bir eğitim metoduyla kazandırmaktır.
Hedef kitle, yeni kurulan üniversitelerdeki akademisyenler ve doktora aşamasındaki lisansüstü öğrencilerdir.
Proje sonunda hedef, akademisyen ve doktora öğrencilerinin bilimsel yeterliliklerini arttırma ve yayın yapabilme yeteneklerinin gelişimine katkı sunmaktır.
Proje kapsamında 9 günlük etkinlik programı planlanmıştır.
Eğitim etkinlikleri kampı kapsamında ekonometri ve istatistik alanlarında iki farklı eğitim programı birlikte yürütülecektir.
Bu eğitim programları çerçevesinde eğitimciler, programda belirtilen konularda eğitimler vereceklerdir.
Eğitim programları ile eş zamanlı olarak projenin temellendirildiği “grup çalışmaları” ve hemen ardından “senaryolaştırma” ve “ideathon” uygulamaları başlayacaktır.
Bu uygulamalar kapsamında katılımcılar gruplara ayrılacaklardır.
Her bir gruba rehberlik edecek koç eğitimciler görevlendirilecektir.
Proje kapsamında ideathon uygulaması ile yeni çalışma fikirleri üretilmeye ve geliştirilmeye çalışılacaktır. Fikirlerin bilimsel çalışma zemini oluşturmaları beklenmektedir.
Ideathon ile işbirlikli grup çalışması ortamı bir yarışma havasına çevrilecek ve geliştirilen ürünler proje bünyesinde kurulacak olan hakem komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Bu bağlamda projenin hedef kitlesine, istatistiksel ve ekonometrik veri analizi alanlarında akademik çalışma ve sosyal bilimler alanında nitelikli yayın üretme süreci deneyiminin yaşatılması için gerekli ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Ideathon
Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi etkinliği olarak düzenlenen fikir yarışmaları. Gruplar eğitimlerin sonunda, öğrendikleri konuları getirdikleri veri setlerine uygulayarak makale haline getirmeye çalışacaklardır. Hakemler fikirleri puanlayacak ve başarılı olanlar çeşitli dergi ve sempozyumlara yayınlanmak üzere yönlendirilecektir.

Koçluk
Koçluk uygulaması ile, akademik kariyerlerinin ve bilimsel çalışma yönetim sürecinin başlangıcında olan akademisyenlere deneyim kazandırılması ve bilimsel çalışma süreçlerinin koçların rehberliğinde deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.

Önemli Tarihler
Son Başvuru: 5 Ağustos 2018
Başvuru Sonuçlarının ilanı: 10 Ağustos 2018
Kesin Kayıt: 10 – 13 Ağustos 2018

Kampa Kimler Başvurabilir

Sosyal ve Beşeri alanlarda çalışma yapan

Doktora aşamasındaki lisansüstü öğrenciler
2007 ve sonrası kurulan üniversitelerde görev yapan akademisyenler
Katılımcılar, kamp sürecinde bireysel çalışmalarında kullanmaları ve ortaya bir çalışma çıkarabilmeleri amacıyla veri seti ile başvuru yapacaklardır. İlgili veri setinin başvuru tarihleri içerisinde başvuru formunda belirtilen şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Öncelik verilen başvurular
Marmara bölgesinde yer alan 2007 ve sonrası kurulan üniversiteler
Veri seti hazır olan başvurular

http://ideathonkampi.klu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.