İstanbul’un Avrupa Yakasında Elde Kalan Son Yerbilim Değerlerinin Tanıtımı ve Örnek Jeopark Projesi

Projenin Adı:
İstanbul’un Avrupa Yakasında Elde Kalan Son Yerbilim Değerlerinin Tanıtımı ve Örnek Jeopark Projesi

Projenin Amacı:
“Jeolojik miras” olarak da adlandırdığımız oluşumlar şehirleşen İstanbul’da bilinçsizlik nedeniyle her geçen gün yok olmaktadır. Bizim amacımız da şehirleşen İstanbul’da elde kalan son jeolojik miras örneklerine dikkat çekerek, oluşumların halka tanıtılması ve bu oluşumların “jeopark” adı altında öne çıkarılması ve böylece tahribatın önlenmesini sağlamaktır.

Giriş:
İnsanın yaşama alanı olan yeryüzünü tanımak, ilk yaratıldığı günden günümüze kadar geçirdiği evreleri bilmek, bıraktığı ipuçlarını değerlendirmekle mümkündür. Bu coğrafyanın temel amacıdır. Bu amaç insanlık tarihi ve yerkürenin tarihi ile de çok yakından ilişkilidir. Onun başlangıcı bizim başlangıcımız, onun tarihi bizim tarihimiz ve onun geleceği bizim geleceğimiz olacaktır. Bunlar hem yerkürenin öğrenilmesi hem de yerbilimi eğitimi için her zaman gereklidir. Yok olmaları durumunda yeryüzü evriminin bir parçası, bir kaydı silinmiş olur. Bu nedenle yeryüzünde yaşayan insan faaliyetlerinin bu değerleri silmesine izin verilmemelidir. Bu yerlere daha fazla dikkat çekilerek halk bilinçlendirilmelidir.

Sonuç ve Tartışma:
Sonuç olarak bir farkındalık ve sosyal sorumluluk projesi olan bu projeyle beraber elde kalan son jeolojik miras örnekleri korunmuş, doğa turizme açılmış ve aynı zamanda bundan bir ekonomik getiri elde edilmiş olunacaktır. Bu da hem İstanbul’umuz için bir ilk hem de ülkemiz için bir övünç kaynağı olacaktır. Bu sebeplerle sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, eğitim kurumlarının hatta hükümetlerin jeolojik değerleri korum altına alınmak için topyekûn bir politika güdülmelidir.

PROJECT NAME:
Istanbul European Side The Last Remaining Values of Geology Geopark Project Description and Examples

PROJECT PURPOSE:
Geological heritage as” do not call every day due to the formation of consciousness is urbanizing in Istanbul. Our goal is to get the urbanized Istanbul, drawing attention to the last remaining examples of geological heritage, the introduction of formations and formations “geopark” in the name that is to be removed, and thus the prevention of damage.
SUMMARY: Area of human life, the earth to recognize the phases of the first creation to the present day, knowing he left clues for evaluating possible. The basic objectives of this region. This goal is also very closely related to the history of the history of humanity and the earth. It started with us from the start, its history and its future of our history will be our future. They are both learning as well as the geology of the earth is always required for the training. If they are not a part of the evolution of the earth, a record will be deleted. For this reason, the activities of people living on earth should not be allowed to delete these values. This places the public should be informed more attention.

Discussion and Conclusion:
As a result of this project, together with an awareness and social responsibility project from the last remaining examples of geological heritage preserved and opened to tourism in nature and at the same time, it shall be derived from economic returns. This is a first for both İstanbul’umuz as well as a source of pride for our country will be. For these reasons, non-governmental organizations, municipalities, educational institutions and even governments, a policy of total güdülmelidir to be taken under protection IN geological values.

Danışman Öğretmen : Gökhan Aldemir