İstanbul Yazarını Arıyor Adlı Öykü Yarışması

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmanın konusu serbesttir.

2. Yarışma, ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri arasında ( ilköğretim 1-3, 4–5, 6–7–8 ve lise olmak üzere ) dört kategoride yapılacaktır.

3. Öyküler, A4 boyutunda, tek sayfada, tek satır aralıklı, Times New Roman karakteriyle, 12 puntoyla yazılarak hazırlanacaktır.

4. Öykülerin iki yazılı kopya ve CD’ye kayıtlı olarak teslim edilmesi zorunludur. Yarışma sonrasında yazılı ve CD’ye kaydedilmiş dokümanlar iade edilmeyecektir.

5. Teslim edilecek basılı öykülerin arkasına aşağıda örneği bulunan etiketin eksiksiz doldurularak yapıştırılması, CD’ye kayıtlı öykülerde ise öykünün sonuna eklenmesi zorunludur.

6. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği ön plana çıkaran, özgün olmayan, kopyalanmış, yetişkin müdahalesi içeren öyküler yarışma dışı kalır.

7. Ödül kazanan çalışmalar gerektiğinde tek tek ya da kitap olarak yayınlanabilir.
Öyküleri yayınlama hakkı 5 yıl süre ile Yaratıcı Çocuklar Derneği’nindir.

8. Öykülerin teslim tarihi 02 Mart 2012, Cuma’dır.

9. Yarışmaya öykü gönderen kurum veya kişi yarışma şartnamesini kabul etmiştir.

ÖYKÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Ön eleme yapılarak her kategoriden toplam 50 öykü seçilir ve seçici kurula sunulur.
2. Seçici Kurul 50 öykü arasından her kategori için derecelendirme yapar.
3. Seçici Kurulda yer alan kişiler yarışmaya öykü göndermeyen okullardan seçilir.
4. Seçici Kurulda 7 kişi bulunur.

Değerlendirme yapılan her kategori için;

Yarışma Birincisine;
1.’lik kupası, başarı belgesi, Hikâye kitap seti, sürpriz armağan Hediye paketi

Yarışma İkincisine;
2.’lik Kupası, Başarı sertifikası, Hikâye Kitabı Seti, Sürpriz Hediye paketi

Yarışma Üçüncüsüne;
3.’lük Kupası, Başarı sertifikası, Hikâye Kitabı Seti, Sürpriz Hediye paketi

Mansiyon Alan Öykülere;
Özel ödül kupası, başarı belgesi, kitap seti, sürpriz armağan paketi.

Katılımcı her öğrenciye katılım belgesi verilecektir.

Öyküler aşağıda adresi bulunan Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne teslim edilecektir.

Adres: Yeniçarşı Cad. Galatasaray Apt. No:26/3 Galatasaray-Beyoğlu/İSTANBUL