İstanbul VII. Bilim Şenliği ve Proje Yarışması

İstanbul İlköğretim Okulları Arası VII. Bilim Şenliği ve Proje Yarışması

İSTEK BİLGE KAĞAN OKULLARI VII. BİLİM ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI

İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları’nın düzenlediği İstanbul İlköğretim Okulları Arası VII. Bilim Şenliği ve Proje Yarışması 29 Nisan 2011 tarihinde gerçekleşecektir. Yarışmanın şartnamesi aşağıdaki gibidir.

1. Bilimsel düşüncenin bir toplumu çağdaş uygarlığa götürecek en gerçek yol gösterici olduğu bilinci ile İstanbul genelinde ilköğretime devam etmekte olan öğrencileri Fen Bilimlerinde çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmaktır.
2. Yarışmaya İstanbul İli İlköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
3. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, grup çalışması biçiminde (en fazla 2 öğrenci ile) hazırlanabilir. Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir. Ayrıca yarışma sonunda derece alan öğrencilere, danışman öğretmenlere ve okullarına başarı belgesi verilecektir.
4. Projeler özgün ve bilimsel nitelikli olmalıdır.
5. Yarışmaya başvuracak öğrencilerin http://www.istek.org.tr  den İstek Özel Bilge Kağan İlköğretim Okulu sayfasında duyurular kısmından ulaşacakları Proje Başvuru Formlarını eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.
6. Projeler, Akademisyenlerden ve ihtiyaç olduğu takdirde katılan okulların danışman öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.
7. Sergide projenin eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir.
8. Yarışmanın birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne ödüller verilecektir.
9. Sergi İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları Kampüsü’nde 29.04.2011 tarihinde düzenlenecektir.
10. Başvuruların en geç 05.04.2011 günü saat 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir

Bilim Şenliği ve Proje Yarışması Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Bilim Şenliği ve Proje Yarışması Programı için Tıklayınız.