İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atıksu Kongresi 2013

İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atıksu Kongresi 2013
22-24 Mayıs 2013 | Haliç Kongre Merkezi – İstanbul

Etkinlik Organizasyonu
İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi 2013 (ISTANBUL3WCONGRESS 2013), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ A.Ş., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG-MEWA) ile üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından 22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Istanbul3Wcongress, temelde katı atık, su ve atıksu konularına odaklanmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sürdürülecek olan etkinlik, akademik sunumların yanı sıra uygulama eğitimleri ve fuar sergisini de içerecektir.

Hedef Kitle
Katılımcıların önemli bir kısmının başta Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere yakın coğrafyamızdan olması hedeflenmektedir. Istanbul3Wcongress etkinliği, akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini, belediye başkanlarını, bölge ülkelerinin çevre ve su konularındaki bakanlıkları ile bunlara bağlı teşkilatların temsilcilerini, araştırmacıları, çevre sektörü firmaları ile çevre tesislerinin uygulama operatörlerini bir araya getirecektir. Istanbul3Wcongress etkinliğinde yakın coğrafyanın karakteristiği ve bölgede karşılaşılan temel sorunlar dikkate alınarak orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi temel hedefimizdir. Katılımcılar teorik ve pratik bilginin dengeli sunulacağı bu bilimsel programa katılarak güncel bilimsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacağı gibi benzer sorunlara çözüm arayan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelecek, tecrübelerden karşılıklı istifade edecek ve yeni perspektifler kazanacaktır.

Sunumlarda Teorik-Pratik Dengesi
Istanbul3Wcongress, sözlü sunumlarının belirlenmesinde teorik-akademik olduğu kadar pratik ve uygulamaya direk katkı sağlayacak çalışmalara da yer verilecek, ayrıca Katı Atık ve Su-Atıksu olmak üzere iki ana konuda uygulama eğitimleri gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlere hem yurtiçinden hem yurtdışından önemli sayıda uygulamacı ve operatörün katılımı beklenmektedir. Bilindiği gibi yerel yönetimler çevre ile ilgili tesislerini önemli kaynaklar ayırarak kurmakta ve hayata geçirmektedir. Bu tesislerin şartlarına uygun ve verimli olarak işletilmesi, hem kaynakların doğru kullanımı hem de yatırım ömürlerinin uzun olması açısından temel bir gereksinimdir. Bu sebeple çevre projelerinin uygulanmasından sorumlu olan işletmeci, operatör ve yöneticilerin de Istanbul3Wcongress etkinliğine yoğun katılımları beklenmektedir.

Fuar Organizasyonu ve Teknik Geziler
Aynı zamanda fuar sergisini de içerecek olan Istanbul3Wcongress etkinliği, en son çözümleri gerçekleştirmeye çalışan özel sektör kuruluşlarını bu çözümlere ihtiyaç duyan merkez ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile buluşturacaktır. Bu bağlamda etkinlik, akademik-teorik yaklaşımları ve uzun yıllar içinde elde edilmiş bilimsel kazanımları ortaya koymakla kalmayacak aynı zamanda en güzel araç, donanım, proje ve uygulamalarla ilgili bilgileri de katılımcılara sunacaktır. Etkinliğin son günü olan 24 Mayıs 2013’te Katı Atık, Su ve Atıksu konularında İstanbul’daki mevcut tesislere teknik inceleme gezisi düzenlenecek olup bu geziyi müteakip program sona erecektir.

Etkinlik Resmi Dilleri
Istanbul3Wcongress 2013’ün resmi dilleri Türkçe ve İngilizce olup her iki dilde simültane çeviri içerecektir.

Etkinlik Tarihleri
Istanbul3Wcongress 2013, 22-24 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenecektir.

22-23 Mayıs 2013 (İki gün) paralel oturumlar ve sunumlar
24 Mayıs 2013 Teknik geziler

TEMALAR & KONU BAŞLIKLARI
GENEL BAŞLIKLAR

Politika ve Mevzuatlar
Kentsel Altyapı
Proje Finansmanı
İşletmeci Eğitimi ve İhtiyaçları
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

KATI ATIK

Entegre Katı Atık Yönetimi
Atık Karakterizasyonu
Atık Önleme
Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması
Geri Dönüşüm (Kağıt, Plastik, Metal vb.)
Organik Atık Yönetimi (Kompost, Anerobik Çürütme vb.)
Atıktan Enerji, Termal Arıtım Teknolojileri, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)
Mekanik Biyolojik Arıtım
Tehlikeli Atık Yönetimi
Tıbbi Atık Yönetimi
Endüstriyel Atıkların Yönetimi
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi
Ömrünü Tamamlamıfl Araçlar (ÖTA) (Atık Lastikler, Akümülatörler vb.)
Elektronik Atıklar (Bataryalar, Bilgisayarlar, Cep Telefonları vb.)
Özel Atıkların Yönetimi (Bitkisel Yağlar, Mineral Yağlar vb.)
Maden Atıklarının Yönetimi
Tarımsal Atıkların Yönetimi
Arıtma Çamuru İşleme ve Bertarafı
Düzenli Depolama (Sızıntı Suyu Yönetimi, Depo Gazı Yönetimi vb.)
Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu
Depolama Sahalarının Geri Kazanımı

SU

Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi
Su, İklim ve Enerji
Kentsel Su Yönetimi için Yeni Altyapı Yaklaşımları
Tesislerin Yönetimi
Kentsel Su Yönetiminde Entegre Yaklaşımlar
Su Ayakizi ve Sanal Su
Su Kalitesi
İçme Suyu Temini ve Arıtımı
Zenobiyotikler ve Risk Değerlendirmesi
Su Temini Sistemleri Yönetimi
Gelir Getirmeyen Su Yönetimi
Deniz Kirliliği

ATIKSU

Kentsel Atıksu Arıtma ve Deflarjı
Endüstriyel Atıksu Arıtma ve Deşarjı
Tesis İşletim Optimizasyonu
Kaynağa Yönelik Sistemler
Kontrol ve Otomasyon Stratejileri
Kentsel Sel Suları Yönetimi
Kentsel Akış Kalitesi
Arıtma Çamuru Yönetimi
Gri Su Uygulamaları ve Yasal Çerçeve
Küçük Yerleşimler İçin Ekonomik Atıksu Teknolojileri
Bütünleşik Atıksu Havza Yönetimi
Arıtılmış Atık Su Geri Kazanımı ve Uygulamaları

Bilimsel Sekreterya

İSTAÇ AŞ
Mr. İsmail ÖZKAYA

Adres: Paşa Mah Piyalepaşa Blv. No:74 ŞİŞLİ IST TURKEY
Tel: +90 212 230 60 41 Ex: 1732
Faks: +90 212 231 76 14
Email: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin