İstanbul Ticaret Odası ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs

istanbul burs
öğrencilere karşılıksız burs

İstanbul Ticaret Odası (İTO), her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için burs başvuruları 2 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde yalnızca İstanbul içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler Odamız’dan burs alabilmektedir. Doktora düzeyindeki öğrenciler ise İstanbul veya yurtdışı olmak şartıyla burs alabilmektedir.

Farklı bir kurumdan karşılıksız burs (KYK bursu dahil) ya da öğrenim desteği almanız durumunda burs başvurusu yapmanıza engel değildir. Ancak burs almaya hak kazanmanız durumunda Odamız bursu ya da diğer kurumlardan aldığınız burslar arasında seçim yapmanız gerekmektedir. KYK Bursu alan öğrenciler ise bursunu krediye çevirdiği takdirde bursa hak kazanabilmektedir.

Vakıf Üniversitelerinde Lisans düzeyinde %100 ÖSYM burslusu olarak yerleşmeniz halinde burs başvurusunda bulunabilirsiniz. Lisans türünde farklı bursluluk oranlarıyla ( %25, %50, %75 gibi) ya da üniversiteniz tarafından tanımlanan burslar ile öğrenim görüyorsanız burs alamazsınız.
Yüksek lisans veya doktora öğrencisiyseniz İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenim gördüğünüz takdirde başvuruda bulunabilirsiniz

Bursa başvuru yapmak için ÖSYM sınavı ile yerleşmeniz gerekmekte olup, Özel Yetenek Sınavı ile giriş yaptıysanız burs başvurusunda bulunamazsınız.

Yükseköğrenim birinci sınıfında 22, ikinci sınıfında 24, üçüncü sınıfında 25, dördüncü sınıfında 26 yaşından büyük olmamak şartı vardır. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki burs başvurularında böyle bir şart aranmamaktadır

Bursa hak kazanan öğrencilerin açıklanması ve bursların ödenmesine ilişkin tüm süreci Odamız internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Bursum hangi şartlarda kesilir?
a)Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
b)Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
c)Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi,
d)Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,
e)Öğrencinin herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak ücretli görev alması, (Doktora düzeyindeki bursiyerlerimiz için böyle bir şart bulunmamakta)
f)Öğrencinin durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması,
g)Öğrencinin başarısız dersinin bulunması,
h)Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
ı)Öğrencinin eğitim-öğretim yılı içerisinde kayıt dondurması
hallerinde bursunuz kesilecektir.

 

İSTANBUL TİCARET ODASI 2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARŞILIKSIZ BURS BAŞVURULARI

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Aşağıda belirtilen burs başvuru koşullarını sağlamanız durumunda, 2 Ekim – 15 Ekim 2023 tarihleri arasında ik.ito.org.tr adresinden burs başvurularınızı yapabilir, ayrıca burs başvuru süreciyle ilgili bilgilendirmeleri Odamız internet sitesi ito.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

 

Mevcut bursiyerlerimizin yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Lisans Burslarında Uzaktan Eğitim ve Açıköğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

Lisans Bursları:

İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri (açık öğretim ve uzaktan öğretim hariç) ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine verilir.

 

Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden;

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

Yükseköğrenim hazırlık ve birinci sınıfında 22, ikinci sınıfında 24, üçüncü sınıfında 25, dördüncü sınıfında 26 yaşından büyük olmayan,

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dâhil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan,

Herhangi bir firma veya kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmayan,

Ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65 olan öğrenciler burslarımıza başvurabilir.

Yüksek Lisans Bursları:

İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencileri (formasyon programları hariç) ile sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.

 

Yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden;

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dâhil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan,

Herhangi bir firma veya kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmayan,

Lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 76,66 olan öğrenciler burslarımıza başvurabilir.

Doktora Bursları:

Doktora bursları, sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul il sınırları içerisinde bulunan devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere veya yurt dışında bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören doktora öğrencilerine verilir. Yurt dışı doktora bursu, başvuru esnasında doktora programının bölümü, çalışma alanı ve tez konusunu resmi belge ve beyan ile ileten öğrenciler içinden Burs Komitesince onay verilen doktora öğrencilerine tahsis edilir.

 

Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerden;

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu da dâhil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan,

Yüksek lisans bitirme veya doktora genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 76,66 olan doktora öğrencileri burslarımıza başvurabilir.

 

e-BURS BAŞVURU