İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi

İstanbul Rotary Kulubü Derneği, genç sanatçıların tanıtım, kariyer ve eğitimlerine destek olmak ve ülkemizin sanat alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla “İstanbul Rotary Sanat Ödülü” yarışması düzenlemektedir.

Yarışmaya katılan ve ilk elemeyi geçen sanatçıların eserlerinden oluşacak İstanbul Rotary Sanat Ödülü Sergisi, 15 Mayıs – 28 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecektir. Sergi bitiminde yapılacak ödül töreni ile İstanbul Rotary Sanat Büyük Ödülü ve İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklanacaktır.

2014 yılının seçici kurulu (isim sırasıyla)

Ayşegül Sönmez, Başak Şenova, Can Elgiz, Haşim Nur Gürel, Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Özalp Birol ve İstanbul Rotary Kulübü Derneği 2013-2014 Dönem Başkanı Prof. Dr. Serhat Kutlan’dan oluşacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2014

2013-2014 Dönemi İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi Şartnamesi
İstanbul Rotary Kulübü Derneği, genç sanatçıların tanıtım, kariyer ve eğitimlerine destek olmak ve ülkemizin sanat alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla “İstanbul Rotary Sanat Ödülü” yarışması düzenlemektedir. Yarışmaya katılarak ilk elemeyi geçen sanatçıların eserlerinden oluşacak “İstanbul Rotary Sanat Ödülü Sergisi”, en az 10 gün boyunca ziyarete açık tutulacaktır. Sergi açılışında yapılacak ödül töreni ile “İstanbul Rotary Sanat Büyük Ödülü” ve “İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülleri”ni kazananlar açıklanacaktır.

Ayşegül Sönmez, Başak Şenova, Can Elgiz, Haşim Nur Gürel, Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Özalp Birol ve İstanbul Rotary Kulübü Derneği 2013-2014 Dönem Başkanı Prof. Dr. Serhat Kutlan’dan oluşacaktır.

İşbu şartnamede bundan böyle;
“İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması”na katılan kişiler “Aday” ya da “Adaylar”;
İşbu şartnamenin III. Maddesinde yer alan kişilerden oluşan kurul “Seçici Kurul”;
olarak anılacaktır.

1. Yarışmaya Katılım Şartları
• Adaylar, yarışmaya resim, heykel, fotoğraf, seramik, video-art, performans, dijital sanat, işitsel sanat gibi çağdaş sanatın birçok alanında üretilen tek bir yapıtla katılabilirler. Yapıtlar daha önce sergilenmemiş ve hiçbir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Yapıtların daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili yapıtın adaylığı derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.
• Kullanılan mecra, malzeme ya da teknikler için hiçbir sınırlama yoktur, eleme aşamasında değerlendirme dosya üzerinden yapılacaktır. Ancak yapıtın, sergilenme aşamasında kapalı bir mekânda yerleştirilebilecek ya da kapalı mekâna uygun olarak düzenlenebilecek boyutlarda olması gerekmektedir.
• Adayların 01 Ocak 1978 tarihinden sonra doğmuş, TC vatandaşı ve Türkiye’de mukim olmaları gerekmektedir.
• Adaylar yarışmaya tek başlarına veya ekip olarak katılabilirler.
• Adaylardan yarışmaya katılan yapıtlarının yanı sıra, önceki eserlerine ilişkin bir portfolyo istenmektedir. Bu portfolyoda resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında katılanların en az 10 adet; video-art, performans, dijital sanat, işitsel sanat gibi çağdaş sanatın diğer alanlarında katılanların ise en az 3 adet önceki eserlerine ait yeterli bilgi ve (fotoğraf, dia, CD, broşür, katalog vb.) belge bulunması gerekmektedir.
• Gönderilecek tüm döküman, bilgi, belge vs nin aşağida da daha detaylı açıklaması görüleceği üzere aynı CD içinde olması gerekmektedir.
• Yarışmaya ekip olarak katılanların portfolyosu ekip olarak yapılmış eserlerden oluşmalıdır.
• Teslim edilecek dosya dijital olarak hazırlanmalıdır. Adayın bu dosyada yer alan, mesleki ve sanatsal performansını örnekleyen yapıtlarının ve yarışmaya katılacağı yapıtın fotoğrafları jpg, png, tiff ya da PDF dosya olabilir. Önerdiği yapıtın ise mutlaka 2400 X 3500 PIXEL boyutunda, 300 DPI çözünürlükte imgesinin bulunması, hareketli görüntü ile katılıyorsa yine ekran görüntüsünün 2400 X 3500 PIXEL boyutunda, 300 DPI çözünürlükte bir imgesinin de yer alması gerekmektedir. Hareketli görüntüler herhangi bir formatta olabilir. Dosyada, adayın özgeçmişi, adresi, telefon/faks numarası ve e-posta adresinin de bulunduğu bir döküman yer almalıdır.
• Dosya teslimi suretiyle başvuru 1 Nisan 2014 tarihine kadar İstanbul Rotary Kulübü Derneği’nin aşağıdaki adresine elden ya da posta ile ulaştırılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstanbul Rotary Kulübü Derneği üyelerinin birinci dereceden akrabaları ve yakınları bu yarışmaya katılamaz.

2. Seçilecek Yapıtların Tespit ve Teslimi
• Seçici Kurul, 18 Nisan 2014 tarihine kadar değerlendirmesini tamamlayarak sergilenmeye değer gördüğü 20 adayı, sergi ve katalogda yer almak üzere davet edecek, yarışmaya katılan diğer adayları da bilgilendirecektir.
• Seçici Kurul’un yapıtlarını ödüle değer gördüğünü bildireceği dört sanatçı, sergiye birden çok yapıt ile katılabilecektir.
• Sergi, 15 Mayıs – 28 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Maslak’taki Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecektir.. Serginin tanıtım ve duyurusu İstanbul Rotary Kulübü Derneği tarafından görsel ve yazılı basında yapılacaktır.
• Sergi kataloğu, davet edilen tüm yapıtları içerecek, yaygın tanıtım ve dağıtımı yapılacaktır. Katalog basımı için yapıtların basım kalitesindeki fotoğraflarının (300 dpi ve 2400 x 3500 piksel çözünürlükte) JPEG dosyası olarak, en geç 30 Nisan 2014 tarihine kadar İstanbul Rotary Kulübü Derneği’ne elden ya da posta ile teslim edilmesi gereklidir.
• Sergiye davet edilen yapıtların, İstanbul Rotary Kulübü Derneği sekreterliği ile randevulaşmak suretiyle, 01 – 06 Mayıs 2014 tarihleri arasında sergi mekânına ulaştırılması gerekmektedir.
• Dijital sanat ya da işitsel sanat üzerine üretilen yapıtların CD olarak teslim edilmeleri gerekmektedir.
• Mekânsal yerleştirme ya da mekânsal proje önerileri projenin belirtilen tarihte biteceğini belgeleyen detaylı teknik bilgi ve kesin tarihler belirtilerek hazırlanmış proje takvimiyle sunulmalıdır.

3. Seçici Kurul
Ayşegül Sönmez
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi, Sanat Eleştirmeni, Gazeteci
Başak Şenova
Küratör, Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümümü Öğretim Görevlisi
Can Elgiz
Mimar, Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi
Haşim Nur Gürel
Eleştirmen, AICA Türkiye
Prof. Dr. Kaya Özsezgin
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Sanat Yazarı
Özalp Birol
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü
Prof. Dr. Serhat Kutlan
İstanbul Rotary Kulübü 2013-2014 Dönem Başkanı

4. Ödüller
• “İstanbul Rotary Sanat Büyük Ödülü” 15.000.- TL’dir (yalnız on beş bin Türk Lirası).
• Büyük ödülün yanı sıra üç adet 5.000.-TL (yalnız beş bin Türk Lirası) tutarında “İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülü” verilecektir. Beheri 5.000.-TL (yalnız beş bin Türk Lirası) tutarındaki üç adet “İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülü”, bütçeleri arzu eden İstanbul Rotary Kulübü üyeleri tarafından karşılanmak koşuluyla, sanatçılara, doğrudan bahse konu üyeler tarafından verilebilir. Böyle bir durumda, ilgili ödüllerin her biri “İstanbul Rotary (İlgili üyenin adı ve soyadı) Sanat Başarı Ödülü” olarak anılır.
• Eseri kataloğa giren tüm sanatçılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
• Ödül alan dört yapıt hukuken devri mümkün tüm haklarıyla birlikte İstanbul Rotary Kulübü Derneği’ne kalacaktır ve bu dört yapıt İstanbul Rotary Kulübü Derneği tarafından hukuken devri mümkün tüm haklarıyla satın alınmış gibi işlem görecektir. Aday, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren, ödül kazanması halinde eserini hukuken devri mümkün tüm haklarıyla birlikte İstanbul Rotary Kulübü Derneği’ne devrettiğini gayrikabilirücu beyan ve kabul eder.
• İstanbul Rotary Kulübü Derneği, ödül alan yapıtları ve kataloğa giren diğer 16 yapıtın görsellerini etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, katalog, broşür, afiş vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabilirücu feregat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5. Yapıtların Sigortalanması
• Yapıtlar, İstanbul Rotary Kulübü tarafından, sergi süresince, hırsızlığa, yangına ve teröre karşı, yapıt başına 5.000.-TL (yalnız beş bin Türk Lirası) bedel ile sınırlı olmak üzere sigortalanacaktır.
• Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların malzemeleri nedeniyle doğabilecek hasardan İstanbul Rotary Kulübü Derneği sorumlu değildir.

İletişim ve dosya teslimi için adres:
İstanbul Rotary Kulubü Derneği
Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi
Kocamansur Sokak No: 95
Fur-Giz İş Merkezi K3, D20
34381 Şişli – İstanbul

Tel: 0(212) 248 13 48

Fax: 0(212) 247 69 26

Email: rotary@istanbulrotary.org

http://www.istrotarysanat.com/