İstanbul Ortaokullar arası Aktif Deney Yarışması

Ülkemizde Fen eğitimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel çalışmalara yöneltmek ve onların “GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI” olarak yetişmelerini, buluş yapmanın temeli olan deneysel çalışmalara ilgilerini artırmak amacıyla İstanbul’daki Ortaokullar arası AKTİF DENEY YARIŞMASI düzenlenmiştir.

Yarışmaya İstanbul’daki tüm ortaokulların 6. ve 7. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

YARIŞMA ŞARTLARI

Yapılması istenecek DENEYLER müfredat konularından seçilecektir.

Her takım yalnızca bir branştan deney yapabilecektir.

Gruplar en az iki, en fazla üç kişiden oluşacak ve kendilerine önceden hazırlanmış deney föyleri verilecektir.

Öğrencilerin yapacakları deneylere uygun olan malzemeler yarışma başlamadan önce kendileri için hazırlanacaktır.

Değerlendirme aşağıda belirtilen akademik komisyon tarafından yapılacaktır.

Yapılacak deneyler müfredat programı çerçevesinde Fen Bilimleri dersi öğretmenlerince belirlenecektir. Öğrenciler, yapacakları deneyleri yarışma günü öğrenerek uygulayacaklardır.

Deneysel çalışmalarda deneyi anlama, yöntem ve tekniğe karar verebilme, uygulayabilme, zamanlama, sonuç, etkili rapor yazabilme, verim ve hata payı hesaplama gibi başlıklar değerlendirme kriterlerini oluşturacaktır.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin yanlarında laboratuvar önlüğü getirmeleri gerekmektedir. Öğrenci güvenliği açısından gözlük ,eldiven,maske,yalıtılmış malzemeler deneylere uygun olarak öğrenci tarafından kullanılacaktır.Deneyler tüm branşlarda hazırlayan öğretmenler tarafından denenmekte ve her türlü güvenlik kontrolü yapılmakta ve risk yaratan deneylere yer verilmemektedir.

Yarışma başvuru formlarının en geç 12 Nisan 2019 Cuma gününe kadar kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmada birinci,ikinci ,üçüncü ve teşvik ödülü alarak dereceye giren öğrencilere madalya ,tüm öğrencilere ise ağaç fidanı ve katılım sertifikası verilecektir.

Ayrıca okul müdürlüklerine anı plaketi hediye edilecektir.

Yarışma okulumuzun konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Yarışma günü öğle yemeği ihtiyacı okul yemekhanesinde kurumumuzca karşılanacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Biyoloji
Yard. Doç.Dr. Özlem Yalçın Çapan
Yard.Doç.Dr. Barış Binay

Fizik
Yard.Doç.Dr Özlem Tarı Ilgın
Yard.Doç.Dr Erdi Ata Bleda

Kimya
Yard.Doç.Dr. Yeşim Müge Şahin
Yard.Doç.Dr Pınar Hatır Çakır

ÖDÜLLER
Yarışmada birinci,ikinci ,üçüncü ve teşvik ödülü alarak dereceye giren öğrencilere madalya ,tüm öğrencilere ise ağaç fidanı ve katılım sertifikası verilecektir.
Ayrıca okul müdürlüklerine anı plaketi hediye edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 12 04 2019 (Cuma)
Yarışma Günü : 27.04.2019(Cumartesi)
Başlama Saati : 9.00
Ödül Töreni Tarihi : 27.04.2019 (Cumartesi)

Başvuru Formu : http://form.arel.k12.tr/aktifdeneyyarismasi/basvuru_kayit_ortaokul.asp