İstanbul Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması

Lise Öğrencileri
İstanbul Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Resim Yarışması

İstanbul’da Öğrenim Gören Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Dikkatine

İSKİ, “İklim Değişikliği ve Su” temalı Resim Yarışması düzenliyor.

Katılım İçin Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2021

22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında; su kaynaklarımızı korumak, tasarrufun önemi ile su kullanma bilinci konusunda farkındalık oluşturmak ve gençlerin gözüyle değerlendirmek amacıyla “İklim Değişikliği ve Su” temalı yarışma düzenleniyor.

İSKİ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya; resim kategorisinde katılım sağlanabilecektir.

Yarışmaya katılacak eserler 05 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar; yarışma bilgi formu doldurularak, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir.

Bu yarışma ile; Asya ile Avrupa’yı birleştiren ve kuruluşundan bu güne her zaman cazibe merkezi olmuş İstanbul’un sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı tüm dünyada olduğu gibi zamanla azalan veya kirlenen su kaynaklarının korunması için su tasarrufuna dikkat çekilmesi ve öğrenciler arasında su kullanma bilinci konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

ÖDÜLLER:
Lise ve ortaokul öğrencilerinin gönderecekleri eserler kendi kategorisinde ayrı ayrı
değerlendirilecek olup, lise resim dalında dereceye giren 1’inci, 2’nci ve 3’üncü öğrenci ile ortaokul resim dalında dereceye giren 1’inci, 2’nci ve 3’üncü öğrenciye ödül verilecektir.

Ortaokul Ödül:
Birincilik Ödülü : 2.000 TL
İkincilik Ödülü : 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL

Lise Ödül:
Birincilik Ödülü : 3.000 TL
İkincilik Ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL

Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller ile ödül töreni organizasyonu masrafları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce karşılanacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI
1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi /özel lise ve resmi /özel ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olacaktır.

3.2. Resimler 35×50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir.

3. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

4. Yarışmaya katılacak eserler 05 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar; ekte gönderilen yarışma bilgi formunun doldurularak, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine şahsen ya da ücretleri yarışmacı tarafından ödenmesi kaydıyla posta ve kargo yoluyla gönderilecektir. Postada veya kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden İSKİ sorumlu değildir.

5. Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.

6. Her öğrenci yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.

DEĞERLENDİRME
1. Değerlendirme ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamada yapılacaktır.
2. Aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.

KRİTERLER PUAN
Resmin konu uygunluğu 25
Yaratıcılık ve özgünlük 25
Duygu düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü 25
Kullanılan teknik 25
Toplam 100

3. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önceden başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve herhangi bir süreli yayında yayımlanmamış olması şarttır.

4. Yarışmaya gönderilen eserlerden kısmen veya tamamen alıntılanmış olanlar değerlendirme dışında tutulacaktır. Bahsedilen eser ödül alınmışsa iptal edilir. Yarışmaya gönderilen eserlerin özgün olmamasından kaynaklı her türlü hukuki sorumluluk eser sahibi ve velisine aittir. Eseri gönderen yarışmacının ve velisinin bu şartı kabul ettiği varsayılacaktır.

5. Belirtilen sürede teslim edilmeyen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

6. Yarışmaya katılan eserin benzerinin başka yarışmacılar tarafından sunulabileceği kabul edilmeli.
İSKİ’nin bu durumu açıklama veya bilgilendirme yükümlülüğü yoktur.

7. Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

8. Ödül Töreni 22 Mart 2021 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır. Mücbir sebeplerden dolayı etkinliklerin ertelenmesi durumunda Ödül töreninin yer ve saati www.iski.istanbul adresinden duyurulacaktır.

9. Yarışma sonuçları, ödül töreni günü www.iski.istanbul adresinden duyurulacaktır.

TELİF HAKKI:
1. Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
2. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
3. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan resimlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, resim sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:
İSKİ Eğitim Şube Müdürlüğü
Adres : İSKİ Genel Müdürlüğü A Blok Kat:7 No:702 Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi
No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
İletişim : 0212 301 17 53-55-63

“İklim Değişikliği ve Su” temalı resim yarışması başvuru formu