İstanbul Ortaokul Öğrencileri arası Video Yarışması

Video Yarışması
İstanbul Ortaokul Öğrencileri

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” kampanyasına katkı sağlayarak, öğrencileri gıda kaybı ve israfı konularında bilgilendirmek ve öğrencilerin konuya olan duyarlılıklarını artırmak amacıyla Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği, İstanbul iline bağlı resmi/özel tüm ortaokul öğrencisi ‘Gıda Koruyucularımızın’ katılabileceği ‘BUGÜN GIDANI NASIL KORUDUN’ temalı video yarışması başladı.

Yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan 2022 olup, videolar [email protected] mail adresine gönderilmelidir. Çekilen video süresi en fazla 1 dakika olmalı ve yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Yarışmaya katılan eserler İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şişli Tarım ve Orman Müdürlüğü web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Sonuçlar ise 23 Nisan 2022 tarihinde istanbul.tarimorman.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Yarışma katılımcıları Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencileri ve Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri olmak üzere iki grupta değerlendirilecektir. Kategori birincilerine tablet, ikincilerine bisiklet, üçüncülerine ise arduino seti verilecektir.

“BUGÜN GIDANI NASIL KORUDUN” TEMALI YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMA HAKKINDA

1. Yarışmanın Adı: BUGÜN GIDANI NASIL KORUDUN YARIŞMASI

2. Yarışmanın Amacı:

2.a. Gıda kaybı ve gıda israfım önlemek.

2.b. Öğrencileri gıda kaybı ve gıda israfını önleme konularında bilgilendirmek ve öğrencilerin konuya olan duyarlılıklarını artırmak.

2.c. Öğrencilere gıda israfının azaltılması bilincini vermek ve farkındalık oluşturmak.

3. Yarışmanın Uygulayıcısı: Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

KAPSAM
1. Yarışmanın Kapsamı: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel tüm ortaokullar.

Yarışma katılımcıları iki grupta değerlendirilecektir:
1. Grup: Ortaokul 5. ve 6.sınıf öğrencileri
2. Grup: Ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencileri

2. Seçici Kurul: Eserler İlçe Eser İnceleme Kurulu tarafından incelenerek her kademeden (Ortaokul 5. ve 6.sınıf öğrencileri, Ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencileri) ilk 3’e giren eserler belirlenecektir.

YARIŞMALAR İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî/özel kurumlarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir.

Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.

Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Çekilen video süresi en fazla 1 dakika olmalıdır.

• Videolar gidanikoruistanbuKcvgmail.com mail adresine gönderilmelidir.

• Eserler ön değerlendirmeye tabii tutulduktan soma ilk 10 arasına giren eserler arasından ilk üç eser, İl Protokol Üyelerinden oluşan jüri tarafından belirlenecektir.
Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Yarışmaya gönderilen eserlerin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere; bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması vb. kullanım hakkı Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne aittir.

• Yarışmaya katılan takımlar ve bireyler şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

• Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ESERLERİN MUVAFAKATNAMESİ
1. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı çalışmanın eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette proje sahibi olan Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüme lisans verdiğini, proje sahibinin söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş sayılır.
2. Ödül ve mansiyon alan eserlerin her türlü kullanımı ve telif hakları proje sahibine devredileceği için Şişli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bu eserleri etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma, yazılı ve görsel medyada yayınlama haklarına sahip olacaktır ve bu işlemler için katılımcıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
3. Jüri, dereceye girmeye layık eser bulatmaz ise 1., 2. ve 3. seçmeyebilir.
4. Yarışmacının yarışmaya gönderdiği eser ödül almış veya mansiyon kazanmışsa yarışmacı eserini kesinlikle yarışmadan geri çekme hakkına sahip değildir.
5. Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm şartları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER
KATEGORİ- ORTAOKUL ORTAOKUL
DERECE 5. ve 6. SINIF 7. ve 8. SINIF
BİRİNCİLİK TABLET TABLET
İKİNCİLİK BİSİKLET BİSİKLET
ÜÇÜNCÜLÜK ARDUİNO SETİ ARDUİNO SETİ

ETKİNLİK TAKVİMİ:
Okullara Duyurunun Yapılması : 25 Şubat 2022
Eserlerin Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Gönderilmesi: 15 Nisan 2022 Komisyon Kurulması ve Eserlerin Değerlendirilmesi : 18 Nisan 2022
Sonuçların Açıklanması : 23 Nisan 2022

“BUGÜN GIDANI NASIL KORUDUN ” TEMALI YARIŞMA YÖNERGESİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel ortaokullarda eğitim kurumlarmda öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından gıda israfını önlemek amacıyla “Gıda Koruyucuları” aranmaktadır. Bu amaçla yemek yaparken artan gıdaların ve/veya önceki günlerden kalan yemeklerin çöpe atılmasını ve israf edilmesini önlemek amacıyla tekrar değerlendirilmesini anlatan video kayıtları oluşturulması gerekmektedir.

ESERLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Kriter Açıklama Puan
1 Videoda kullanılan hikayenin anlaşılabilir olması, dil ve imla kurallarına uygunluğu 20
2 Video senaryosunun özgün olması 20
3 Hikayenin basitliği ve anlaşılabilirliği 10
4 Videoda kullanılan materyalin çeşitliliği 25
5 Gıda israfını önlemek için ipucu ve tavsiyeler içermesi 25

gidanikoruistanbulmail.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

7 + three =