İstanbul Öğretmenler Arası Kamu Spotu Yarışması

Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi kapsamında “Öğretmenlerimizin Topluma Kattığı Değer” konulu Öğretmenler Arası Kamu Spotu Yarışması Başladı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’müzün Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi kapsamında ilimizde görev yapan öğretmenlerimiz arasında ödüllü bir kamu spotu yarışması yapılacaktır. Birlikte ilham vermeye devam edeceğimiz yarışmamızın konusu “öğretmenlerimizin topluma kattığı değer” şeklinde belirlendi.

Yarışmamız, öğretmenlerimizin mesleki görevlerinin dışında, öğrencileri ve okulları için gösterdikleri fedakârlığa değinerek; öğretmenlik mesleğinin önemine ve saygınlığına dikkat çekmek, öğretmenlerimizin öğrencilerine, çevresine kazandırdığı değerleri anlatmayı amaçlıyor.

Yarışmaya başvurular 13 Kasım 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Var mısınız özgün kurmaca, animasyon ve deneysel çekimler yapmaya? Dünyaya bir de iki dakikalık kamera çerçevesinden bakmaya. Haydi, o zaman!

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENİYLE GÜZEL İSTANBUL
PROJESİ “ÖĞRETMENLER ARASI KAMU SPOTU YARIŞMASI”-2019 BAŞVURU
KILAVUZU

I. Konu:
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi kapsamında
düzenlenen kamu spotu yarışmasının konusu “Öğretmenlerimizin Topluma Kattığı
Değer”dir.

II. Amaç:
Yarışmanın amacı; öğretmenlerimizin mesleki görevlerinin dışında, öğrencileri ve okulları
için gösterdikleri fedakârlığa değinerek; öğretmenlik mesleğinin önemine ve saygınlığına
dikkat çekmek, öğretmenlerimizin öğrencilerine, çevresine kazandırdığı değerleri anlatmaktır.

III. Başvuru Şartları:

1. Yarışma ilimizde görev yapan özel/resmî tüm okul ve kurumlarımızdaki
öğretmenlerimize açıktır. Esas seçici kurulda yer alan ve ilimiz dışında görev yapan
öğretmenlerimiz yarışmaya katılamaz.

2. Kamu spotları, özgün kurmaca, animasyon ve deneysel türde olabilir.

3. Kamu spotunun süresi jenerik dâhil en fazla 2 dakika ile sınırlıdır. Bu süreyi aşan
eserler değerlendirmeye alınmaz.

4. Katılımcılar yarışmaya birden fazla kamu spotuyla katılabilir. Yarışmaya birden fazla
eserle katılan yarışmacı, yalnızca en iyi derecesi ile ödüllendirilir.

5. Başvuru için;

a. Filmin 2 adet DVD kopyası veya usb’de – Gösterime uygun, minimum HD 1920×1080
piksel çözünürlüğünde (mpeg4, avi veya divx), yatay formatta 16:9 olacak şekilde her
kopyanın üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmış
olmalı. (usb’lerde bilgi içerisinde yazılı olacaktır.)

b. Islak imzalı başvuru formu. Başvuru formu yazı ekinde yer alacağı gibi
http://ogi.istmem.com yarışma adresinden de indirilebilir.

c. Filmin kamera arkası görüntülerine ait 2 adet fotoğraf.

d. İstenen tüm materyaller kapalı zarf içerisinde en geç 13 Kasım 2019 tarihi mesai
bitimine kadar Alper ERARSLAN adına Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi –
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Binbirdirek M. İmran Öktem Caddesi. No: 1
Eski Adliye Binası Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Bölümü
Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilebilir veya
elden teslim edilebilir. Kargo ile gönderilen eserlerin son başvuru tarihine kadar
ulaştırılması ile ilgili sorumluluk yarışmacıya aittir. Kopyaların gösterime uygun resim ve
ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt
yapılmış filmler, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

6. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

7. Yarışma katılım formuyla şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza
sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Ödüller muadil ürünler ile değiştirilebilir. Ödül
sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz
konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu
bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.

IV. Esere Ait Haklar
1. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne
aittir. Eserler, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından her türlü mecrada, ticari
olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.

2. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış veya derece almış
olması durumunda eser yarışma dışı bırakılacaktır.

3. Yarışmaya gönderilen kamu spotundaki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb.
kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu
kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

4. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği filmin kullanım haklarını isminin kullanılması
şartıyla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne verildiğini peşinen kabul ettiğini buna
bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil,
umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli tüm haklar için “Öğretmeniyle
Güzel İstanbul Projesi” nezdinde izin/muvafakat name verdiğini kabul eder. Bu
şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri
alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje, eserler için
katılımcının verdiği izin/muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Filmde rol alan oyuncular için muvafakat alınması eser sahibinin sorumluluğundadır.

V. Değerlendirme:
1. Değerlendirme tek kategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finalist seçilecek
filmler arasından yarışma esas jürisi kararıyla kazanan filmler belirlenecektir.

2. Puanlama değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:
Senaryoda özgünlük (20 puan)
Filmde yaratıcılık (20 puan)
Filmin yarışma temasını ifade edebilme gücü (20 puan)
Filmde duygu ve etkileyicilik (10 puan)
Filmin çekim tekniği ve kalitesi- video, ses-(20 puan)
Anlatım Dili ve kurgu (10 puan)

3. Seçici kurul, değerlendirme öncesi duyurmak koşulu ile değerlendirme ölçütlerinde
değişiklik yapabilir.

4. Yarışma sonuçları 20 Kasım 2019 tarihinde istanbul.meb.gov.tr,
http://ogi.istmem.com ve Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi resmî sosyal medya
hesabından (twitter @ogretmenist34) duyurulacaktır. Ayrıca dereceye giren
katılımcılar, başvuru formunda yer alan telefon numaralarından aranarak sonuç
hakkında bilgilendirileceklerdir.

Ödüller:
Birincilik Ödülü:
Canon Eos 700D 18-55 IS STM DSLR Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü:
GoPro Hero Silver Aksiyon Kamerası
Üçüncülük Ödülü:
Samsung Galaxy A20 32 Gb Cep Telefonu

Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi: 13 Kasım 2019
Sonuçların Açıklanması: 20 Kasım 2019

Ödül Töreni:
Ödül almaya hak kazanan filmlerin sahiplerine ödülleri İstanbul İl Millî Müdürlüğü tarafından
uygun görülecek bir etkinlik sırasında teslim edilecektir.

Diğer Hususlar:
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğü’ne aittir.

İletişim adresimiz
istmemarge34@gmail.com

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.