İstanbul Öğrencileri için Bilim Olimpiyatları Online Sınav Başvuruları

Temel bilimler alanında yetenekli öğrencileri keşfederek, bu öğrencilerin temel bilimler alanında derinlemesine ve nitelikli çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, temel bilimleri kullanarak 21.yüzyıl teknolojileri üretebilecek, ileride temel bilimleri kariyer olarak seçmek isteyecek öğrencileri desteklemektir.

İstanbul geneli tüm resmî ve özel ilkokul(4.Sınıf), ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri ile danışman öğretmenlerinin katılımı ile proje yürütülmektedir. 39 ilçede öğrenci kursları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’un en yetenekli öğrencilerinden oluşan merkez sınıflarımız (Merkez sınıflarımız İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim almaktadır) bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin çoğu Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim görmekte olan veya kazanıp gitmemeyi tercih etmiş yetenekli öğrencilerden oluşmaktadır.

Heysem sınavının uygulanması (Lise fizik sınavı)
Sınava 16 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 10.00’da başlayıp, aynı gün 13.30’da bitecektir.

İbni Sina sınavının uygulanması (Lise biyoloji sınavı)
Sınava 16 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 14.00’da başlayıp, aynı gün 16.00’da bitecektir.

Aziz Sancar sınavının uygulanması (Lise kimya sınavı)
Sınava 17 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 10.00’da başlayıp, aynı gün 12.30’da bitecektir.

Cezeri sınavının uygulanması (Lise bilgisayar sınavı)
Sınava 18 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 10.00’da başlayıp, aynı gün 12.30’da bitecektir.

Hayyam sınavının uygulanması (Bu bilgisayar sınavına Ģu an 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, hazırlık sınıfı olmayan liselerde 9. sınıf veya bir lisede Hz. sınıfı olan öğrenciler girebilir.)
Sınava 18 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 14.00’da başlayıp, aynı gün 15.30’da bitecektir.

Cahit Arf sınavının uygulanması (Bu matematik sınavına şu an 6 veya 7. sınıf olan öğrenciler girebilir.)
Sınava 19 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden
yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 10.00’da başlayıp, aynı gün 12.30’da bitecektir.

Mehmet Hamitoğlu sınavının uygulanması (Bu matematik sınavına şu an 5. sınıf olan öğrenciler girebilir.)
Sınava 19 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden
yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 14.00’da başlayıp, aynı gün 15.30’da bitecektir.

Harezmi sınavının uygulanması (Lise matematik sınavı)
Sınava 20 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 10.00’da başlayıp, aynı gün 13.00’da bitecektir.

Biruni sınavının uygulanması (Bu matematik sınavına şu an 8. sınıf, hazırlık sınıfı olmayan liselerde 9. sınıf veya bir lisede Hz. sınıfı olan öğrenciler girebilir.)
Sınava 20 Kasım 2020 tarihinde http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacak olan link ile girilebilecektir.
Sınav 14.00’da başlayıp, aynı gün 17.00’da bitecektir.

Sınav sonuçlarının yayınlanması 30 Kasım 2020, Saat:10.00’da
http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yayınlanacaktır.

SINAV SÜRECİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER VE ÖNEMLİ BİLGİLER
1. Çevrimiçi sınavlara en çok iki branşa başvurmak şartıyla temel bilimler alanlarında ilgili tüm öğrenciler başvurabilir. Aynı branşın hem lise hem ortaokul sınavından sadece birine başvuru yapılabilir.
2. 15.11.2020 tarihi saat 23.59’a kadar çevrimiçi sınavlar için http://istmem.meb.gov.tr/isbo/  adresine girerek sınav başvuru formu doldurulur ve sınav giriş kodu alınır.

3. Başvuru formu kurum müdürlükleri ya da veliler (kurum müdürlüğünün bilgisi dâhilinde)
tarafından doldurulur.
4. Öğrenciler, sınava sınav giriş kodu ile girebilirler. Sınav giriş kodu olmayan veya yanlış
girilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
5. Öğrenciler sınav sonuçlarını sınav giriş kodu ile öğreneceklerdir.
6. Sınav kategorileri ve sınavlar ile ilgili bilgiler aşağıdaki iki tabloda yer almaktadır:

ogrenci sorulari
sorular

ÖDÜLLER
1. Heysem, Aziz Sancar ve İbni Sina kategorilerindeki ödüller çevrimiçi sınav sonucuna göre her kategoriden ilk 15 (on beş) öğrenciden 3(üç)ü altın, 5(beş)i gümüş, 7(yedi)si ise bronz
madalya ile ödüllendirilecektir. Puanların dağılımına göre madalya sayıları artırılabilir fakat
azaltılmaz.
2. Cezeri, Harezmi, Hayyam, Biruni, Cahit Arf ve Mehmet Hamitoğlu kategorilerindeki ödüller çevrimiçi sınav sonucunda belirlenecek öğrencilerin katılacağı İSBO 2020 Final Sınavına göre verilecektir.
3. İSBO 2020 Final Sınavına her kategoriden en az 30 öğrenci davet edilir, sınav
koordinatörlüğü puanların dağılımına göre bu sayıyı arttırabilir fakat azaltamaz.
4. İSBO 2020 Final Sınavı sonucuna göre her kategoriden ilk 15 (on beş) öğrenciden 3(üç)ü
altın, 5(beş)i gümüş, 7(yedi)si ise bronz madalya ile ödüllendirilecektir. Puanların dağılımına
göre madalya sayıları artırılabilir fakat azaltılmaz.
5. Puan eşitliğinde, doğum tarihlerine göre yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

İLETİŞİM BİGİLERİ
İSTANBUL MiLLi EĞiTiM STRATEJi GELiŞTiRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BiLiM OLiMPiYATLARI KOORDiNATÖRLÜĞÜ
Telefon : (212) 384 34 00
Dâhili : 3633
internet Adresi : http://istmem.meb.gov.tr/isbo/
e-posta : istanbulbilimolimpiyatlari@gmail.com