İstanbul Öğrencileri Arası Selim Demiren Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

İstanbul Öğrencileri
Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

1.Yarışma Türü Fen Bilimleri alanında bilimsel metotlarla araştırma geliştirme yaparak
proje hazırlamak.

2. Yarışma Konusu Bilimsel Yarışma/Proje Etkinliği

3. Yarışma Amacı Öğrencilerin; kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem
çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, bilgiyi işlemelerine ve farklı disiplinler ile ilişki kurmalarına imkân sağlayarak onları temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanı” olarak yetişmelerini sağlamak.

4. Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
İstanbul ilindeki resmi-özel ortaokullar ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm ortaokul öğrencileri

5. Davet Edilen Okullar (İl ve İlçe Adıyla Birlikte)
İstanbul ili ve tüm ilçelerinde bulunan Resmi-Özel tüm ortaokullar ve Resmi Bilim Sanat Merkezleri

6. Danışman Öğretmene İlişkin Hususlar
Her projenin sadece bir danışman öğretmeni olacaktır. Bir öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

7. Genel Katılım Şartları
● Yarışmaya İstanbul ilindeki resmi-özel ortaokullar ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.
● Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir.
● Bir proje en az bir en fazla üç öğrenci tarafından yapılabilir.
● Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
● Projeler, bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin
sorumluluğu proje sahipleri öğrenci ve danışman öğretmene aittir.

8. Mevzuata Uygunluk Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel
ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

9. Ücret Durumu Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden
düzenlenecektir.

10. Eğitim ve Öğretim Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim
aksatılmadan yapılacaktır.

11. Gönüllülük Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

12. Veli Muvafakatı Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile
alınacaktır.

13. Katılımcılardan İstenenler
● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.
● Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”.
● Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.
● Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.
● Kayıtlı bulunduğu okuldan fotoğraflı öğrenci belgesi

14. Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Başvurular ve proje raporlarının gönderimi http://projebilgi.alkev.k12.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

15. EK-1, EK-2 ve EK-3’ün,
Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
İstenen bilgiler ve belgeler imzalanmış bir şekilde dijital olarak taranacak ve http://projebilgi.alkev.k12.tr adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yüklenmelidir.

16. İzin Süresi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

17. Pedagojik Esaslara Uygunluk Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur.

18. Reklam ve Tanıtım Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana
çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir.

19. Kişisel Veriler
● Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık
rıza onayı (EK-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri
istenmeyecektir.
● Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen
hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere
verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

20. Engellilerin Etkinliğe Erişimine İlişkin Bilgiler
Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların
başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde yarışmanın tüm
süreçlerinde (kayıt, katılım, ödül töreni gibi…) ihtiyaç duyulması
muhtemel yardım imkânları sunulacak, talepleri karşılanacaktır.

21. Sponsorluk Durumu Yarışmanın hiçbir aşamasında sponsor bulunmamaktadır.

22. Telif Hakkı
● Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine
ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak,
yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir
● Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
● Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya
kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

23. http://ayse.meb.gov.tr Adresine Bilgilerin Girildiği Tarih 13/12/2021 Cuma

24. Başvuru Başlama Tarihi 9 Şubat 2022 saat 09:00

25. Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati 26 Mart 2022 saat:17:30

26. Başvuru Yeri ALKEV Özel Ortaokulu/Yarışma Web sitesi http://projebilgi.alkev.k12.tr

27. Başvuru Usulü Başvurular dijital ortamda http://projebilgi.alkev.k12.tr adresi üzerinden
online yapılır. Başvurular ön elemeden geçer.

28. Sonuçların Açıklanacağı Tarih
14 Nisan 2022 Saat:17:30 (Ön Değerlendirme Sonuçları)
9-10-11-12 Mayıs 2022 (Ön değerlendirmeyi geçen projeler için çevrim içi sunumlar)
14 Mayıs 2022 (Final Sonuçları)

29. Sonuçların Açıklanacağı Yer www.alkev.k12.tr adresi üzerinden ön elemeyi geçen projeler ilan edilir.

30. Yarışma Sonuçlarına İtirazın
Nasıl Yapılacağı?
Yöneltilecek her türlü itiraz yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren
7 iş günü içerisinde iletişim bilgileri, talep veya itiraz konusu açıkça
belirtilmek koşulu ile yazılan dilekçeler [email protected] adresine
gönderilecektir. Bunun dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

31. Ödül Verilecek Kişiler ve
Ödül Miktarı ile Özellikleri
5 ve 6.sınıflar, 7 ve 8.sınıflar bazında dereceye giren öğrenciler için;
1.lik ödülü 3000 TL
2.lik ödülü 2000 TL
3.lük ödülü 1000 TL
Diğer Ödüller: Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü alan
öğrencilere plaket, başarı belgesi, tüm öğrencilere katılım sertifikası
yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü alan projelerin danışman
öğretmenlerine başarı belgesi ve tüm öğretmenlere katılım sertifikası
verilecektir.

32. Ödüllerin Nasıl Verileceği? Dereceye giren projelere para ödülleri öğrencinin adına ya da 1. dereceden yakınına (anne-baba) ait olan banka hesap numarasına eft/havale olarak
gönderilecektir.

33. Ödül Töreni Tarihi ve Saati 14 Mayıs 2022 Saat 16:00-17:00 (Çevrim içi-Zoom)

34. Ödül Töreni Yeri ALKEV Özel Fen Lisesi Mercan Işıl Konferans Salonu (Çevrim içi)

35. Etkinlik Bütçesi ve Bütçe Kaynakları
Etkinlik bütçesi ve bütçe kaynakları kurumumuz tarafından
karşılanacaktır.

36. İletişim Telefon Okul No: (212) 886 88 40-Dahili:126
Didem Akyol (Fen Bilimleri Zümre Başkanı): (542) 253 15 06

37. İletişim e-posta adresi [email protected]
[email protected]

38. İletişim Adresi ALKEV Özel Ortaokulu Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Cad. No:7
Büyükçekmece/İstanbul

39. İnternet Sayfası (Varsa) [email protected], http://projebilgi.alkev.k12.tr

40. Sosyal Medya Hesabı (Varsa) Yok

41. Yarışma Şartları
1. Başvuru sistemine yüklenen projeler, oluşturulan jüriler tarafından
değerlendirilir.
2. Projeler; Hazırlama Süreci, İçeriği ve Sunumu başlıkları altında
belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.
3. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yapılacak olan
online sergiye davet edilir. Online sergide proje sahibi öğrencilerin
hazırladıkları proje posterleri ve projeyi anlatan sunum videoları
sergilenir.
4. Projeler, jüriler tarafından proje sahibi öğrenciler ile yapılacak
çevrimiçi (Google Meet) mülakat yoluyla değerlendirilir. Proje sahibi
öğrencilerden mülakat için sunum hazırlamaları beklenir. Mülakatta
kullanılması öngörülen teknik donanım proje sahibi öğrenciler tarafından
temin edilir.
5. Projeler, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün
düşüncelerinden doğmuş, geliştirilmiş ve danışman desteği ile
tamamlanmış olmalıdır.
6. Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede
sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak
göstermeksizin kullandığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa
olsun yarışmadan elenir.

42. Değerlendirme Kriterleri Aşağıda belirtilen kriterler üzerinden puanlama yapılacaktır.

1. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ
➢ Çevre gözlemlerini farklı açılardan sorgulama 10
➢ Projenin amacını belirleme 10
➢ Bilimsel Araştırma Basamaklarının uygulanması 10
➢ Projenin yaş düzeyine uygunluğu 10
➢ Projede karşılaşılan güçlükleri belirtme 10
TOPLAM 50

2. PROJENİN İÇERİĞİ
➢ Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, yorumlanması 5
➢ Amaca uygun deney, maket tasarlanması vb. 5
➢ Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile ifade edilmesi 5
➢ Yeterli sayıda ve çeşitli kaynaklardan faydalanılması 5
➢ Proje posterinin özenli ve yaratıcı olması 5
➢ Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye uygun sunum hazırlama 5
➢ Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma 5
➢ Sorulan sorulara doğru ve etkileyici cevap verebilme 5
➢ Sunumu verilen sürede yapabilme 5
TOPLAM 25
GENEL TOPLAM 100

TOPLAM 25
3. PROJENİN SUNUMU
➢ Bilimsel dili doğru ve etkili kullanma 5

Belgeler için ilgili kurum ile iletişime geçiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin