İstanbul Öğrencileri arası Geleceğin İçin Suyla Barış resim yarışması

resim yarışması
resim yarışması

“Geleceğin İçin Suyla Barış” temalı resim yarışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmanın hedefi, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesiller için suyun önemine dikkat çekmektir. Yarışma, İstanbul ilindeki resmi ve özel ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır.

Yarışmanın temalarından biri olan “Geleceğin İçin Suyla Barış”, suyun geleceği ve su kaynaklarının korunması açısından önemini vurgulamaktadır. Bu temaya uygun bir resim oluşturmak için, suyun önemini ve su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayan unsurlar kullanılabilir. Örneğin, resimde su kaynaklarının korunması için yapılan çalışmalar, suyun yaşam için gerekliliği, suyun tasarruflu kullanılması gibi konular işlenilebilir.

“Geleceğin İçin Suyla Barış” temalı resim yarışması, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesiller için suyun önemine dikkat çekmek açısından önemli bir fırsattır. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

Ortaokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Geleceğin İçin Suyla Barış Temalı Resim Yarışması Şartnamesi

1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

1. Konu : Geleceğin İçin Suyla Barış

2. Amaç : Ülkelerin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasını teşvik etmek amacıyla 1993 yılında Birleşmiş Milletlerin aldığı bir karar ile 22 Mart Dünya Su Günü uluslararası bir gün ilan edilmiş olup, dünyada ve ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Birleşmiş Milletler Su Örgütü (UN-Water) tarafından organize edilen bu ekinlikler her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2024 yılı Dünya Su Günü teması “Barış İçin Sudan Yararlanmak” olarak belirlenmiştir.

Bu yarışma ile; hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı su
ihtiyacının her geçen gün arttığı şehirlerin başında gelen İstanbul’da; su kaynaklarının korunmasına dikkat çekilmesi ve öğrenciler arasında su kullanma bilinci konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

2. HEDEF KİTLE:
Yarışmanın hedef kitlesi, İstanbul ilindeki resmi-özel Ortaokul ve Lise öğrencileridir.

3. YARIŞMA KOŞULLARI:
3.1. Yarışma İstanbul’daki tüm resmi /özel lise ve resmi /özel ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olacaktır.
3.2. Resimler 35×50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir.
3.3. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
3.4. Resim üzerinde herhangi bir yazı, logo, işaret ve benzeri bilgi olmamalıdır.
3.5. Her öğrenci yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.

4. BAŞVURU ŞEKLİ
4.1. Yarışmaya katılacak eserler 01 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar; İSKİ Genel Müdürlüğü A Blok 7.Kat No:702 Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine şahsen teslim edilecek ya da ücretleri yarışmacı tarafından ödenmesi kaydıyla posta ve kargo yoluyla gönderilecektir. Postada veya kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden İSKİ sorumlu değildir.
4.3. Resimle beraber ekte sunulan yarışma katılım formunun da gönderilmesi zorunludur. Yarışma katılım formu bulunmayan eser değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
4.4. Gönderilen eserler başvuru adresine ulaştıktan sonra başvuru süreci tamamlanır.
4.5. Kargo şirketine teslim edilen eserlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen alındı belgesinin, eserler başvuru adresine ulaşana dek saklanması tavsiye edilir.
4.6. Gönderilen eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak eser sahibinin
sorumluluğundadır.
Geleceğin İçin Suyla Barış Temalı Resim Yarışması Şartnamesi 3/5
4.7. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan eserlerle ilgili hiçbir hak talep edilemez.
4.8. Kargo ücreti başvuru sahibi tarafından karşılanır.

5. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ BAŞVURU ADRESİ:
Alıcı : İSKİ Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü
Adres : İSKİ Genel Müdürlüğü A Blok 7.Kat No:702 Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa
Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan / İSTANBUL
E-mail : egitim@iski.gov.tr
İletişim : 0212 301 17 55 – 17 56 – 1767

6. YARIŞMA TAKVİMİ:
6.1. Başvurular en geç 01 Mart 2024 tarihinde kargoya teslim edilmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra
kargoya teslim edilen başvurular kabul edilmez.
6.2. Yarışma Takvimi
Yarışma ile İlgili İş ve İşlemler Tarih
Duyuru Tarihi Ocak 2024
Başvuru Süresi 01 Şubat – 01 Mart 2024
Jüri Değerlendirmesi 04-08 Mart 2024
Sonuçların Açıklanması 22 Mart 2024
Ödül Töreni 22 Mart 2024

Ödül Töreni 22 Mart 2024 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
Mücbir sebeplerden dolayı etkinliklerin ertelenmesi durumunda Ödül töreninin yer ve saati
www.iski.istanbul adresinden duyurulacaktır.

7. Jüri, eserleri aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN
Konuya Uygunluk 25
Yaratıcılık ve Özgünlük 25
Duygu Düşünceyi Aktarma ve İfade Gücü 25
Kullanılan Teknik 25
Toplam 100

8. VERİLECEK ÖDÜLLER :

8.1.Ortaokul Ödül:
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 7.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL

8.2.Lise Ödül:
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 7.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL

Yarışma Şartnamesi ve Başvuru için tıklayınız.