İstanbul Öğrencileri arası Doktor ve Sağlık Resim Yarışması

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü – İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle istanbul  ili  genelindeki anaokul ve ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak dört kategoride düzenlenene “Doktorlar ve Sağlık” konulu resim yarışmasının  son katılım tarihi 17 Şubat 2012.

İlgili Yarışma Şartnamesi
istanbul.meb.gov.tr