İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması

S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi
Kuşdili Çayırı ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler
 
 
Kimler Katılabilir
Türkiye ve KKTC’deki Mimarlık bölümlerinde kayıtlı olan mimarlık lisans öğrencileri.
 
İletişim
Adres: İstanbul Serbest Mimarlar Derneği
Miralay Şefik Bey Sok. 13/2 Gümüşsuyu, İstanbul. 
Telefon: 0212 292 43 80
Faks: 0212 292 43 82
E-posta: www.ismd.org.tr
 
Konu:
İSMD, toplumun karşısında çağdaş, kent ve kentli yararına alternatif projeler ile çıkmanın
öneminin bilincindedir. Bu bağlamda, projeler üretmenin ve tartışmanın ise uygar ve aydın
olma sorumluluğunu taşıyan tüm mimarlar için önemli bir görev olduğunu düşünmektedir.
 
İSMD, bu yapıcı görevin, öncelikler gençliğe ait olduğu düşüncesiyle, KUŞDİLİ ÇAYIRI’nı 
İstanbul’un ve Kadıköy’ün çağdaş kent yaşamının gereksinimlerine cevap vererek bu alanın
tekrar değerlendirilmesi konusunun tartışılması, düşünceler üretilmesi ve bu süreçlerde
mimarlık öğrencilerinin etkin rol almalarını sağlamak amacıyla bir fikir projesi yarışması
açmaya karar vermiştir.
 Amaç:
Bu amaçla KUŞDİLİ ÇAYIRI’nın İstanbul’un ve Kadıköy’ün çağdaş yaşamına tekrar
kazandırmak, aynı zamanda İstanbul’un tarihine sahip çıkmak hedeflenmektedir.
 
Kurbağalıdere’deki kurbağaların sesini, üzeri örtülü kafeslerdeki saka, iskete,  florya kuşlarına
dinleterek,  onların kanarya gibi “makara çekmesini” sağlayan kuşbazların, bu olaydan dolayı
“Kuş Dili” adını verdikleri bu çayır, en az 100 yıldır Kadıköy tarihinde yer almaktadır.
Kadıköylüler, 1900’lü yılların başında buradaki dere kenarında “piyasa yaparlar”, diğer
taraflarda piknik, panayır gibi etkinliklerde bulunurlardı. Daha sonra uzun yıllar Bayram Yeri
olarak da kullanılmış olan bu çayırda Fenerbahçe Spor Kulübü Lokali, Hamdi’nin Gazinosu,
Tramvay Deposu olarak bilinen hangarda Kuşdili Sineması gibi önemli sosyal tesisler vardı.¹
 
1960’lı yıllardaki bayramlarda, futbol sahasının bulunduğu alana bayram yeri kurulurdu. İp
cambazları, asılarak kayılan teleferik, kiralık at, kayık salıncaklar, dönme dolap, halka atmacı,
ruletçi, kaleye şut attırmacı, sihirbaz, tiyatro gibi gösteri çadırları ile yiyecek-içecekçilerin
bulunduğu bayram yeri, 1900’lü yılların ilk yarısında bugün Halit Ağa Caddesi’ne dik gelen
Bayram Yeri Sokağı etrafındaki boş alanda kurulurdu.² 
 
1970’li yılların başlarına kadar ilk önce Yeldeğirmeni’nde sonra ise Söğütlüçeşme Caddesi’nde
haftada 2 gün kurulan pazar, 1980’li yıllarda Kuşdili Çayırı’na alındı. Kuşdili Çayırı o yıllarda
koruluk ve çayırlık özelliğini henüz kaybetmemişti.  Pazar yeri kurulmaya başlandıktan sonra,
ağaçların yok olduğu ve tabanının da betonlaştığı bu alan giderek çayırlık ve koruluk özelliğini
kaybetmeye başladı.³
 Kadıköy için çok önemli tarihi anıları olan bu alanı, günümüzde hiç kimsenin koruluk ve
çayırlık olarak hatırlamaması üzüntü vericidir. Bu bağlamda Kuşdili Çayırı sadece Doğal SİT
değil aynı zamanda Tarihi SİT olarak da değerlendirilmelidir.
Çevresinde bulunan Kurbağalıdere, Yoğurtçu Parkı gibi değerlerle birlikte bu alanın
günümüzde Kadıköy halkı için tekrar bir çekim merkezi ve rekreasyon alanı haline getirilmesi
ana amaç olmalıdır.
*¹ ² ³  ARİF ATILGAN, Arkitera.com, 28 Eylül 2007
 
 
 
 
Yarışmacılardan İstenilenler:
Şu anda ortasında yoğun bir trafik akışı bulunan ve beton bir otoparka dönüşmüş olan alanın,
tekrar Kadıköylülerin nefes alacağı, toplanacağı, eğleneceği ve sanatsal faaliyetlerin, çeşitli
aktivitelerin düzenleneceği bir rekreasyon alanına dönüştürmek yarışmanın konusudur.
 
Bu nedenle Kuşdili Çayırı’na ilk önce yakın çevresindeki Kurbağalıdere, Yoğurtçu Parkı ile
birlikte Kentsel ölçekte öneriler geliştirilmeli, trafik akışı, çayırı rahatsız etmeyecek bir çözüme
kavuşturulmalıdır. Otopark sorunu çözülmelidir.
 
Kuşdili Çayırı ölçeğinde ise tarihteki, gezinti, eğlence ve toplanma yeri özelliklerini, çağdaş
anlamda tekrar kazandıracak kullanım önerileri ve mimari çözümler geliştirilmelidir. 
 Şu anda itfaiye binası olan eski Tramvay Deposu korunarak yeni işlev verilmelidir.
 
Yarışma projelerinde:
–  1/2000 ölçeğinde;
Kurbağalıdere, Yoğurtçu Parkı vs. gibi önemli çevresel odaklarla birlikte düzenleme
önerileri,
Trafik akışlarının düzenlenme çözümleri,
Yakın çevre ve çayır çevresindeki yerleşimlerin çeşitli kullanım değişikliği ve dönüşüm
önerileri.
–  1/500 ölçeğinde;
Kuşdili Çayırı’nın yukarıda bahsolunan amaçlara uygun olarak tekrar düzenleme ve
kullanım önerileri, mimari, peyzaj çözümleri,
Mevcut itfaiye binasının korunarak işlevlendirilmesi,
Çayırlık ve Kurbağalıdere’nin tekrar canlandırılması için öneriler,
Olmalıdır.
 
Yarışmacılar önerilerini anlatacakları çeşitli 3 boyutlu sunum, plan, kesit, cephe, detay
çizimlerini yapacaklardır.
 
Önerileri ile ilgili mimari proje raporu sunum paftaları üzerinde yer alacaktır.
 Yarışmacılara Verilen Belgeler 
– 1/5000 ve 1/1000 tif haritalar
– 1/5000 yakın yarışma çevresi
– 1/2000 yarışma sınırı
– 1/5000 hava fotoğrafı
Yarışmaya Katılım Koşulları 
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki Mimarlık Fakülteleri’nin Mimarlık Bölümlerinde kayıtlı olan
ve yarışmanın ilan tarihinde mimarlık lisans öğrencisi olanlar katılabilir. Mimarlık lisans
öğrencisinin ekipbaşı olması koşulu ile, farklı disiplinlerden lisans öğrencileri (şehir plancısı,
peyzaj, vs.) ile karma ekipler oluşturulabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 
 
Kimlik 
– Teslim edilecek paftaların sağ üst köşesine, 1 cm x 4 cm.lik alan içinde beş rakamlı rumuz
yerleştirilecektir. Aynı rumuzun CD üzerine de yazılması gerekir. 
– Aynı rumuz, kapalı bir kimlik zarfının üzerine de yazılacaktır. Bu zarf içinde, katılan
öğrencilerin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri yanı sıra hangi okulda okudukları bilgisi ve
ekibin en az bir üyesine ait, okuduğu okuldan alınmış 2011 yılı tarihli resmi bir tanıtım belgesi
bulunacaktır. 
– Ödül kazananların kimlik zarfları açılacaktır. 
– Ayrıca zarfların üzerinde “Açılabilir” ibaresi olanların kimlikleri açılacaktır.
Yarışma için Başvuru
Yarışmaya katılmak isteyen mimarlık öğrencilerinin 3 Ekim Pazartesi günü, saat 17.00’ye
kadar İstanbulSMD’nin “Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2, Gümüşsuyu, Taksim, İstanbul”
adresine giderek ya da www.ismd.org.tr adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırmaları
gerekmektedir.
 
 ojelerin Şekli ve Teslim Yeri 
Projeler 5 adet A1 pafta ve dik doğrultuda asılacak şekilde düzenlenecektir. Kimlik zarfı, CD ile
birlikte, İstanbulSMD’nin “Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2, Gümüşsuyu, Taksim, İstanbul”
adresine, 15 Kasım Salı günü, saat 17.00’ye kadar, sıra numarasını da içeren bir “alındı”
makbuzu karşılığında teslim edilecektir.  Projelerin kargo ya da posta ile yapılacak
gönderilmesi durumunda, verilen gün ve saate kadar gelen projeler dikkate alınacaktır.
 
 
Yarışma Takvimi 
Yarışmanın ilanı ve şartname ile eklerini içeren web sitesinin açılışı:   2 Mayıs 2011 Pazartesi
Soru sorma termini:                                                                                   6 Haziran 2011 Pazartesi
Yanıt verme termini:                                                                               20 Haziran 2011 Pazartesi   
Yarışmaya başvuru:              3 Ekim –  2011 Pazartesi günü, saat 17.00’ye  kadar
Projelerin teslimi:                                                   15 Kasım 2011 Salı günü, saat 17.00’ye kadar
 
Sonuçların ilanı jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra www.ismd.org.tr ‘de yayınlanacaktır.
Ödül töreni, sergi açılışı ve kolokyum-panel tarihi de www.ismd.org.tr‘de ilan edilecektir.