İstanbul Liseliler Arası Hayaline Uç Yarışması

İstanbul’u tanıtan bir video olduğu için, yalnızca İstanbul il sınırları içerisindeki liselerde okuyan öğrenciler başvurabilir.

Başvuru Adımları
Hayaline Uç, İstanbul il sınırları içerisindeki liselerde okuyan tüm lise öğrencilerine açıktır. Her proje ekibi, 2 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşur. Aşağıdaki adımları izleyerek, yarışmaya kolayca katılabilirsin.

1. 2 kişiden oluşacak proje grubunu oluştur ve okulundan sana danışmanlık yapacak bir öğretmenini bul.

2. ISEWorld Facebook sayfasından, projeye kaydını yap. (Kayıtlar sadece Facebook üzerinden gerçekleşecektir. Yarışmaya katılmak için mutlaka bir Facebook hesabının olması gerekmektedir.)

3. Ana fikrini belirle, videonu planla ve kullanacağın kaynakları bul. İnterneti kaynak olarak olarak kullanabilirsin, 5 saniyeyi geçmememek şartıyla diğer videolardan alıntı yapabilirsin ancak birebir kopyalamalar içeren videolar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Videonu video paylaşım sitesi Youtube’a yükle. Youtube’un vermiş olduğu videonun linkini başvuru formundaki ilgili alna kaydet. Örnek: URL:https://www.youtube.com/watch?v=BkehE9Dcukk (Youtube’a upload edilmiş videoların kesinlikle yoruma kapalı olması gerekmektedir. Bu kurala uymayan videolar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

5. Videonu danışman öğretmenine onaylat. (Etik anlaşmanın yer aldığı onaylama link’i danışman öğretmeninin e-mail adresine gidecektir. Danışman öğretmenin gelen maildeki katılım koşullarını kabul ettiğini, online onay sistemiyle beyan etmesi gerekmetedir.)

Başarılar.

KURALLAR VE HUSUSLAR
Proje İstanbul il sınırları içerisinde yer alan tüm liselerin, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya İstanbul’u tanıtan en fazla 3 dakika uzunlukta bir video sunum üreterek katılabileceklerdir. Yarışma kuralları aşağıdaki gibidir.

1. Videodaki yazılı ve sözlü tüm anlatımlar İngilizce olmalıdır.

2. Okullar en çok iki proje ile yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak olan filmler video kamera veya yüksek çözünürlüklü cep telefonları ile kaydedilebilir. Yüklenecek video Youtube paylaşım sitesine yüklenebilir bir formatta olmalıdır ve süresi 3 dakikayı geçmemelidir. 3 dakikayı geçen video sunumlar oylamada ilk 20 içerisine girse dahi, kurul değerlendirmesine alınamayacak ve yedeğe bırakılacaktır.

4. Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.

5. Proje Değerlendirme Ekip üyeleri, proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.

6. Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.

7. Okullarda projeye sadece ingilizce zümresinden öğretmenler danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.

8. Projelerin uygulanması aşamasında her tür görsel materyal kullanılabilir. Projelerin uygulama aşaması öğrencilerin kendilerinin belirleyeceği görsel materyaller kullanılarak gerçekleştirilecektir.

9.Her öğrenci sadece bir proje ile çalışmaya başvurabilecektir.

10. Her danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

11. Proje bir unsurdan oluşacaktır: İstanbul şehrini ve kültürünü tanıtan maksimum üç dakikalık video sunum.

12. Sunumlarda proje anlatımı projeyi hazırlayan öğrenciler tarafından yapılacaktır. Proje videosu tamamen İngilizce olarak üretilmelidir.

13. Video sunum mutlaka şu konuları veya konulardan birini içermelidir: Kültürel Değerler, Müzik, El Sanatları, Tarih, İstanbul’un günümüzdeki modern yüzü.

14. Öğrenciler video sunum oluştururken interneti kaynak olarak kullanabilir ve kullandıkları kaynaktan esinlenebilir, beş saniyeyi geçmeyecek sürede alıntı yapabilirler, ancak birebir kopyalamalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Yarışmaya katılacak olan filmler video kamera veya yüksek çözünürlüklü cep telefonları ile kaydedilebilir. Yüklenecek video Youtube paylaşım sitesine yüklenebilir bir formatta olmalıdır ve süresi üç dakikayı geçmemelidir. Üç dakikayı geçen video sunumlar oylamada ilk 20 içerisine girse dahi, kurul değerlendirmesine alınamayacak ve yedeğe bırakılacaktır.

16. Görev alan öğrenciler dışında, figüran olarak öğrenciler videoda yer alabilirler.

17. Öğrenciler görsel materyal olarak video filmin yanısıra, resim de kullanabilirler.

18. Hazırlanan videonun orijinalliğinin korunması için Youtube’a yükleme sırasında özel konumda tutulmalı ve 1 Nisan tarihi itibari ile “Özel” konumdan “Herkese Açık” konuma getirilmelidir.

19. Halk oylaması sırasında geçersiz oylamalara engel olabilmek için son iki ay içerisinde açılmış olan mail adresleri geçerli sayılmayacaktır. Video sunumunda öğrenci; Resim ve fotoğraf, Animasyon, Röportaj, Müzik, vb öğelere yer verebilir.

20. Proje etik beyanı www.hayalineuc.com adresinden başvuru formu doldurulduktan sonra, öğrenci ve öğretmene link gönderilerek onaylatılacaktır. Bu nedenle söz konusu başvurularda e-mail adreslerinin geçerli bir adres olması ve aktif kullanımda olması gereklidir.

21. İlk 20’ye seçilen öğrenciler mutlaka ailelerinden Veli İzin Belgesi getirerek, birinci seçilmeleri halinde yurtdışı seyahatine çıkmalarına izin verileceğini taahhüt etmelidirler.

NASIL DEĞERLENDİRİLECEK
Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır.

İstanbul şehrinin kültürel yapısını şu konu içeriklerinin birkaçında, hepsinde veya birinde tanıtıyor olması: Kültürel Değerler, Müzik, El Sanatları, Tarih, Mimari ve İstanbul’un bugünkü modern yüzü,

Yabancı dil kullanımındaki başarı,

Çekilen video sunumların teknik açıdan kalitesi,

Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,

Konu, amaç, hedef ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik,

Özgünlük ve yaratıcılık.

Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez. Tüm yarışma içeriği değişiklikleri kurula aittir. Tüm uyuşmazlıklarda karar yetkisi kurulundur. Etik beyanı olmayan projeler kesinlikle kabul edilemez.

Detay ve Başvuru Sayfası: http://hayalineuc.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.