İSTANBUL LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI

HİSAR EĞİTİM VAKFI
ÖZEL HİSAR LİSESİ
İSTANBUL LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI

ŞARTNAME
1. Yarışma, yorum ve beste olmak üzere iki ana kategoride yapılacaktır. Bu iki kategori çerçevesinde verilecek ödüller aşağıda belirtilmiştir.
 En iyi Beste : 1.,2. ve 3 ye Plaket verilecektir. Ayrıca 1. ye Berklee yaz okulu programı (vize işlemleri hariç)
 En iyi Yorum : 1.,2. ve 3 ye Plaket verilecektir. 1. olan okula Yamaha dijital piyano
 En iyi Orkestra : 1.,2. ve 3 ye Plaket verilecektir.
 En iyi kız solist : 1.Plaket verilecektir.
 En iyi erkek solist : 1.Plaket verilecektir.
 En iyi enstrüman : 1.Plaket verilecektir.
 Jüri özel ödülü : 1.Plaket verilecektir.
 Hisar Akademi başarı ödülü: Jürinin belirleyeceği bir Lise öğrencisine Hisar Akademide istediği müzik branşında bir eğitim yılı süresince burs verilecektir.
2. Yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleşecektir. Elemeyi geçen okullar finalde yarışmaya hak kazanırlar. Yarışma İstanbul’daki tüm liselere açıktır.
3. Yorum dalında seslendirilecek olan parçanın bilinen bir grubun ya da sanatçının popüler bir parçası olması ( cover – daha önce yayınlanmış) gerekmektedir. Parçalarda tür kısıtlaması yoktur.
4. Beste dalında yarışacak parçanın ( sözlü ya da enstrümantal) özgün ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ( kaset, cd, dvd, vs.) olması gerekmektedir. Beste ve sözleri okul öğrencisine ait olmak zorundadır. Aksi durum söz konusu olduğunda(Bestenin başka birine ait olması, daha önce yarışmalara katılmış ya da yayınlanmış olması vb.) okul diskalifiye edilir.
5. Beste dalında yarışacak eserin, noterden alınacak tasdik belgesinin başvuru esnasında diğer belgelerle birlikte yollanması gerekmektedir.
6. Her topluluk için sahnede kalma süresi 5 dakikadır. Beste ve yorum dallarında yarışacak okullar için bu süre eser başına 5 dakikadır.
7. Ön eleme yarışmaya katılacak okulların göndereceği demo kayıtları ile yapılacaktır. Demo kayıtlar; stüdyo kaydı ya da amatör kayıt olabilir. Demo kayıtları işitsel olarak AUDİO ya da MP3, görsel kayıtlar ise VCD ya da DVD formatında kaydedilerek gerçekleştirilmelidir. Eleme için gönderilen kayıtların sorunsuz olarak dinlenebilme ya da izlenme sorumluluğu katılımcı okula aittir. (Demo kayıtlar test edilerek yollanmalıdır.) Yollanan demo kayıtlar jüri üyelerine yollanacak ve sonuçları 31 Mart 2011 tarihinde Hisar Okulları tarafından açıklanarak finale kalan okullar ile telefon ve faks aracılığıyla bildirilecek ve final için resmi davet mektubu gönderilecektir. Sonuçlar 01 Nisan 2011 tarihinde www.hisarschool.k12.tr adresinde yayınlanacaktır.
8. Final 16 Nisan 2011 Cumartesi günü Hisar Okulları Kültür Merkezinde
yapılacaktır. Sonuçlar aynı gün açıklanacak ve ardından ödül töreni
yapılacaktır.
9. Sound-check yarışmaya katılan okullar için 15 Nisan 2011 Cuma günü 09:00
ile 14:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Topluluklar yarışma ve soundcheck
sırasında akord adı altında dahi sahneyi kesinlikle işgal edemeyecek ve
zaman kaybına sebep olmayacaklardır.
10. Yarışmanın ses düzeni, davul (5 parça Yamaha, hi-hat, ride, crash, splash),
enstrüman amfileri (Gitar, Bas Gitar), klavye( Yamaha Motif 6 ES), Yamaha
piyano( Grotrian Stainweg) Hisar Okulları tarafından temin edilecektir.Bunların
dışında kalan enstrüman ve aksesuarları (gitar,bas gitar,farklı davul parçaları
ve zilleri,farklı klavyeler,gitar ve bas gitar efektörleri, dijital ve analog pedallar,
nefesli enstrümanlar)katılımcı okul tarafından getirilecektir.Yarışmaya katılan
okullar aynı ses düzenini kullanacaklardır.Katılımcılar, çalacakları
enstrümanları ve sahne düzenini,önceden mail yoluyla yarışma komitesine
bildirmek zorundadırlar.
11. Yarışma sırasında öğretmen ve eğitimciler öğrenciler ile sahneye çıkamaz,
eşitsizlik yaratacağından dolayı kendileri ses kontrolü yapmayı talep
edemezler.
12. Topluluklar 3 kişiden az 10 kişiden çok olmayacaktır. Yarışmacılar adına
katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. İlköğretim bölümü bulunan
liseler, dilerlerse bu bölümün 6.7.8. sınıflarından öğrencileri gruplarına dahil
edebilirler. Yarışma günü yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrenci kimlik
belgesini ibraz etmek zorundadırlar.Kayıtlı oldukları dil sınıfı veya benzeri
açılmadığı için başka okula devam eden öğrenciler, devam ettikleri okulun
ekibinde yer alabilirler.Bu öğrencilerin durumu devam ettikleri okulun idaresi
tarafından yazılı olarak belgelenmelidir.
13. Yarışma günü prova ve yarışma girişinde fotoğraflı kimlik ve öğrenci belgesi
sunulması zorunludur. Kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sahneye
alınmazlar.
14. Ses ve ışık düzeni Hisar Okulları tarafından kurulacağı için hiçbir topluluk,
teknisyen, ışıkçı, menajer, organizatör ve benzeri adlarla öğrenci, öğretmen
vb. eleman getiremez. Sadece yarışmacı öğrenciler ve kendilerinden sorumlu
en fazla iki öğretmen görevli kartı alabileceklerdir.
15. Yarışmanın eleme ve finalindeki değerlendirmeyi Hisar Okullarının
belirleyeceği “Seçici Kurul” yani Jüri üyeleri yapacaktır. Seçici kurulun
kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar tarafından kabul
edilmiştir. Yarışmaya katılan okullarda görev yapan öğretmen ve diğer
çalışanlar hiçbir gerekçe ile jüri olamazlar.
16. Okullar, başvuru formları ile birlikte, yarışmaya katılacak her öğrencinin okul
kayıt belgelerini, beste dalında yarışıyorsa bestenin notalarını, şarkının
sözlerini ve yarışmaya katılacakları şarkıların DEMO kayıtlarını (bkz. Madde
5) en geç 22 Mart 2011 Salı saat 19:00’a kadar Hisar Okullarına iletmek
zorundadırlar.(Adres başvuru formu üzerinde belirtilecektir.) İstenirse belgeler
elden teslim edilebilir.
17. Şarkı sözleri Milli İradeyi zedeleyici, müstehcen olamaz ve herhangi bir politik
içerik taşıyamaz. Bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmediği taktirde, bu
parçalar yarışma dışı bırakılacaktır. Sahnede, önceden verdikleri bilgiler dışında başka şarkı ve içerikle korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi gelişebilecek her türlü olay karşısında tek sorumluluğun kendilerine, dolayısıyla okullarına ait olduğunu bilmelidirler. Hisar Okulları kendi bilgisi dışında gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiç bir şekilde paylaşmaz.
18. Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların performansını etkileyecek çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır. Bu konu ile iligili olarak yarışmacılara okul temsilcileri gerekli uyarıları yapmakta zorunludur. 16 Nisan 2011 Cumartesi günü Finalde okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin başına, bir veya iki öğretmenin okul idaresi tarafından görevlendirilmesi gerekmektedir.
19. Finale katılan tüm okullara Katılım belgesi, tüm dallarda dereceye giren okullara “plaket” ve şartnamede belirtilen ödüller verilecektir.
20. Yarışmanın elemeleri için DEMO son gönderme tarihi 22 Mart 2011 Salı günü 17:00’ dır. Finali ise 16 Nisan 2011 Cumartesi günü 14:30’ da Hisar Okulları Kültür Merkezinde grupların canlı performansı ile yapılacaktır.
Not: Başvuru formu ek 1’dedir.
Eleanor Ceyda ALPAUTİ

Okul Müdürü