İstanbul Liseler Arası Deneme Yarışması

Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lise öğrencilerinin kültür ve edebiyata olan ilgisini arttırmak ve analitik düşünme yetilerini geliştirerek onların duygu ve görüşlerini düzgün ve tutarlı bir biçimde ifade etmelerini desteklemek amacıyla İstanbul Liseler Arası Deneme Yarışması düzenlemiştir.

Yarışma Şartnamesi:

Yarışmaya lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilirler.
Her öğrenci en fazla bir deneme ile yarışmaya katılabilir.
Her lise edebiyat öğretmenlerinin başarılı bulduğu en fazla iki deneme ile yarışmaya katılabilir.
Konu ‘İnternet Çağında Edebiyat’ olarak belirlenmiştir ve metinler en fazla 1000 kelimeden oluşabilir.
Metinlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Eserler A4 dosya kâğıdına ve 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde, iki satır aralıklı yazılacaktır.
İsim, soy isim ve okulun adı eserin üzerine yazılacak ve 4 kopya olarak, Doğuş Üniversitesi Liseler Arası Deneme Yarışması Formu ile birlikte zarf içinde, elden ya da posta ile Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına teslim edilecektir.
Eserlerin son teslim tarihi 8 Nisan 2011 Cuma günü saat 17.00’a kadardır.
Yarışmanın sonuçları 4 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 19.30’da Doğuş Üniversitesi ağ sayfasında yayınlanacaktır.
Metinler yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk üç denemenin yazarına ödül verilecektir. Verilecek olan ödüller;

Birincilik ödülü: 1500 TL
İkincilik ödülü: 1000 TL
Üçüncülük ödülü: 750 TL
Yarışma Jürisi:

Prof.Dr. Dilek Doltaş
Prof.Dr. Erendiz Atasü
Enver Aysever
Akademik Sorumlu : Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Düzenleme : Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ödül Töreni : 4 Mayıs 2011 Çarşamba günü Doğuş Üniversitesinde yapılacaktır.

İletişim:  Ar.Gör. Murat Sayım ve Ar.Gör. Hülya Güler Yağcıoğlu

Tel: 0216 544 55 55 / 1453 ve 1711
Fax: 0216 544 55 33
e-mail: msayim@dogus.edu.tr
              hguler@dogus.edu.tr