İstanbul Liseler arası ALKEV Gençlik Forumu

Öğrencilerin; güncel konuları takip etmelerini ve sorunlar üzerine çözümler üretmelerini
sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini
geliştirmek, öz güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, hitabet becerilerini geliştirmek,
topluluk karşısında fikirlerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, sunum hazırlama
ve sunma becerilerini geliştirmek, empati kurabilmelerini sağlamaktır.

İÇERİK/YAPI
1. Forumda toplam 6 farklı komisyon olacaktır. Komisyonlar Hukuk, Ekonomi,
Uluslararası İlişkiler-Dış Politika, Çevre Politikaları, Birey Hakları, Sosyal
Politika’dır.

2. Her bir komisyonda 4 farklı komisyon grubu olacak, gruplardan 2 tanesi Hükümet
(yasa tasarısının geçmesini savunan), 2 tanesi ise Muhalefet (yasa tasarısının
geçmemesini savunan) tarafta olacaktır. Toplamda 24 farklı komisyon grubu olacaktır.

3. Her bir komisyon grubu 5 kişiden oluşacak, her kişi 4 dakikalık söz hakkına sahip
olacaktır.

4. Her bir komisyon grubu 3 farklı komisyonda 3 farklı konuda tartışacaktır. Komisyon
tercihleri kayıt sürecinde katılımcılar tarafından en çok istediklerinden en az
istediklerine göre sıralanacak, sonrasında istekler göz önünde bulundurularak
organizasyon komitesi tarafından grupların tartışacakları komisyonlar belirlenecek ve
organizasyondan önce duyurulacaktır.

5. Toplamda 6 farklı komisyon, 24 farklı komisyon grubu ve her bir komisyon için 3 tane
olmak üzere 18 farklı konu olacaktır.

6. Organizasyona bireysel katılım olabileceği gibi öğrenciler aynı okuldan ya da farklı
okullardan 5 kişilik ekip kurarak da katılabilirler; bireysel katılımcılar organizasyon
komitesi tarafından gruplara dağıtılacaktır.

7. Grupların katılacağı komisyonlar, o komisyonda tartışacakları muhtemel konular
organizasyondan en az 1 ay önce duyurulacaktır.

8. Her grubun komisyonlarda tartışacağı konular ve taraflar cumartesi sabahı
duyurulacak, gruplar Cumartesi yarım gün ilgili konulara çalışacaktır; öğleden sonra
ise oturumlar gerçekleşecektir.

9. Her bir komisyonda 1 baş idareci ve 2 yan idareci olmak üzere toplam 3 idareci
olacaktır.

10. Cumartesi günü komisyondan geçen yasa tasarıları pazar günü Genel Kurul
oylamasına sunulacaktır, komisyonda reddedilen yasa tasarıları Genel Kurul
oylamasına sunulmayacaktır.

ALKEV ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ
ALKEV GYMNASIUM & NW – GYMNASIUM
Adres: Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Bulvarı.
No:7 34909 Büyükçekmece/İSTANBUL
Tel: (0212) 886 88 40 / 13 HAT
Belgegeçer: (0212) 886 88 55
11. Komisyonlardan geçen yasa tasarıları ilgili tasarıyı geçiren taraflarca Genel Kurul’a
sorulacak, Genel Kurul’da sorular olması üzerine soru-cevap kısmı yapılacak,
sonrasında gizli oylama usulü oylama olacaktır.

ALKEV Gençlik Forumu, İstanbul ilindeki özel liseleri ve devlet liselerini kapsamaktadır.
Aynı okuldan farklı iki takımın başvurması durumunda ilk başvuran takıma katılım önceliği
verilecek, kotanın dolmaması halinde bir okuldan ikinci bir takım kabul edilecektir.

ALKEV Gençlik Forumu, İstanbul ilindeki özel liseleri ve devlet liselerini kapsamaktadır.

Aynı okuldan farklı iki takımın başvurması durumunda ilk başvuran takıma katılım önceliği
verilecek, kotanın dolmaması halinde bir okuldan ikinci bir takım kabul edilecektir.