Ana SayfaLise Öğrenci Yarışmalarıİstanbul Lise Öğrencileri Masal ve Hikaye Yarışması

İstanbul Lise Öğrencileri Masal ve Hikaye Yarışması

Lise Öğrencileri Masal ve Hikaye Yarışması, anonim masalların ve halk hikâyelerinin bu yüzyılın gençlerinin gözünden; bu yüzyılın gerçeklerine, düşünce dünyasına, insan ilişkilerine göre yeniden
uyarlanması esasına dayanmaktadır. Amacımız, öğrencilerimizin masallara ve halk
hikayelerine yeniden bakmasını, onlar üzerine düşünmesini, karakterleri ve olayları
günümüze uyarlayarak hem eski zamanları hem de içinde yaşadığımız aktüel
dünyayı anlamaya çalışmasını sağlamaktır.

HEDEF KİTLE
İstanbul ilinde yerleşik tüm lise ve dengi okullar, tüm Fransız Liseleri 2021-2022
eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Nisan 2022
Ödül töreni 06 Mayıs 2022 Cuma

KATILIM KOŞULLARI
İstanbul dahilindeki resmi/özel okullarda ‘Hedef Kitle’ açıklamasındaki sınıflarında
öğrenci olmak. Gönderilen eserlerde Türk milli eğitim sistemine ve Anayasaya aykırı
ifadeler yer almayacak. Bu şekilde gönderilen eserler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI
1. Yarışmacı; orijinal metnin karakterlerini, kurgusunu ve sonunu istediği gibi deforme
edebilir.
2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) eserle yarışmaya katılabilir.
3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler yarışmaya kabul edilmez.
4. Metin, masal veya halk hikâyesi türüne uygun olarak yazılmalıdır.
5. Metin Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.
6. Eser A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman”
yazı karakteriyle yazılmalıdır.
7. Eserin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört(4) A4
sayfadan fazla olmaması önerilir.
8. Masalın adı ve eseri yazan öğrencinin adı, metnin başında belirtilmelidir.
9. Yarışmaya son başvuru tarihi 1 Nisan 2022’dir. Yarışmaya katılan metinlerin daha
önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası
tarafından yazılmamış olması ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış
olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait
olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt
eder.
10.Metinlerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, uyarlamanın başarısı,Türkçeyi
kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve
yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.
11.e-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit
e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından
okulumuz sorumlu değildir.
12.Ödül almaya hak kazanan eserler okulumuzun web sayfası ve sosyal medya
hesapları üzerinden ilan edilecektir.
13.Son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır
14.Katılacak öğrencilerin, veli muvafakatnamelerini eserle birlikte göndermeleri
gerekmektedir.
15.Öğrenci bilgi formunun doldurulması şarttır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
guncelle@sm.k12.tr

ÖDÜLLER
1.’ye 3000 TL,
2.’ye 2500TL,
3.’ye 2000 TL ödül verilecektir.
Ödüller okul bütçesinden karşılanacaktır.

Yarışma Başvuru Formu için tıklayınız

www.sm.k12.tr
Abide-i Hürriyet caddesi no 17 PK 12
Şişli 34380 İstanbul / Türkiye

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.