İstanbul Lise Öğrencileri 15. Bilimsel Pentatlon Yarışması

İstanbul Lise Öğrencileri
İstanbul Lise Öğrencileri Bilimsel Pentatlon Yarışması

İL GENELİNDE LİSE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLENECEK
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI
DÜZENLEYEN KURUM
FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

YARIŞMANIN ADI 15. Bilimsel Pentatlon Yarışması

KONUSU Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji

AMACI Matematik ve Fen alanlarına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek

TÜRÜ VE İÇERİĞİ
• Bilgi / Bilim
• Yarışma; FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ alanlarından 5’er soru, MATEMATİK alanından 10 soru olmak
üzere toplam 25 sorudan oluşacaktır.
• Yarışma soruları 9. ve 10. Sınıf MEB müfredatlarının tamamını ve 11. Sınıf MEB müfredatlarının 1. Dönemini içerecektir

HEDEF KİTLE İstanbul ilindeki liselerin 9., 10. veya 11. sınıf öğrencilerinden oluşturulan 3 kişilik ekipler (Fen liseleri hariç)

YARIŞMA TARİHİ 26.05.2022
(Kayıt 9:30 – 9:50 / Yarışma: 10:00 – 13:00)

KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma 15 okul ile sınırlandırılmıştır. Müracaat sırasına göre ilk 15 okul yarışmacı olarak kabul
edilecektir. 15 okulun başvurusunun tamamlanması ile başvuru sistemi kapatılacaktır
ve kayıt yaptıran okulların listesi yayınlanacaktır.
• Yarışmaya her okuldan sadece 1 takım katılabilir.
• Takımlar en fazla 3’er kişilik öğrenci gruplarından oluşacaktır.
• Yarışma başvuruları 11.04.2022 tarihinde başlayacaktır.
• Başvurular en geç 08.05.2022 tarihi, saat 16:30’a kadar www.fmv.edu.tr adresinde yer alan
başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Aday katılımcılar, www.fmv.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu online olarak doldurarak başvuruda
bulunabileceklerdir.

DEĞERLENDİRME KURULU
Yarışmanın değerlendirme kurulunu; FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji
öğretmenleri ve danışmanları oluşturacaktır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Sorular, 5 seçenekli çoktan seçmeli olarak hazırlanacak ve her soru 1 puan olarak değerlendirilecektir.
( Sorular 5 seçenekli çoktan seçmeli olarak verilir.)

ÖDÜLLER
• BİRİNCİ olan takım 3000 TL
• İKİNCİ olan takım 2250 TL
• ÜÇÜNCÜ olan takım 1500 TL para ödülü
verilecektir. Ödül banka tarafından öğrencilerin adına verilecektir.

• Dereceye giren tüm yarışmacıların okullarına yarışma kristali,
• Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
26-05-2022 / FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Dr. Özge Sezerman Kapalı Spor Salonu

İLETİŞİM BİLGİLERİ FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi,
Büyükdere Cad. No:194/3,
34460 Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0212 286 1130 / 2210 – 2211

AÇIKLAMALAR
1) Yarışmanın işleyişi şu şekilde olacaktır;
*Yarışmada her okul için bir masa hazırlanacaktır.
Masalarda bir bilgisayar monitörü yer alacak ve her masanın başında bir görevli öğrenci bulunacaktır.
*Yarışma soruları her masada, aynı anda monitörden görüntülenecektir. Yanıtlar, görevli öğrenciler aracılığı ile alınacaktır.
*Yanıtlar için gruplara 2 dakika süre verilecek ve gruplar bu süre içerisinde yanıt kartını görevli
öğrencilere teslim edecektir. Süre bitiminde görevli öğrenciler aynı anda yanıt kartlarını gösterecektir.
*Jüri tarafından doğru yanıt açıklandıktan sonra bir sonraki soruya geçilecektir.
*Tüm soruların bitiminde ilk üç derecenin herhangi ikisi veya üçünde eşitlik olması durumunda yedek
sorular eşitlik bozulana kadar sorulacak, 10 yedek soru sonunda eşitlik bozulmadığı durumda kura
çekimi ile dereceler belirlenecektir.

2) Değerlendirme, doğru yanıt sayısına göre yapılacaktır. Eşitlik olması durumunda yedek sorulara
geçilecektir. Yedek soruların sonunda eşitliğin bozulmaması durumunda yarışma dereceleri, ilgili
okullar arasında çekilecek kura ile belirlenecektir.

3) Yarışmaya katılacak okullar, pandemi kuralları doğrultusunda maskeli olarak yarışma salonuna
alınacaklardır.

4) Katılımcı okulların, sorumlu bir öğretmen eşliğinde ve kendi imkânları ile yarışma yerine (Ayazağa Işık Lisesi Dr. Özge Sezerman Kapalı Spor Salonu) gelmesi gerekmektedir.

5) Yarışmaya kayıt yaptırıp katılmayan okul elenmiş sayılacak; zamanında yarışmaya gelemeyen okul ise
diskalifiye edilecektir.

6) Yukarıda bahsi geçen ödüllerin temin edilememesi durumunda FMV tarafından eşdeğer ödüller ile
değiştirilebilir.

KAPSAM İstanbul İlindeki Tüm İlçeler