İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ Öğrenci Bursu İSO Vakfı Bursu

Gerekli şartlar:
1-) T.C. vatandaşı olmak,
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
3-) Gelir düzeyi düşük olmak,
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak,
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7-) İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

Telefon: 0212 293 5418 / 0212 293 5419
Email: isov@isov.org.tr / egokdemir@isov.org.tr
Adres: İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi Kat:16, Beyoğlu – İstanbul