İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çocuk ve Gençlerin Beceri ve Geleceklerini Destekleme Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek kurulmuştur. Bu koordinatörlüğün görevi “Çocuk Üniversitesi” modelini üniversitemiz bünyesinde oluşturarak İstanbul’da yaşayan çocuklara hizmet vermektir.

Çocuk Üniversitesinin Amaçları:
• İstanbul’daki çocukların bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmak;
• Çocukların toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalarına yardımcı olmak;
• Çocukların eğitim, bilim ve sanat hizmetlerine erişiminde eşit fırsatlar sunmak;
• Çocuğu üniversite ortamı içerisinde bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştırmak;
• Sanat desteği ile bilimi çocuklar için somut, gözle görülür hale getirmek;
• Merak duyan, eleştirel düşünen, yaratıcı, yeni nesil bilim insanı profili oluşturmak.

PROGRAMLAR
Mimarlık Okulu
Mimarlık Okulunda çocukların mimarlığı ve kentlerin oluşmasında mimarların rolünü anlamaları, mimarlığa dair bilgi ve beceri kazanmaları, yaşadıkları mahalle, sokak ve okullarından başlayarak kenti oluşturan doğal ve yapısal elemanların farkına varmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, çevrelerini mimari bakış açısıyla bir bütün olarak algılayabilmelerine ve yaratıcı bir şekilde yeniden yorumlayabilmelerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Doğa ve Çevre Bilinci Okulu
Doğa ve Çevre Bilinci Okulu’nda çocuklara doğa ve çevre ile daha etkileşimli bir ilişki kurmaları, doğal çevrenin korunması ve doğal kaynakların bilinçli tüketilmesi yönünde bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, her bireye sorumluluk düştüğüne dair farkındalık, bilgi ve beceri kazandırılmasına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Sürdürülebilir Dünya Okulu
İnsan modernleşme süreciyle birlikte doğayla olan bağlarından yavaş yavaş kopmuş, şehir yaşantısı içinde çoğu zaman aylarca toprağa bile basamadan yaşar hale gelmiştir. Çarpık ve plansız kentleşme sonucu yeşil alanlar yok edilmiştir. Sürdürülebilir Dünya Okulunun amacı, çocuklarda bireysel davranışlarımızın sonuçlarının tüm dünyayı nasıl etkilediği konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaçla, nitelikli ve sürdürülebilir çevreleri önemseyen ve talep eden bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Ana-Baba Okulu
Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi sağlıklı bir aile ortamının varlığı ile birebir ilişkilidir. Bu nedenle ana-Baba Okulu’nda sağlıklı, mutlu ve bilinçli çocuklar yetiştirilmesi için olumlu bir ortam kurulabilmesine yönelik ebeveyn eğitimleri verilmektedir.

İletişim
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
Tel: (0 212) 604 01 00 – 2223
Faks: (0 212) 445 92 55
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL
E-posta: cocukuni@kemerburgaz.edu.tr