İstanbul İlkokul Öğrencileri arası “Öğretmenimi Özledim” Mektup Yarışması

İlkokul Öğrencileri
İlkokul Öğrencileri Öğretmenimi Özledim

“ÖĞRETMENİMİ ÖZLEDİM” KONULU MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitime ara vererek uzaktan eğitime
geçtiğimiz bu süreçte öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini
destekliyoruz. Öğrencilerimizle uzaktan kesintisiz bir biçimde iletişimi sürdüren
öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin duygusal bağına katkı sağlamak amacıyla “Öğretmenimi
Özledim” konulu mektup yarışması düzenlenmektedir.
Yarışmayla, öğrencilerimizin öğretmenleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini mektup türü
şeklinde paylaşmaları hedeflenmektedir.

2. YARIŞMANIN KAPSAMI
“Öğretmenimi Özledim” konulu mektup yarışması, İstanbul’daki tüm ilkokul öğrencilerini
kapsamaktadır.

3. YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE ESASLARI
3.1. Yarışmaya kabul edilecek mektuplar, “Öğretmenimi Özledim” konulu olacaktır.
3.2. İçerik yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
3.3. Mektuplar el yazısı ile okunaklı ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılarak fotoğrafı
çekilerek gönderilecektir. Öğrenci bilgileri kağıdın ön yüzünde sağ alt kısımda mutlaka yer
alacaktır.
3.4. Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin altına aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve
silinmeyecek bir şekilde yazmalıdır.
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Okulunun adı:
İlçesi:
Telefonu:
e-Posta adresi
3.5. Yarışmaya katılım bireyseldir.
3.6. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
3.7. Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilir.
3.8. Yarışmaya katılan mektuplar eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun
görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı
düzenleyen kuruluş tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında
yayımlayabilir.
3.9. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme
yapılabilir.
3.10. Sonuç jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
3.11. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da
kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen, çok sayıda yazım hatası içeren ve başvuru
tarihinden sonra teslim edilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.12. Yarışmaya katılan her öğrenci ı mektubun her türlü yayım hakkını İstanbul İl Millî
Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti
almayacağını taahhüt eder.
3.13. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4. BAŞVURU SÜRECİ
4.1. Öğrenciler yazdıkları mektupları umudumogretmenim@gmail.com adresine gönderir.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
5.1. Yarışmaya katılım için İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gönderilmiş olan eserler de en
geç 20 Nisan 2020 tarihinde mesai bitimine (17.00) kadar ilgili e-posta adresine gönderilmiş
olmalıdır.
5.2. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
5.3. Gerekli görülmesi hâlinde, yarışma takvimi İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından
değiştirebilir.
5.4. Sonuçlar 23 Nisan 2020 tarihinde duyurulacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
6.1. Nihai değerlendirme, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün belirleyeceği yazar,
öğretmenler/akademisyenler tarafından yapılır.
6.2. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
6.3. Komisyon kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
6.4. Komisyon, kazanan ilk 3 öğrenciyi belirledikten sonra, 3 öğrenciye de mansiyon ödülü
verme hakkını saklı tutar.

7. VERİLECEK ÖDÜLLER
7.1. Birincilik Ödülü: Paten verilecektir.
7.2. İkincilik Ödülü: Paten verilecektir.
7.3. Üçüncülük Ödülü: Paten verilecektir.
7.4. Mansiyon Ödülü: Paten verilecektir.

8. TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ
8.1. Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserlerin, eser sahipliği hakkı
katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim
araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne aittir.
8.2. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren İstanbul İl
Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
8. TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ
8.1. Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserlerin, eser sahipliği hakkı
katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim
araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne aittir.
8.2. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren İstanbul İl
Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.