İstanbul İlkokul Öğrencileri Arası 6. Öykü Yarışması

İstanbul İlkokul Öğrencileri Arası 6. Öykü Yarışması

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU
“6. ÖYKÜ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU
“Umutların öldüğüne iyice inandığın bir anda insanlık, binbir yönden açan bir ışıkumut çiçeğiyle birden aydınlanıverir.”
Kuşlar da Gitti, Yaşar Kemal
Sözünden yola çıkarak “umut” konulu öykü yazma

DÜZEY
İstanbul’daki Tüm Resmi ve Özel Ortaokulların 1, 2, 3, 4. Sınıf Öğrencileri

Yazıların Son Teslim Tarihi : 15 Şubat 2019 Cuma

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

* Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen
başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde
yayımlanmamış olması gerekmektedir.

* Yazılarda Türkçenin doğru kullanılmasına özen gösterilmelidir.

* Yazılar; bilgisayar ortamında, 12 punto, bir satır boşluklu ve Times New Roman
yazı tipi ile yazılmalı; e-posta yoluyla gönderilmelidir.

* Yazıların uzunluğu, dört (4) A4 sayfadan fazla olmamalıdır.

* Her öğrenci, sadece bir öyküyle yarışmaya katılabilir.

* Yarışmaya katılacak olan okullar birden fazla öğrencinin eseriyle katılabilirler.

* Katılımcıların yarışmaya katılım için velilerinden ya da vasilerinden aldıkları
imzalı izin yazısı taranarak yarışma yazıları ile birlikte e-posta yoluyla
gönderilmelidir.
* Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Yazılar; öykü türüne uygun olarak yazılmalı, mutlaka başlığı olmalıdır.

* Son başvuru tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

* İlk üç derecenin yanı sıra seçici kurul uygun gördüğü öykülere mansiyon ödülleri
verecektir.

* Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine,
öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür
sertifikası verilecektir.

* Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve Türkçe öğretmenlerine katılım belgesi
verilecektir.

* Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencilerin ve
öğretmenlerinin ödülleri kargo ile adreslerine gönderilecektir.

* Ödüle değer görülen öğrenciler, bir öğretmeni ve/veya velisi eşliğinde 20 Mart
2019 Çarşamba günü saat 13.30’da İTÜ GVO Özel Beylerbeyi Ortaokulunda
yapılacak ödül törenine katılacaklardır.