İstanbul İli Ortaokulları Arası Ödüllü Kısa Video Yarışması

Video Yarışması
Ödüllü Kısa Video Yarışması

“ATATÜRK’Ü ANLATIYORUM”
ORTAOKULLAR ARASI KISA VİDEO YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI:
İstanbul İli Ortaokulları Arası Ödüllü Kısa Video Yarışması

ANA TEMA :
Atatürk ve Devrimlerinin Türk eğitim hayatına etkileri

YARIŞMANIN AMACI:
Atatürk Devrimleri ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi
temel alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır.
Bu devrimlerin Türk Gençliği tarafından nasıl algılandığının anlaşılması, gençlerin kendi ifade ve yorumlarını da katarak Türk dilinin doğru kullanılması yönünde teşvik edilerek öğrencilerin ifade kabiliyetinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

HEDEF KİTLE:
İstanbul ili genelindeki ortaokullarda öğrenim görmekte olan öğrenciler.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başvuru Dönemi : 21.03.2021 – 11.04.2021
Yarışma Videolarının Değerlendirilmesi: 12.04.2021-21.04.2021
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 22.04.2021

KATILIM ŞARTLARI:
1.Yarışmaya İstanbul İli genelinde öğrenim görmekte olan Ortaokul öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3.Yarışmaya her öğrenci bir kısa video ile katılabilir.

4.Her kısa video sadece bir öğrenci tarafından seslendirilebilir ve canlandırılabilir.

5.Videolar açık renk bir fon önünde çekilecektir.

6.Yarışmaya katılacak kısa videoların süresi en az bir en fazla üç dakika olmalıdır.

7.Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş videolar katılabilir. Gösterime uygun
görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir.

8.Çeşitli sosyal platformlarda, basın ve TV’lerde yayınlanmış olan kısa videolar bu yarışmaya katılamaz.

9.Derleme ya da herhangi bir kaynaktan kopyalama yapıldığı anlaşılan kısa videolar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

10.Şartnamede yazılı yarışma koşullarına ve kısa video formatına uymayan çalışmalar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

11.Yarışmacı, hazırlayacağı kısa videonun çekimi için, okul idaresinden veya ailesinden yardım alabilir. Ancak kısa video içeriği tamamen öğrenciye ait olmak zorundadır.

12.Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı, reklam öğeleri içeren çalışmalar yarışma dışı kalacaktır.
Kısa videolarda arzu edilirse, öğrencinin ismi, okulunun adı ve istenirse sadece okul logosu yer alabilir.

13.Yarışmaya katılım için gerekli belgeler ( yarışma katılım formu, veli izin yazısı, aydınlatma metni ve açık rıza beyanı ) Ataşehir Rotary Kulübünün www.atasehirrotary.org adresindeki web sitesinde yayınlanacaktır. Yarışmacılar anılan belgelerin çıktısını alarak dolduracak veli/vasisinin ıslak imzası bulunan formları öğrencisi olduğu okul idaresine teslim edecektir.

14.Yarışmaya katılacak kısa videolar, öğrenciler tarafından okul idaresine teslim edilecek ve
her okul için Okul idaresi ve öğretmenleri tarafından ön değerlendirme yapılacaktır.

15.Ön değerlendirme sonucunda yarışma şartlarına uyan videolar arasından; Okul idaresi ve öğretmenleri üç (3) kısa video seçecektir. Bu şekilde seçilen videolar, yine okul idaresi
tarafından öğrencinin veli/vasisinin imzası bulunan katılım formu, yarışma için veli izin belgesi ve açık rıza metni ile birlikte Ataşehir Rotary Kulübünün info@atasehirrotary.org mail adresine we transfer olarak gönderilecektir. Okullarınca seçilen videolar Ataşehir Rotary Kulübü tarafından belirlenen jüri tarafından değerlendirilip derecelendirme yapılacaktır.

16. Okul idaresi tarafından yarışmaya gönderilecek kısa videoların dosya ismi yarışmacının adı soyadı ve okulunun ismi şeklinde olacaktır.( Adı soyadı-okul ismi)

17.Yarışmaya katılan kısa videolar, Ataşehir Rotary Kulübü tarafından çeşitli sosyal
platformlarda, basın ,tv vb. alanlarda tanıtım amacıyla kullanılabilir.

18.Yarışmaya katılan yarışmacı çalışmasının kullanım haklarını verdiğini peşinen kabul eder.

19.Yarışmacı, kısa video çalışması ile birlikte yarışma katılım formunu, anne ve babasının veya vasisinin yarışmaya katılmasına müsaade ettiğine dair veli izin yazısını KVKK kapsamında hazırlanmış açık rıza metnini veli/vasisinin imzasını havi bir şekilde okul idaresine teslim etmek zorundadır. Veli/vasi tarafından imzalanmamış formlar ile yarışmaya katılan yarışmacılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

20.Yarışmaya katılan bütün yarışmacılar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.
21.Yarışma sonucu, Ataşehir Rotary kulübünün www.atasehirrotary.org web sitesinde ve
atasehirrotary instagram hesabında ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren öğrencilere okulları aracılığı ile bilgi verilecektir.

22.Yarışma sonucunda kazanan öğrencilere ödülleri; öğrenci, veli ve okul idaresinin katılımı
ile Ataşehir Rotary Kulübü tarafından 23.04.2021 Tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte
verilecektir.( Etkinlik tarihini Ataşehir Rotary Kulübü yasal kısıtlamalar doğrultusunda
değiştirme hakkına sahiptir. Etkinlik tarihi okul idareleri aracılığı ile öğrencilere bildirecektir.)

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Videolar toplam 100 puan üzerinden aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.
1- Özgünlük (10 Puan )
2- Yarışma temasına uygunluk/ yarışma temasını ifade edebilme gücü (30 Puan)
3- Duygu ve etkileyicilik (20 Puan )
4- Anlatım dili (20 Puan )
5- Video kalitesi (10 Puan )
6- Süre kullanımı/süreklilik/zamanlama (10 Puan)

DEĞERLENDİRME KURULU (JÜRİ):
1- Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan
Marmara Üniversitesi İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü- Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2- Dr. Muhabbet Doyran
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
3- Sevim Özsaraç
Emekli Resim Öğretmeni

ÖDÜLLER :
1.lik ödülü Diz Üstü Bilgisayar ve Sertifika
2.lik ödülü Tablet ve Sertifika
3.lik ödülü Tablet ve Sertifika
(Ödül bedelleri Ataşehir Rotary Kulübü ( Derneği) tarafından karşılanacaktır.)