İSTANBUL İLİ ORTAOKULLAR ARASI 8. SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMASI

PROJE YARIŞMASI
SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMASI

FMV AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU
İSTANBUL İLİ ORTAOKULLAR ARASI 8. SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMASI

TEMA: “COVİD-19 COĞRAFYASI”

AMAÇ:
– Çağımızın dikkat edilmesi gereken konularından biri olan “Covid-19” salgını ve hayatımıza
etkileri ile ilgili öğrencilerin farkındalık kazanmalarını sağlamak.

– Öğrencilerin Covid-19 coğrafyası konusuna dikkat çekerek, bu durumun geleceğin dünyasında çevre ve insan hayatı üzerine etkilerini fark etmelerini sağlamak.

– Salgın hastalıkların hayatımıza girmesi ve Covid-19 virüsünün ortaya çıkışı, ortaya çıktığı
coğrafyanın bu virüse etkisi, virüsün yayıldığı coğrafya, salgın hastalığın gelişimi ve bu
salgından etkilenen ülkelerin içinde bulundukları durum ile ilgili farkındalık yaratmak.

– Covid-19 salgını ve alınan önlemlerin günümüzdeki etkilerinden yola çıkarak geleceğin
dünyasında ortaya çıkabilecek çevre sorunları, sağlık sorunları, ekonomik faaliyetler, yaşam
alanları, meslek grupları, sosyal ve kültürel hayat gibi konulara etkisi ile ilgili bilinç uyandırarak çözüm yolları aranmasını sağlamak.

– Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak.

– Öğrencilerimizde yaşadıkları çevrede salgın hastalıklara ve bu hastalıklara yönelik olarak alınan önlemlere duyarlı olarak, çevrelerine sahip çıkma bilincinin geliştirilmesini sağlamak.

– Sosyal bilimler etkinlikleri çerçevesinde okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak.

UYGULAMA VE YARIŞMA KOŞULLARI:
1. Proje çalışmaları, yukarıda belirtilen tema ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerine olmalıdır.

2. Her okul yarışmaya bir proje çalışması ile katılabilir.

3. Yarışmaya 5, 6, 7. sınıf öğrencileri sosyal bilgiler öğretmenlerinin rehberliğinde bireysel veya grup olarak (Gruplar en fazla 3 öğrenciden oluşacaktır.) hazırladıkları projeleriyle
katılabilirler.

4. Projeler, araştırma tekniklerine ve uluslararası bilim kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

5. Yarışmaya katılan projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması
gerekmektedir.

6. Başvurular 05 Nisan 2021 tarihine kadar www.fmvisikokullari.k12.tr adresinden yapılacaktır. Katılımın fazla olması halinde başvuru sırasına göre ilk 15 okul yarışmaya katılacaktır.

7. Hazırlanan çalışmaların özeti 14 Nisan 2021 tarihine kadar keziban.erdogan@fmvisik.k12.tr adresine e-posta olarak ulaştırılmalıdır.

8. Hazırlanan çalışmalar 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Zoom
uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak sunulacaktır.

9. Değerlendirme, Türk Coğrafya Kurumu üyelerinden oluşan seçici kurul tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER:
Tüm katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere sertifika verilecektir.
Yarışmada 1, 2 ve 3’üncü olan okullara kristal ödül verilecektir.
Yarışma 1, 2 ve 3’üncülerine madalya verilecektir.

ADRES:
Büyükdere Cad. No: 194 34460 Maslak -Sarıyer/İstanbul

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı
Tel: 0212 286 11 30 -2317
Fax: 0212 276 11 97
e- posta: keziban.erdogan@fmvisik.k12.tr