“İstanbul Hiçbirimizin” Fotoğraf Yarışması

“İstanbul Hiçbirimizin” Fotoğraf Yarışması
Değişen İstanbul’da sen neyi kaybetmek istemiyorsun?

Amaç:
• İstanbul’un insani, coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yapmak ve İstanbul’a
dair dokümantasyon yaratmak.

• İnsanların İstanbul’a dair farkındalığını artırmak.

Katılım son tarih: 20 Şubat 2015

Başvuru Yöntemi:
• Kullanıcılar Instagram üzerinden #istanbulhicbirimizin hashtag’i aracılığıyla çektikleri
fotoğrafları yükleyerek ulaştırabileceklerdir.
• Kullanıcılar, fotoğraflarını info@istanbulhepimizin.org adresine mail yoluyla
gönderebileceklerdir.
• Yarışmacıların yüklediği fotoğraflardan kriterlere uyanlar, “İstanbul Hepimizin”
Facebook sayfası üzerinde periyodik olarak yayınlanacak ve sayfa kullanıcılarının
beğenisine sunulacaktır.

Yarı Final: Yarışmanın seçici kurulunun oylarıyla seçilen 100 fotoğraf değerlendirmeye
alınacak, bu fotoğraflar instagram kitabında yayınlanmaya hak kazanacaklardır.
Final: Yarışmanın Seçici Kurulu, yarı finale kalan 100 fotoğraf arasından “en iyi 50” fotoğrafı
sergilemek üzere, “en iyi 3” ve “en iyi” fotoğrafı ödüllendirmek üzere derecelendireceklerdir.
Dereceye giren fotoğrafların belirlenmesi işlemi 9 Mart 2015 tarihinde tamamlanacaktır.
Ödül Töreni ve Sergi: Finale kalan yarışmacıların ve Seçici Kurul üyelerinin katılımıyla,
daha sonra belirlenen bir tarih ve mekanda gerçekleştirilecek ve katılımcılara duyurulacaktır.

Seçici Kurul:
Ara Güler
İpek Akpınar
Levent Erden
Murat Germen
Selva Gürdoğan

Katılım Koşulları:
1. Yarışma, aşağıdaki belirtilen şartlara uyan tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olarak
yapılacaktır.
2. Yarışmaya, son başvuru tarihine kadar Instagram üzerinden #istanbulhicbirimizin
hashtag’iyle ve mail yoluyla yapılan online başvurular kabul edilecektir.
3. Yarışmaya, düzenleyici İstanbul Hepimizin Girişimi mensupları ile Seçici Kurul üyeleri
dışında; 18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecektir.
4. Gönderilen fotoğraf, yarışmacı tarafından ve son 5 yıl içinde çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait fotoğrafın tamamen veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu, yarışmacıya ait olacaktır. 5. Yarışmaya bir yarışmacı, siyah-beyaz ya da renkli birden fazla eserle katılabilir, ilk 100’e
bir yarışmacının en fazla iki eseri girebilir.
6. Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığını içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınacaktır.
7. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafta, sayısal ortama aktarılmış olma şartı aranacaktır.
Standart makinelerle çekilen fotoğraf ise film ya da opaktan tarama yoluyla
çoğaltılabilecektir.
8. Yarışmaya gönderilen fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır; bu doğrultuda birden
fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi
bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar
yarışmaya kabul edilmeyecektir. Fotoğraf üzerinde renk, kontrast ve kadraj düzenlemeleri
dışında, photoshop ile dijital manipülasyon yapılamayacaktır.
9. Kazananların açıklanmasının ardından, dereceye girenlerden; RAW, TIFF veya JPEG
formatında (.jpg veya .jpeg uzantılı), kısa kenarı en az 1280 piksel, boyutu ise en fazla 15
Mb olan orijinal fotoğraflarını, e-posta yoluyla göndermeleri istenecektir.
10. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan hazırlanıp gönderilecektir.
11. Platforma yüklenen her fotoğrafa, ne zaman ve nerede çekildiğini içeren açıklayıcı bir
bilgi eşlik etmelidir.
12. Yarışmacılardan, başvuru formundaki adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e–posta
adresi bilgilerini doğru olarak doldurmaları beklenecektir. Bu bilgiler aracılığıyla kişiye
ulaşılamaması halinde, düzenleyiciler sorumluluk kabul etmeyecektir.
13. Dereceye giren fotoğraf için, görüntüde yer alan tanınabilir kişilerin onayının alındığına
dair model ibranamesi talep edilecektir. Fotoğrafta görüntülenen kişiler 18 yaşın
altındaysa, anne babasının ya da yasal varisinin yazılı iznini alma şartı aranacaktır.
14. Fotoğraflarda görüntülenen kişilere; fotoğrafın bir yarışmaya katılacağının söylendiği, bu
kişilerden, internette, basılı yayın organlarında ya da kataloglarda yayınlanması için izin
alındığı kabul edilecektir. Söz konusu kullanımlar nedeniyle ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
15. Yarı finale kalan 100 fotoğraf hazırlanacak kitapta yer alacak, finale kalan 50 fotoğraf,
belirlenecek bir mekanda basılı olarak sergilenecektir.
16. Ödül töreni ve sergiye davet edilecek finalistlerin ulaşım ve konaklama giderleri kendileri
tarafından karşılanacak, düzenleyiciler sorumlu olmayacaktır.
17. Düzenleyiciler yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında,
yayınladığı ya da yapımını üstlendiği mecralarda, kendi web sayfalarında ve basın yayın
organları aracılığıyla yapılan duyurularda, yarışmaya ait sergilerde; verilen ödül haricinde
herhangi bir ödeme yapmaksızın ve “sanatçının adını geçirerek”, editoryal, ticari, reklam
veya promosyon amacıyla kullanabileceklerdir.
18. Gönderilen fotoğrafın tüm yasal hakları yarışmacıya ait olacaktır. Dereceye girenlerden,
17. maddeye uygun olarak fotoğrafın kullanım hakkını devrettiklerine dair bir beyanı
imzalayıp göndermeleri istenecektir ve uymayan yarışmacının eseri değerlendirme dışı
kalacaktır.19. Fotoğraflar, Seçici Kurul tarafından; yarışma temasına uygunluk, yaratıcılık, anlatım gücü
ve teknik kriterlere göre değerlendirilecektir.
20. Yarışmada birinciye LG G3 akıllı telefon hediye edilecektir. İlk elliye giren fotoğraflar
sergilenecek ve ilk yüze giren fotoğraflar kitap olarak basılarak fotoğraf sahiplerine hediye
edilecektir.
21. Tüm yarışmacılar, yukarıda belirtilen koşullara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Bu
koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

http://istanbulhepimizin.org/