İSTANBUL FİNANS KONGRESİ 2012

KONGRE BAŞKANINDAN MESAJ
Türkiye’nin hızla büyüyen finans sektöründe, finansal kaynaklara yön verme gücüne sahip olan İstanbul, bir finans merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. İlki geçen yıl Fatih Üniversitesi tarafından “İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi” adıyla düzenlenen ve bu yıl “İstanbul Finans Kongresi” adıyla ikincisi düzenlenen bu kongreye, 7-8 Haziran 2012 tarihleri arasında OKAN ÜNİVERSİTESİ ev sahipliği yapacaktır. Kongremiz, akademisyenler, politika yapıcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, İstanbul’un finans merkezi olması yolundaki adımların tartışılacağı bir zemin hazırlayacaktır.  İstanbul’un finans merkezi olma vizyonunun oluşturulmasında atılacak olan adımlar; ulaşım alt yapısı, piyasa yapıcılığı, mevzuat, teşvikler, İstanbul’un marka değerinin yaratılması, düzenleyici otoritelere düşen görevler gibi birçok farklı alanda incelenmektedir. İki gün sürecek olan bu kongrede;  sektör paydaşlarının konuşmacı olarak katılacağı paneller, akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından yapılacak olan bildiri sunumları ve lisansüstü öğrencilerin tez sunumlarından oluşan paralel oturumlar yapılacaktır. Kongremizde, hem Türkçe hem de İngilizce dilinde yazılmış bildiriler sunulmak üzere kabul edilecektir.

Tüm sektör temsilcilerimizi ve akademisyenlerimizi, İstanbul’un finans merkezi olması yolunda atılacak olan adımların tartışıldığı bu kongrede aramızda görmek dileğimle…
Saygı ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Suat Teker
Kongre Başkanı

BİLDİRİ ÇAĞRISI
İSTANBUL FİNANS KONGRESİ
2012
7-8 HAZİRAN 2012 / İSTANBUL – OKAN ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ OLMA YOLUNDA HEDEFLERVE STRATEJİLER
Türkiye’nin; büyüyen finans sektöründe, finansal kaynaklara yön verme gücüne sahip olan İstanbul, finans merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu sene ikincisi düzenlenecek olan “Uluslararası İstanbul Finans Kongresi’ne, 7 – 8 Haziran 2012 tarihlerinde, OKAN ÜNİVERSİTESİ ev sahipliği yapacaktır. Kongre, akademisyenler, politika yapıcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, İstanbul’un finans merkezi olması yolundaki adımların tartışılacağı bir zemin hazırlayacaktır. İki gün sürecek olan kongrede; sektör paydaşlarının konuşmacı olarak katılacağı paneller, akademisyenler tarafından yapılacak olan bildiri sunumları ve lisansüstü öğrencilerin tez sunumlarından oluşan farklı paralel oturumlar gerçekleşecektir. Kongrede, Türkçe ve İngilizce bildiriler sunulmak üzere kabul edilecektir.

Web: www.istanbulfinance2012.org 
e-posta: [email protected]
Tel: 0 212 292 88 08
Fax: 0 212 292 88 07

KONGRE BİLDİRİ KONULARI
•FİNANS
•FİNANSAL EKONOMİ
•FİNANSAL PİYASALAR ve KURUMLAR
•ULUSLARARASI FİNANS
•ULUSLARARASI EKONOMİ
 •EMEK EKONOMİSİ
•TÜREV PİYASALAR
•SERMAYE PİYASALARI
•RİSK SERMAYESİ
•MUHASEBE ve DENETİM
•KAMU EKONOMİSİ
 
ÖNEMLİ TARİHLER •Tüm bildiriler bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.
•Kabul edilen tüm bildiriler, tam metin olarak Kongre CD’sinde yer alacak  ve “Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Araştırma ve Uygulama Merkezi  (OKFRAM) Tartışma Notları”nda yayınlanacaktır. 
Web: www.okfram.okan.edu.tr
•Kabul edilen bildirilerden başvuranlar için, “Journal of Applied Finance and Banking” (ECONLİT) ve Journal of Finance and Investment Analysis’ de yayın yapma olanağı vardır.
 
30 Ocak 2012 Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi
10 Şubat 2012 Özet Kabulü Bildirim Tarihi
16 Nisan 2012 Tam Metin Son Gönderme Tarihi 
01 Mayıs 2012 Tam Metin Kabul Bildirim Tarihi
10 Mayıs 2012 Erken Kayıt Son Tarih
01 Haziran 2012 Geç Kayıt Son Tarih
02 – 07 Haziran 2012 Son Kayıt 
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ ÖZEL OTURUMU
Finans ve finansal ekonomi ile ilişkili konularda tezini yazmakta olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerinden ürettikleri bildirileri sunacakları, diğer genç araştırmacılar, deneyimli akademisyenler  ve  sektor temsilcileri ile fikir paylaşımı yapabilecekleri ve Kongre CD’sinde basılacak olan özel paralel oturumlar yapılacaktır.
•Özel oturumlar için en fazla 20 bildiri kabul  edilecektir.
•Çalışmaların 10 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
•Tam metin gönderim tarihi 16 Nisan 2012’dir. Kabul edilen bildiriler 5 Mayıs tarihine kadar bildirilecektir.
 
KONGRE BİLDİRİ KONULARI
Finans ve Finansal Ekonomi
•Piyasa entegrasyonu ve faiz oranları
•Muhasebe, Denetim ve Vergi
•Çalışma Sermayesi
•Hazine Yönetimi
•Kurumsal Yönetişim
•Karpayı Politikası
•Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi
•Finans Sektöründe Bilişim Teknolojisi
•Piyasa Etkinliği
•Sermaye Bütçeleme
•Performans Değerleme
•Şirket Değerleme
•Ekonomik katma değer – piyasa katma değeri
•Volatilite
•Yatırım fonları – hedge fonları
•İflas ve tasfiye
•Birleşme ve satın alma
•Türev ürünler
•Finansal Raporlama
•Borsalarda Güncel Gelişmeler
•Piyasa Etkinliği
 Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Hizmetler
•Finansal Kurumlar ve Hizmetler
•Bankacılık ve Finansal Hizmetler
•Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları
•Kredi derecelendirme
•Risk Sermayesi
•Finansal Krizler
•Sigortacılık
•Faizsiz Bankacılık
•Uluslararası Finansal Piyasalar
•Emeklilik Fonları
•Borsalarda Güncel Gelişmeler
•Piyasa Etkinliği
•Mortgage
•Piyasa entegrasyonu ve faiz oranları
•Hazine Yönetimi
•Volatilite
•Yatırım fonları – Hedge fonları
•Türev ürünler
 
Genel Ekonomi
•Ekonomi Teorisi ve Politikalar
•Ekonomik Sistemler
•Tüketici Ekonomisi
•Emek Ekonomisi
•Piyasa Yapısı ve Fiyatlama
•Para Politikaları
•Ekonomi Sosyolojisi
•Refah Ekonomisi
•Globalleşme ve Adaletsiz Gelir Dağılımı
•Uluslararası Ticaret ve Finans
•Çokuluslu şirketler
•Yoksulluk
•Sermaye hareketleri
•Bütçe Açığı ve Kamu Borcu
•Vergi Sistemleri
•Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları
•Finansal Krizler
•Cari İşlemler Dengesi
•Uluslararası Para Transferi
•Uluslararası Ticaret ve Finans
 Uluslararasi Finans
•Döviz Piyasaları
•Cari İşlemler Dengesi
•Sermaye hareketleri
•Uluslararası Para Transferi
•Uluslararası Ticaret ve Finans
•Hazine Yönetimi
•Yatırım fonları – hedge fonları
•Piyasa Etkinliği
•Birleşme ve satın alma
•Türev ürünler
•Finansal Raporlama
•Uluslararası Finansal Piyasalar
•Çokuluslu şirketler
 
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihleri
07-08 Haziran 2012

Kongre Merkezi
Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. 1.günde yapılacak olan paneller Türkçe olup, simultane tercüme yapılacaktır. 2.gündeki bildiri sunumları için simultane tercüme olmayacaktır.

Kayıt ve Bilgi Hizmetleri
Kayıt ve bilgi masaları Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Kongre Merkezi’nde yer alacak, 07:30 ile 22:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt ücretine bilimsel oturumlar, kongre materyalleri (Kongre CD, katılım belgesi, kongre çantası ve yaka kartı), sergi alanına giriş, kahve araları, öğlen yemekleri , gala yemeği  ve 7-8 Haziran tarihlerinde sabah ve akşam Kampüs ulaşım dahildir. Daha önce kayıt yaptıramayan katılımcılarımız kongre merkezinde kurulacak kayıt masalarından kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.  

Katılım Belgeleri
Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılara “katılım belgeleri” kayıt masasından verilecektir.

Yaka Kartları
Yaka kartları, kayıt masalarından temin edilecektir. Yaka kartı olmadan kongre merkezine giriş imkanı olmayacaktır.

Sunum Kontrol Odası
Sunum kontrol odası, kongre merkezinde bulunmaktadır ve kongre boyunca gerekli hizmeti verecektir.

İnternet Cafe ve Bilgi Merkezi
İnternet Cafe ve Bilgi Merkezi kongre süresince 08:00 – 18:00 saatleri arasında katılımcılarımızın hizmetinde olacaktır.

Ulaşım  ve Mekik Servisler
Kadıköy – Okan Universitesi Tuzla Kampusü – Kadiköy Taksim – Okan Universitesi Tuzla Kampusü – Taksim arası servis imkanlarımız bulunmaktadır.

Konaklama
1.Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Yurtları Günlük kalış fiyatıdır, KDV ve kahvaltı dahildir. Tek kişilik oda 60 TL
İki kişilik odada kişi başı  40 TL
Dört kişilik odada kişi başı 30 TL

Konaklama ile ilgili yurt talepleriniz için;
Ar. Gör. Alper Karaağaç
Tel: 0216 677 1630 Dahili : 2231
Ar. Gör. Mine Sönmez
Tel: 0216 677 16 30 Dahili: 1995