İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademik Personel İlanı

GENEL ŞARTLAR :
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan profesörlük kadrosuna başvuracakların 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde, doçentlik kadrosuna başvuracakların aynı kanunun 25. maddesinde, yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların ise 23. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Adaylardan öğretim görevlisi kadrosuna başvuracakların2547 sayılı kanunun 31. maddesinde belirtilen şartları ve ayrıca ilgili yönetmelikte belirlenen şartları ile diğer özel şartları da taşımaları istenir.
4. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6. Adaylar başvuru dosyalarını Personel Dairesi Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
Profesörler İçin;
1. Dilekçe
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)
3. Yayın listesi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları (Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
7. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya.

Doçentler İçin;
1. Dilekçe
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)
3. Yayın listesi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları (Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
7. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya.

Yardımcı Doçentler İçin;
1. Dilekçe (Aday, hangi yabancı dilden sınava gireceğini belirtmelidir.)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)
3. Yayın listesi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları (Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
7. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya.

Öğretim Görevlisi İçin;
1. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
2. Özgeçmiş
3. Diploma fotokopileri
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf
5. ALES belgesi fotokopisi
6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge
7. Resmi transkript
8. Onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler).