İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Şiir Yarışması

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN BİRİM
İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Gençlik Kolları

YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ
İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Gençlik Kollarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Sadi EROK

YARIŞMANIN TÜRÜ
Şiir Yarışması
YARIŞMANIN KONUSU
Serbest

HEDEF KİTLE
Üniversite eğitimlerini sürdüren Erzurumlu öğrencilerimiz…

YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı Erzurumlu üniversite öğrencilerimizi şiir çalışmalarına yönlendirmek, şiire olan ilgilerini
artırmak ve bu konuda yetenek sahibi öğrencilerimizi teşvik ederek şehrimizden yeni ve güçlü şair
adaylarının çıkmasını sağlamaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
14 Nisan 2013 – Son Katılım Tarihi
26 Nisan 2013 – Ödül Töreni

ŞİİRLERİN TESLİMATI
Şiirler 14 Nisan 2013 tarihine aşağıda belirtilen adrese elden teslim edilebilir veya posta/kargo ile
gönderilebilir. Posta veya kargo ücretleri gönderici tarafından karşılanacaktır. Ödemeli olarak gönderilen
posta ve kargolar teslim alınmayacaktır.
E – Posta ile yapılacak katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

TESLİMAT ADRESİ
İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı
Rıhtım Cad. Nemlizade Sok. No: 13 Kadıköy/İstanbul

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni 26 Nisan 2013 Cuma günü İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Konferans
Salonu’nda yapılacaktır.

ÖDÜLLER
1.’lik Ödülü – 1.000 TL ve Dergah Yayınları Erzurum Kitaplığı Seti
2.’lik Ödülü – 750 TL ve Dergah Yayınları Erzurum Kitaplığı Seti
3.’lük Ödülü – 500 TL ve Dergah Yayınları Erzurum Kitaplığı Seti
Özendirme ve Teşvik Ödülü – 3 Adet 250 TL

SEÇİCİ KURUL*
Ali KURT – Şair
İsmail BİNGÖL – Şair
Nurullah GENÇ – Şair
Şeref AKBABA – Şair

DEĞERLENDİRME KIRİTERLERİ
Yarışmaya gönderilen şiirler, Seçici Kurul tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirilecektir.
1 – Özgünlük
2 – Sanat değeri
3 – Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği
* Seçici kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

KATILIM ŞARTLARI
1 – Yarışmaya katılacak yarışmacıların Erzurumlu olması gerekmektedir. ( Doğum yeri Erzurum olmayan
ancak ailelerinin Erzurumlu olduğunu belgeleyebilen öğrencilerimiz yarışmaya katılabilirler. )
2 – Yarışmaya katılacak herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumu’nda Ön Lisans, Lisans veya Yüksek Lisans
öğrencisi olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. Yüksek Lisans öğrencileri için yarışmaya katılma yaş
sınırı 25’dir.
3 – Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya herhangi bir yerde
yayımlanmamış olması gerekir.
4 – Her yarışmacı, yarışmaya en fazla 3 ( üç ) şiir ile katılabilir.
5 – Biçim yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
6 – Şiirler 5 nüsha olarak, bilgisayar ortamında Calibri yazı karakterinde, 11 punto ve 1 satır aralığında
yazılacaktır.
7 – Şiirler iki adet A 4 sayfasını geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
8 – Şiir metinlerinin yazıldığı sayfalarda kesinlikle ad ve soyad yazılmayacaktır. Yarışmacılar şiir metinlerinin
yazıldığı sayfaların sol üst köşesine yarışmaya katıldıkları rumuzlarını BÜYÜK HARFLERLE yazacaklardır.
9 – Yarışmacılar ekte bulunan kişisel bilgi formunu, nüfus cüzdanının önlü arkası fotokopisini ve öğrenci
belgesini kapalı bir zarf içerisine koyacaklar ve bu zarfı da şiirleriyle birlikte daha büyük boyutta bir zarfa
koyarak yukarıda belirtilen adrese elden teslim edecekler veya posta/kargo yolu ile göndereceklerdir. Dış
zarfın üzerine “ İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Şiir Yarışması Başvurusu” ibaresi
yazılacaktır.
10 – Seçici Kurul tarafından yarışmaya katılan eserler üzerinde dilbilgisine yönelik gerekli düzenlemeler
yapılabilir.
11 – Yarışmada derece alan şiirler; yazarın ismi belirtilerek İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı
tarafından kitap haline getirilebilir, tanıtım amaçlı olarak dergi, gazete, takvim, ajanda, ilan, afiş ve
broşürlerde kullanılabilir. Şiir sahibi bu durumda herhangi bir hak iddia edemez.
12 – Şiirlerin her türlü hukuki sorumluluğu yarışmacılara aittir.
13 – Yarışmaya şiir gönderen bütün yarışmacılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA SEKRETERYASI
Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimiz, yarışmayla ilgili her türlü konuda bilgi almak için aşağıda
telefon numaraları bulunan arkadaşlarımızla irtibata geçebilirler.

Mehmet Akif Bayrak 0 535 861 19 91 ( Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi )
Yunus Emre Kavaz 0 535 317 65 93 (Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Adalet Meslek Yüksekokulu )

managing debt
zp8497586rq