İstanbul Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi

Eğitimde İyi Örnekler

İstanbul Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî tüm okul/kurumların iyi örneklerini paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve öne çıkarmak için yapılacak çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi -İstanbul 2019; iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini ve birbirlerini etkilemesini hedeflemektedir. Bu çerçevede oluşturulan başvuru şartları sergilenecek örneklerin kalitesini artırmayı, dolayısıyla katılımcıların öğrenme fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır. Sergide sunulan iyi örneklerin eğitim süreçlerini daha nitelikli hale getirmesi veya bir eksikliği
gidermesi önemsenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:

1)Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin ve uygulamaların AR-GE altyapısından yoksun eğitim bölgelerinde (okullar-kurumlar) yaygınlaştırılarak farklı bölgelerin birleştirilmesine imkân sağlanması,

2) Eğitim ve öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin yükseltilmesi,

3)Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ve özgün uygulamalar ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motivasyonlarınınartırılması,

4)Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması,

5) Okul aile birliği, mezunlar derneği, sivil toplum kurumları (STK) gibi okula ve eğitime gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi,

6) Okul/kurumların yardımcı personeliyle tedarikçilerinin eğitim süreçlerine daha fazla katkı sunmalarının yolunun açılması,

7) İyi örneklerin ve özgüm uygulamaların öncelikle tüm İstanbul’da uygulanarak yaygınlaşması.

Başvuru Şartları
1) İlimizdeki tüm resmî okul/kurumlarda görev yapan kişi ya da kişiler eğitimde iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler.

2) Kişi ya da okul/kurumlar birden çok kategoride başvuru yapabilirler. Başvuruyu sadece proje sahibi yapacaktır.

3) Ödüllendirmede sadece proje sahibi kişi değerlendirmeye alınacaktır. Sonraki aşamalarda kesinlikle herhangi bir ekleme ya da değişiklik kabul edilmeyecektir.

4) Başvuruların değerlendirme sürecinde adil değerlendirme yapılabilmesi için proje dokümanlarında, başvuru metninde, ek belge ve görsellerde, paylaşılan internet bağlantıları da dâhil olmak üzere kurum-öğretmen ismi vb. kesinlikle yer almayacaktır. Bu tür başvurular değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

5) Başvurusu yapılacak iyi örneğin ve özgün uygulamanın mutlaka eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yönü bulunmalıdır.

6) Başvurusu yapılacak iyi örneğin ve özgün uygulamanın sonuçları verilere dayalı bir şekilde ortaya konmuş olmalıdır.

7)Başvuru,bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallara uygun ve özgün nitelik taşımalıdır.

8)Hazırlanan ve sunulan projelerin önceki yıllarda iyi örnekler sergisine başvurmuş ya da sergilenmiş başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar gereği süreçten çıkarılacaktır.

9)Başvuru, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır.

10)Projeler, öğretim programlarındaki kazanımlarla ilişkilendirilmelidir. Bundan dolayı, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri vb.) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje konuları aşağıdaki kategorilere uygun projeleri kapsamaktadır.

Başvuru Kategorileri
1. Etkin Öğretim
2. Kültür, Sanat ve Spor
3. Bilim ve Teknoloji
4. Özel Eğitim
5. Çevre ve Okul Estetiği

Başvurular ve katılım işlemleri, 4 Şubat 2019- 24 Şubat 2019 tarihleri arasında
http://iyiornekler.istmem.com web sayfası üzerinden e-başvuru şeklinde yapılacaktır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin