İSTANBUL DERİ TASARIM YARIŞMASI

“LE MODA”İSTANBUL DERİ TASARIM YARIŞMASI
YARIŞMANIN AMACI
Deri ve kürk konfeksiyon sanayinin dünya pazarlarında, global markalarla rekabetini güçlendirebilmek için özgün tasarımları desteklemek, genç tasarımcıları özendirerek sektöre yetenekli tasarımcıların kazanılmasını sağlamak. Türkiye deri ve deri, kürk konfeksiyon sanayi ile eğitim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, sergilenmemiş, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır.

TEKNİK ŞARTLAR

• Tasarımlarda deri ve kürk giyim ürünü olarak, her türlü hakiki deri ve kürk kullanılmalıdır, deri dışında aksesuarlar ancak tasarımı zenginleştirmek amacıyla kullanılabilir. Ön elemeyi kazanan eserlerin deri ve kürk konfeksiyonuna uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
• Sunum dosyasında yarışmacının tasarımlarında anlatmaya çalıştığı duygu ve düşünceyi, belirlenen temayla ilişkisini ifade eden bir açıklama olması gerekmektedir Bu açıklama fotoğraf, kısa film veya metin şeklinde olabilir.
• Yarışmacılar 4 adet renkli tasarım ve teknik çizim ile ön elemeye katılacaklardır.
• Çizimlerde A3 (42cmX30cm) boyutunda resim kağıdı kullanılacaktır. Çizimler paspartulu, rulo yapılmadan, kırılmayacak şekilde iki mukavvadan oluşan dosya içinde teslim edilecektir. Dosyalar eserin gizliliğini sağlayacak şekilde kapalı olmalıdır.
• Yarışmacılar dosyalarına İSTANBUL DERİ FUARI 2012 “LEMODA DERİ TASARIM YARIŞMASI” ibaresini ve RUMUZUNU yazmak zorundadırlar.
• Birinci değerlendirmede sergilemeye değer görülerek ilk elemeyi kazanan yarışmacılar ikinci değerlendirme için koleksiyonlarını 8 (sekiz) adede tamamlayacaklardır.

YARIŞMA KOŞULLARI

• Tekstil ve Moda tasarım alanında eğitim alan lisans / lisansüstü öğrenciler ve mezunlar,
• T.C. vatandaşı veya Türkiye’de oturma, çalışma, öğrenim görme hakkına sahip olanlar,
• Yarışmaya başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını bitirmemiş olanlar,
• Moda dünyasında tanınan bir isim veya bir eğitim kurumunda kadrolu öğretim görevlisi olmayanlar,
• Kendi adına tescilli bir firması olmayanlar veya tasarım işinde faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olmayanlar
• Daha önce bir deri tasarım yarışmasında dereceye girmemiş olanlar
• Katılım formunu ve yarışma dosyalarını istenilen tarife uygun ve eksiksiz hazırlayarak belirtilen tarihte teslim edenler yarışmaya katılabilirler.
• Yarışma tanıtım broşürü ve katılım formu TDKD nin Gökalp mahallesi 31.sokak No. 33 Kat. 4 /5 Zeytinburnu – İstanbul, adresinden, www.istanbulderifuari.net web sitesinden veya yarışmayı destekleyen üniversitelerin ilgili fakültelerinin bölüm başkanlıklarından temin edilebilir. Yarışmaya katılmak için TDKD’nin hazırladığı katılım formu eksiksiz doldurulmalı, 2 adet fotoğraf, eğitim durumlarını gösterir öğrenci belgesi veya noter tasdikli diploma fotokopisi ile birlikte ideallerini, geleceğe dönük planlarını, hobilerini içeren özgeçmişleri kapalı zarf içinde proje dosyasına eklenmelidir.

DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA TAKVİMİ

• Seçici kurul işbirliği yapılan üniversitelerin tekstil ve moda tasarım bölümlerinden birer öğretim üyesi ülkemizi yurtdışında temsil etmiş modacılar, moda editörleri, moda fotoğrafçıları ve sektör temsilcilerinden oluşacaktır.
• Değerlendirme, yarışmanın amacına ve belirlenen temaya uygunluğu (15 PUAN) kavrama yeteneği, yaratıcılık seviyesi, , (30 PUAN) yardımcı malzeme ve aksesuarların uyumu, (15 PUAN) tasarımların uygulanabilirliği ve üretime uygunluğu (40 PUAN) kiriterleri dikkate alınarak yapılacaktır
• Başvurular en son 15 Kasım 2011 tarihinde saat 17.00 ye kadar TDKD’ nin Gökalp mahallesi 31. sokak No. 33 Kat 4 – 5 Zeytinburnu – İstanbul adresine elden, yarışmacı numarası alınarak teslim edilecektir. Posta veya kargo ile yapılan gönderiler yukarıda belirtilen tarihten önce TDKD’nin adresine ulaşmalıdır, bu tarihten sonra teslim edilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada doğabilecek gecikmelerden organizasyon sorumlu değildir. Posta veya kargo ile yapılan gönderilerin ücreti yarışmacı tarafından ödenir. Elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Yarışma dosyaları 17 Kasım 2011 tarihinde seçici kurul tarafından değerlendirilecek, ilk değerlendirme sonucunda, final için yarışacak 20 aday belirlenecektir.Finale kalan dosyalar 18 Kasım 2011 tarihinde www.istanbulderifuari.net sitesinde yayınlanacak, e mail ve/veya telefonla yarışmacılara duyurulacaktır.
• Birinci aşamayı geçen yarışmacıların koleksiyonları 17-19 Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Deri Fuarı’nda sergilenecektir.
• Yarışmacılar, 6 Aralık 2011 tarihinde yapılacak ikinci değerlendirme için koleksiyonlarını 8 (sekiz) adede tamamlayacaklardır aynı tarihte sözlü görüşmeye davet edilecekler. ve koleksiyonları ile ilgili sunum yapması istenecektir.
• İkinci değerlendirmeyi ve sözlü görüşmeyi geçen 8 koleksiyon uygulamaları yapılmak üzere finale kalmaya hak kazanacaktır.
• Finale kalanlar 8 koleksiyondan birini sponsorları denetiminde tüm aksesuarları ile eksiksiz uygulayacaktır. Sponsor olacak firmalar kura ile tespit edilecektir.
• Seçilen eserler sponsorların görevlendirecekleri yetkililer gözetiminde, atölye ortamında üretilecektir. Finale kalan yarışmacı uyguladığı çalışmayı 3 Ocak 2012 tarihine kadar son provalarını da bitirip, aksesuarları ile birlikte eksiksiz tamamlayıp yarışma komitesine teslim etmeyi taahhüt edecektir.
• Sergilemeye veya uygulamaya değer yeterli sayıda eser bulunamaması halinde daha az eserin belirlenmesi seçici kurulun takdirindedir.
• Seçici kurul, uygulamaya değer görülen eserlerden, 10 Ocak 2012 tarihinde birinci, ikinci ve üçüncü eseri belirleyecek, varsa özel ödüller belirlenecektir.
• Sergilemeye değer görülen 8 (sekiz) eser 18-20 OCAK 2011 tarihleri arasında TÜRDEV’in desteği, ARTI-F Organizasyon işbirliği ile TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde organize edilecek “İSTANBUL DERİ FUARI”nda oluşturulacak sergi alanında sergilenecektir.

O Sergiden hemen sonra dereceler açıklanacak ve yarışmacıların ödülleri dağıtılacaktır.

ÖDÜLLER

BİRİNCİ ESER ……………………………10.000 TL
İKİNCİ ESER ………………………..………6.000 TL
ÜÇÜNCÜ ESER ……………………………..4.000 TL para ödülü ile ödüllendirilecektir.

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

• Benzer, alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılır.
• Organizasyon komitesi ve seçici kurul belirtilen kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
• Organizasyon komitesi, önceden bildirim ve ilan yapmadan yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, bildirmiş olduğu tarihlerde ve seçici kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.Bu durumda yarışmacı herhangi bir hak iddia edemez.
• Eserlerin sergilenmeye değer bulunması halinde, yarışmacılar eserlerinin ilgili yayınlarda, aktivitelerde, isimlerinin ve eser adlarının yazılması şartıyla bir yıl süre ile tüm haklarını, bedelsiz olarak TDKD ye verdiğini peşinen kabul eder. Fikri ve sınai haklar kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserlerin yayınlanma, temsil, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve arz ile ilgili tüm haklarını dia, baskı, duplike film, internet, CD, DVD, mikrofilm ve benzeri mevcut veya ileride geliştirilebilecek her tür vasıta ile herhangi bir mecra, yer ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın tanıtım amaçlı yayma ve yaygınlaştırma haklarını bu yarışmaya katılmakla TDKD ye önceden izin verdiğini kabul eder. Eser sahibi sonradan bu izni geri alamaz, iptal edemez. Bu izin için herhangi maddi ve manevi talepte bulunamaz. TDKD yarışmacının yukarıda belirtilen izni için herhangi bir telif hakkı ödemez. TDKD anılan bu hakları üçüncü kişilere tam ve basit ruhsat şeklinde kullandırma yetkisine de haizdir. Ancak TDKD bu eserleri ticari amaçlı çoğaltamaz, çoğaltılmasına izin vermez.