İstanbul Bilim Olimpiyatları

İstanbul ili genelinde lise ve dengi tüm ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11.sınıflarına (son sınıflar hariç)   devam etmekte olan yetenekli öğrencileri temel bilimlerde (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek, bu alanlarda gelişmelerini desteklemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olmak, bilim üreten, araştırma yapan bir anlayış oluşturmak, özgüvenlerini arttırmak, bilgi paylaşımını geliştirmek ve diğer ülkelerdeki gençlerle, gençlerimizi bir araya getirerek ortak çalışmalar yapmalarını, dostluk aynı zamanda kardeşlik bağlarını güçlendirmeye katkı sağlamak için İstanbul 3. Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI(*)

 • Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, ilimizdeki her ortaöğretim kurumu, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok 10’ar öğrenci ile katılabilir.
 • Bu sınavlara katılmak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarından önerilecek ortaöğretim öğrencilerinin, içinde bulunulan öğretim yılında son sınıfta olmamalıdır. (2010–2011 öğretim yılında ortaöğretimin son yılında olmamalıdırlar.) Tüm dallarda önerilecek öğrencilerin en az 1/3’ü ortaöğretim eğitimi 9. sınıf öğrencisi olmalıdır.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunda Fatih Üniversitesi işbirliği ile yürütülen bu olimpiyata başvurular 3- 14 Ocak 2011 tarihleri arasında İnternet üzerinden kabul edilecektir. İstanbul Bilim Olimpiyatlarının Birinci Aşama Sınavları 26 Mart 2011 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülecek ve başvurular http://istanbul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılacaktır. Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 • Okul müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri aşağıda verilen başvuru tarihleri arasında http://istanbul.meb.gov.tr adresinden gerekli formları doldurarak girmeleri gerekmektedir.Bu konuda bilgilerin sınav merkezine aktarılmasında okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.
 • Programla ilgili ilan ve açıklamalar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullara duyurulacak ve   http://istanbul.meb.gov.tr.web adreslerinde ilan edilecektir.

 

 • Bir öğrenci en çok bir dalda katılabilir. Başvuru girişi yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce 10’dan az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik istemleri kabul edilmeyecektir.
 • İstanbul ilindeki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine ayrı ayrı, İstanbul 3. Bilim Olimpiyatlarına başvuru kodu verilecektir.

 

 • Başvuru sırasında katılımcı okullara ayrı ayrı,  İstanbul 3. Bilim Olimpiyatlarına başvuru şifresi verilecektir. Okullar ilçe kodu ve okul şifrelerini kullanacaklardır.

 

BAŞVURU TARİHİ

3-14 Ocak 2011  tarihleri arasında internet üzerinden başvuru yapılacak.
15 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURU ADRESİ     
 http://istanbul.meb.gov.tr

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınavlar, başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek ilçelerdeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınavların yer, tarih ve saatleri, http://istanbul.meb.gov.tr adresinde Mart ayının ilk haftasında ilan edilecektir.Katılımcıların sınava bu tarihte yukarıda verilen web adresinden indirecekleri sınava giriş belgesine vesikalık resimlerini yapıştırarak, Okul Müdürlüğünce onaylı olarak katılacaklardır. Gerektiğinde sınav tarihleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değiştirilebilecektir.

SINAV YÖNTEMİ

Sınavlar iki aşamalı ve merkezi sistem sınav yönergesine uygun olarak, Fatih Üniversitesi işbirliği ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
           

 • Birinci Aşama Sınavları

Sınavlarda;

 •  
  • Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanır.
  • Tüm öğrenciler aynı soru grubunu yanıtlar.(Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur)
  • Bilgisayar dalındaki sınavda temel bilgisayar, temel C programlama dili ve genel yetenek soruları yer alır.

 

Değerlendirme

Bütün dallarda değerlendirmeler ilçe ve il genelinde olmak üzere iki kategoride yapılır.

 • İlçe Genelinde Değerlendirme

 

Sınav sonucuna göre bütün dallarda, başarılı öğrenciler arasından, bulundukları ilçelerde derece kazananlara başarı belgesi verilir.

 • İl Genelinde Değerlendirme

 

 • Bütün dallarda, İstanbul genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili komisyonlarca İkinci Aşama Sınavları’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir. Her branştan başarılı ilk üç’e giren öğrencinin danışman öğretmeni İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü takdirde belge ile ödüllendirilmesi teklif edilir.
 •  
  • İkinci Aşama Sınavları’nda başarılı olan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen zaman ve yerde ihtiyaca göre düzenlenecek olan Uluslararası Sınavlara Hazırlık Kampına alınır.

 

 •  
  • Birinci Aşama Sınavları sonunda, katılan tüm öğrencilerin puanları sınav tarihinden sonra en geç 1 ay içinde http://istanbul.meb.gov.tr. adresinde yayınlanacaktır.Öğrencilerin puan durumları okul müdürlüklerince kendilerini verilen şifreyle öğrenilebilecektir.
 • İkinci Aşama Sınavları

 

 •  
  • Birinci Aşama Sınavları sonucunda İstanbul genelinde başarılı olan her branştan 50’şer öğrenci İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI’NA katılacaklardır. 50. öğrencinin puanına eşit olan diğer öğrencilerde ikinci aşama sınavın alınır. Başarılı olan bu öğrencilerin sınav sonuçları internetten duyurulacaktır. Öğrencilerin sınavı 4-5 Haziran 2010 tarihlerinde Fatih Üniversite’sinde yapılacaktır. İkinci aşama sınavı sonucunda Uluslararası Sınavlara Hazırlık Kampına davet edilecek her branştan başarılı ilk 6 öğrencinin davetiyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili İlçe müdürlükleri vasıtasıyla okul müdürlüklerine ulaştırılacaktır. Bu branşlardan 6 öğrenciden puanının eşit puanda olan öğrenciler çıkarsa bu öğrenciler arasında kura çekilerek 6 öğrenci belirlenecektir.
 •  
  • İkinci Aşama Sınavları Matematik Fizik ve Kimya dallarında çözümlemeli tipi yazılı; Biyoloji dalında ise test tipi yazılı; Bilgisayar dalında ise uygulamalı yapılır.

 

 • Uluslararası Sınavlara Hazırlık Kampları:
 • Uluslararası Sınavlara Hazırlık Kampı’nda ilgili komisyonlarca öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, Uluslararası Bilim Olimpiyatları takımına seçilir.

 

ÖDÜL VE KAZANIMLAR

 Birinci Aşama Sınavları sonucunda başarılı olup 2. Aşama Sınavına girmeyi hak kazanan öğrencilere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yeni eğitim-öğretim yılının başında başarı belgeleri verilecektir.

İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler ve her branştan başarılı olan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilecek sayıda altın, gümüş, bronz madalya ve diğer ödüller verilebilir. Başarılı olan öğrencilerin danışman öğretmeni İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görüldüğü takdirde belge ile ödüllendirilmesi teklif edilir.

 • Bu sınavların branşlara göre müfredat içerikleri sınavlarda bulunma yüzdeleri Ek-1 ve Ek-2 de belirtildiği şekildedir:

 

UYGULAMADA ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Verilen müfredatlara göre sorular Fatih Üniversitesi tarafından oluşturulan Akademik Komisyon tarafından hazırlanır. Bu komisyonda Fatih Üniversitesi yönetimince belirlenen öğretim görevlileri bulunmaktadır. Gerek duyulduğunda diğer Üniversite ve akademik kurumlardan destek alınabilecektir.
 • Tüm (test tipi) sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
 • Sadece Kimya sınavında hesap makinesi kullanılabilir.
 • Bu sınavların, diğer sınavlarla çatışmaması için Sınav Hizmetleri bölümü ile istişare yapılacaktır.
 • Sınavda görevlendirilen öğretmenler Sınav Yönetmeliğinin 12 maddesine göre işlem görecektir.
 • İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.