İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı ‘’Üstün Zekâlı ve Yetenekli
Öğrencilerin’’ toplum tarafından kabul görmesini, desteklenmesini ve ihtiyacı olan özel eğitimi
almasını sağlamaktır. Bu sebeple bir Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışan Çocuk Üniversitesi;
öğrencilerin tanılama ve eğitsel değerlendirmesini yapmakta; öğrencilere hafta sonları
zenginleştirme eğitimleri sunmakta, projelerle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik
akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmekte aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferanskongreler düzenlemektedir.

Nitelikli akademik kadrosu ve içeriğiyle Çocuk Üniversitesinin amacı öğrencileri okullarda
almadıkları farklı dersler ile tanıştırmak; öğrencilerin düşünme becerileri ve yaratıcılıklarını
geliştirmektir. Bu kapsamda ders içeriklerine düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme becerileri entegre edilmekte; program başında ve sonunda öntest-sontest yapılarak öğrencilerin bu becerilere ilişkin performansı ailelerle paylaşılmaktadır.

ATÖLYE PROGRAMLARI

EĞLENCELİ BİLİM

Bilim veya ilim geniş bir tanımın karşılığı olmakla birlikte basite indirgediğimizde
içinde bulunduğumuz fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin gözlem, deney,
düşünme gibi birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan
pratik çalışmalar bütünüdür.

Bilim birçok alt dala ayrılmakla birlikte yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için en
gerekli disiplinlerdendir. Çocukların evreni anlayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri için
gerekli olan bu disiplinle eğlenceli bir şekilde onların seviyesine uygun olarak
karşılaştırılmalarını sağlayan Eğlenceli Bilim dersi; çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak
tecrübe edinmelerini sağlamak, bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.

Bu derste çocuklar bir bilim insanı, bir laborant, bir mühendis gibi çalışarak; canlıların
dünyasına girip onları sınıflandırmayı, DNA ve genetik kodlarını çözümlemeyi, hücre
incelemeleri yapmayı, sanal ortamda devre kurmayı, basit makine yapmayı, vücut sağlığı için çalışmalar yürütmeyi ve hatta kan grubu bulmayı bile öğrenecek; kimya laboratuvarı,
gözlemevi, bilgisayar laboratuvarı, makine laboratuvarı, kampüs açık alanı gibi mekânlarda
bilimle iç içe olma şansını yakalayacaklardır.

Eğlenceli Bilim dersinin içeriğine ekonomi disiplini ve yönetimi, girişimcilik, sanat, fen ve
mühendislik uygulamaları gibi alanları entegre edilmiş olup; bu derste öğrencilerin temel ve
eleştirel düşünme, bilimsel süreç, yaratıcı sorun çözme gibi becerilerinin gelişimi
desteklenmektedir.

KODLAMA VE ANİMASYON

Dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilere hazır bir şekilde yetişiyorlar, onları
geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Herhangi bir sanat dalında olduğu gibi, çocuklara
ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmeleri için fırsat tanındığında, erken yaşta
kazandıkları becerilerle hızlı bir şekilde pratiklik kazanabilirler. Biliyoruz ki bu beceriler ne
kadar erken kazanılırsa, o kadar hızlı yol alırlar ve böylece küçük yaşta büyük aşamalar kat
edebilirler. Bu program ile çocukların düşünmesini ve kapasitelerini kullanmalarını
sağlamalarının yanı sıra hayal güçleri kodlar ile birleştirilerek bilgisayarda istedikleri şeyleri
oluşturabilmeleri amaçlanır. Bu durumda bize düşen görev, çocuklarımıza işin arka planını
göstermek, onların da anlayabileceği yazılım dünyasına adım atmaları için teşvik
etmek, vakitlerini tüketerek değil üreterek geçirmeleri için onları bilgisayar bilimlerine
yönlendirmektir. Bu ise çocukların seviyelerine göre öğrenebileceği kodlama eğitiminden
geçiyor. Teknolojiyle daha iç içe yaşayacağımız günlere doğru ilerlerken çocuklara yönelik bu
konudaki kurslar, atölyeler ve uygulamalar da gelişiyor ve sayıları gittikçe artıyor. Merak eden
ve öğrenmeye açık çocukların internet üzerinden bilgisayar programlamayı keşfedebileceği
web siteleri üzerinden kodlama ve animasyon derslerini vermek hedefleniyor. Bunu yaparken
çok eğlenceli ve bir o kadar eğitici Code.org uygulaması kullanılmaktadır.
Code.org Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi isimlerin de destekçisi olduğu kar amacı gütmeyen
bir organizasyondur. 7 yaş üzeri çocukların bilgisayar programlamaya başlaması için
geliştirilmiştir. ”Her okuldaki her çocuğun bilgisayar bilimlerini öğrenmek için fırsatı
olmalıdır.” sloganıyla yola çıkmıştır. Okullarda öğretmenler tarafından da kullanılabiliyor. Çok
basit adımlarla başlanılan dersler de giderek seviye artırılmaktadır. Kodlama ve Animasyon
Programı ile öğrencilerimiz bir yandan geleceğe hazırlanırken, bir yandan da farklı tasarımlar
üreterek modern dünyaya yenilikler katmak adına eğitim alıyorlar. Geleceğin bilişimcilerini,
tasarımcılarını, mucitlerini yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Aydım Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi olarak çocuklarımıza farklı ve yaratıcı düşünmeyi Kodlama ve Animasyon ile
öğretmeye devam edeceğiz.

YARATICI DÜŞÜNME

Günlük hayatımızdan tutun da, özel hayatımız ve iş hayatımıza kadar her alanda birçok
problemle yüz yüze geliriz. Bu problemleri çözmek için öncelikle, problemleri fark etmeli ve
bu problemlere farklı açılardan bakmayı becerebilmeliyiz. Bu noktada devreye giren yaratıcı
düşünme süreçleri çocukların özgün, mantıklı, esnek ve alışılmamış bir biçimde düşünmelerini desteklemektedir. Bu atölyede öğrencilere Yaratıcı düşünmenin dört boyutu olan akıcılık, esneklik özgünlük ve zenginleştirme boyutlarına göre düşünmeleri öğretilmekte ve yeni ürünler ortaya çıkarabilmek için kullanabilecekleri sinektik, beyin fırtınası, zıt beyin fırtınası, SCAMPER, nitelik listeleme ve yaratıcı sorun çözme gibi teknikler öğretilmektedir.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME TEMELLİ MATEMATİK

Düşünme insanın doğuşu ile başlayan, sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı olarak
geliştirilebilen insana özgü niteliktir. İşte bu düşünebilme ayrıcalığından dolayı diğer
canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düşünmeye başlaması ile insan varoluşunun anlamını
ve nedenini fark edebilmiş ve bu yolda edindiği bilgiler ona kendi geleceğini belirleyebilme,
hak ve imkânını tanımıştır.

Eleştirel Düşünme atölyesinin amacı; özellikle üst düzey olan ve eğitimle üzerinde durularak
geliştirilebilecek olan;
* Çıkarımda Bulunma
* Sınıflama
* Analoji Bulma
* Araştırma ve Sorgulama
* Çözümleme
* Değerlendirme
* Yaratma gibi düşünme becerilerini geliştirmektir.

Bu beceriler okullarda sistematik olarak üzerinde durulmayan becerilerdir. Okullarda bu
becerileri geliştirilemeyen öğrenciler etkili düşünememekte bu sebeple de yorumlama, analiz
etme, strateji kurma gibi beceriler gerektiren sorularda ve işlerde başarısız olmaktadırlar. Her
ne kadar araştırmacılar üst düzey düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme becerilerinin tüm
öğrenciler için çok önemli olduğunu söyleseler de, bu beceriler üstün zekâlılar için daha önemli görünmektedir.

ASTRONOMİ

Astronomiye giriş ve temel fiziksel kavramlarla açılışı yapacağımız bu atölyede; Güneş başlığı altında Güneş’imiz enerjisini nasıl sağlıyor? Daha ne kadar bizi ısıtacak? Güneş sistemi nasıl oluştu? Gezegenler ve yıldızların farkları nelerdir? Jüpiter neden yıldız olamadı? Güneş Sistemi dışında kaç gezegen bulundu? “Evrende hayat var mı” sorularına yanıt arıyor olacağız.
Yıldızların oluşumu ve evrimi başlığı altında ise; Çift yıldızlar ve özellikleri; Yıldızlar da
canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler mi? Beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler;
Nötron yıldızında olsaydık hayat nasıl olurdu? Karadelikleri neden gözleyemeyiz? Süpernova
patlamaları ve süpernova çeşitleri ve Galaksiler konularını daha yakından inceleyeceğiz. Ayrıca bu atölyede Güneş teleskobuyla tanışarak Güneşi inceleme şansını bulduğumuz gibi, günün farklı saatlerinde güneşi fotoğraflama ve farklı karelere sığdırma imkânını da yaşıyor olacağız.

SANAT

Sanat, duygu ve düşüncelerin en estetik haliyle hayat bulmasını sağlayan ve insanları rahatlatan yegâne araçtır. Sanat çalışmaları çocukların heyecan ve hayranlık duygularının açığa çıkması, güzeli sevme ve ondan zevk alma ihtiyaçlarının giderilmesi için gereklidir. Çocukların ince motor becerilerinin gelişmeye devam ettiği bu dönemde sanat ile iç içe olup sanatsal ürünler ortaya koymaları hem gelişimlerine katkıda bulunup hem de aslında sanatın hayatlarının her noktasında var olduğunu fark etmelerini sağlamaktadır.

Çocuklar bir sanatçı edasıyla çalışarak renklerin büyüsünü keşfedecek, onlarla oynamayı
öğrenecek ve içlerinde bastırılmış olan duyguları sanat sayesinde açığa vurma şansını
yakalayacaklardır. Doğayla, renklerle, boyalarla ve çeşitli malzemelerle yürütülen bu derste;
kalemin yalnızca yazı yazma aracı değil sanat yaratma aracı olduğunu da fark edip onu
kullanmayı öğrenecek, renkler sayesinde eşyalarını değiştirebileceğini keşfedecek, ışığın
renkler üzerinde ki etkisini görecek, tahta kaşıklardan kukla yapacak, ahşap boyayacak ve
kilden vazo yaparak yaratıcılığını geliştirecek hatta bir nevi yaşamını daha da güzelleştirmenin yollarını keşfedeceklerdir. Fizik, geometri, edebiyat ve psikoloji disiplinleri ile
bağlantılandırılan bu ders, çocuklarım hem deşarj olmasını hem de kendilerini tanıyarak onlara sanatın gerekliliğini hissettirecektir.

İNGİLİZCE

İnsan beyninin en esnek olduğu, algılamanın, kodlamanın, dilin en etkin şekilde öğrenilebildiği
yaşların çocukluk yaşları olduğunu bilimsel araştırmalar kanıtlıyor. Erken yaşta, hatta ilkokul
çağlarında, anadilin yanında eş zamanlı öğrenilen dil, anadil kadar kusursuz ve aksansız
olabiliyor. Kısaca, “Ne Kadar Erken, O Kadar İyi.”
Öğrencilerin birey olarak niteliğini artıracak ve dünyayla iletişim kurmalarına aracılık edecek
olan İngilizce ‘ye odaklanılan bu atölyede, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinin
geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği ve oyunların
oynandığı bu atölyeyle öğrencilerin dil anksiyeteleri azaltılarak, dili kullanma becerileri
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kısa filmler izlenerek öğrencilerin dili sevmesi sağlanacaktır.

SPOR

Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, hem
de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir.

Çocuk açısından spor fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir. Çocuk spor
yoluyla, çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip
olduğu yerini sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre  olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir.

Ayak tenisinden, petangaya, voleyboldan basketbola birçok etkinliği barındıran bu atölyede,
denge-koordinasyon, grupla birlikte hareket edebilme, karar verme ve risk alma becerileri
üzerinde durulacak ve öğrencilerin enerjilerini atarak eğlenmeleri sağlanacaktır.

ÇOCUK EDEBİYATI

Çocuk edebiyatı, edebiyat kavramı içinde yer almakla birlikte, kendine özgü şekil ve içerik
özellikleri bakımından farklı bir tanımlamaya ihtiyaç duyulan kavramdır. Çocuk edebiyatı, ana
sınıfından itibaren, okur-yazarlık konusunun temel taşını oluşturmaktadır. Okuma becerisini
geliştirmede hem eser seçimi hem de okumayı destekleyici etkinlikler önemlidir. Yazılı eserler, dilin en mükemmel şekilde kullanımına aracılık eder. Çocuk edebiyatı, çocukların dil gelişimini kolaylaştırır. Küçük yaşlarda kazanılan okuma alışkanlığı ve çeşitliliği, bireylerin zihinsel gelişimi ve sosyal olgunlaşmasında çok önemli bir etkiye sahiptir. Üst düzey okuma becerileri ilkokulun sonlarına denk gelmektedir. Bu dönem, özellikle kişinin okuma hızının arttığı ve farklı amaç ve yöntemlerle esnek okuma (flexible reading) becerisi kazandığı dönemdir.

Çocuk edebiyatı, yaşam boyu okuryazarlığın edinimi için önemlidir. Öğrencilerin çeşitli
konularda okuma ve çeşitli fikirlerle karşılaşma yolu ile kültürünü artırmak; onları özel ve
objektif bir hayat görüşüne küçük yaştan hazırlamak bakımından gereklidir. Bu da ancak
çocuklar için seçilen edebi eserlerin nitelikli olması ile sağlanabilir.

Okuma gelişiminde çocuk edebiyatından yararlanmak için tek düze bir yöntem takip etmek
mümkün değildir. Araç olarak kullanılacak malzeme ne kadar çeşitlilik gösterirse, okumaya
karşı ilgi o denli artar. Sadece hikâye ve roman gibi türler okumayı geliştirmek için yeterli
olmayabilir. Çocuğun hayatında karşılaştığı konulardan ve edebiyat kavramı içerisinde yer alan bütün türlerden yararlanmak gerekmektedir. Çocuk edebiyatı dersi kapsamında, öğrencilerin değişik türde metinler ile tanışmaları ve özgün okuma materyalleri seçme yoluyla anlamlı bütünlere odaklanarak okuma yapmaları sağlanacaktır. Değişik amaçlara göre istenen okuma becerilerini kazanabilmelerine yönelik etkinlikler yapılacaktır. Skimming (Genel fikri edinmek için hızlı okuma), Scanning (Amaçlı okuma) ve kitapla ilgili Mind map (zihin haritası) hazırlayarak öğrenciye kitap okuma alışkanlığı edindirilme hedeflenmektedir.

Bu derste çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıkları kazanmaları, kitapların eğlenceli yönünü
keşfetmeleri, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları, çocuklarda strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal
bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek
alanlarında gelişim sağlar, aynı zamanda; bireylerde ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat,
kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirir,
kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlar.

Zekâ (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına
varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler
karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda
doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Çocuklara oyunlar ve kinestetik materyallerle ’Tanımlama, yönerge alma, yönerge oluşturma,
benzerlik ve farklılıkları bulma, örneklendirme, sıralama, çıkarımda bulunma, mantıklı soru
sorma, sınıflama, analoji bulma, sorgulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma (Planlama ve strateji oluşturma) gibi üst düzey becerileri edindiren bu atölyede öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenir ve zihinsel olarak hayata hazırlanırlar. Bunun yanında da yenilgiyi
hazmetme, karar verme, azim gibi tavıra yönelik olumlu davranışlar geliştirirler. Tangramlar,
hoppers, rush hour, pentamino, quoridor, batık, zingo, kapla, chocolate fix, sudoku, kendoku
gibi oyunların yer aldığı bu atölyede kutu ve kalem oyunları tanıtımı ve uygulamaları yapılacak, bunun yanında online zeka geliştiren yazılımlar da ele alınacaktır.

Bu ders ile birlikte öğrenciler akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte ömür
boyu kullanacakları önemli zihinsel becerilere sahip olacaklardır.

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 10 – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında hafta içi
yapılacaktır. Program süresince geziler de düzenlenecektir.

Programa Kayıt İçin Tıklayınız