İstanbul Atatürk Fen Lisesi Bilim Kongresi Başvurusu Açıldı

Bilim Kongresi

2019- 2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
LİSE ÖĞRENCİLERİ BİLİM KONGRESİ ŞARTNAMESİ

Konu: Bilim Kongresi

Amaç: Liseli öğrencilerin bilim ışığında toplanmasını sağlamak, onların bilime olan ilgisini
arttırmak, bilimsel yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak, bilimi hayatlarının bir parçası haline getirmek, bilime meraklı gençlerin “Geleceğin Bilim İnsanları” olmaları yönünde yetişmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yönelik uygulamalara özendirmektir.

Yasal Dayanak
Bu esaslar 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 1: Yapılacak kongre aşağıdaki 4 alandan oluşacaktır.
a) Savunma Teknolojileri
Hava ve Uzay Araçları Tasarımı, Savunma Bilişimi ve Siber Güvenlik, İnsansız ve Akıllı
Sistemler…vb
b) Biyoloji ve Tıp
Nanoteknoloji ile İlaç Taşıma ve Hedefleme, Biyomalzeme Üretimi, Mikrobiyoloji, Genetik,
Kök Hücre….vb
c) Robotik ve Yapay Zeka
Makine Öğrenmesi, Mekatronik/Sibernetik, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar-Bilgisayar
Etkileşimi…vb
d) Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Yönetimi Teknolojileri
Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
ve Enerji Depolama, Ekosistemlerin Sürdürülebilirliği…vb

Katılım Koşulları
Madde 2: Yapılacak olan kongreye İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Resmi ve
Özel Liselerden Ek-1 de yer alan okullar katılabilecektir. Yarışmaya her öğrenci takımı en
fazla iki bildiri ile katılabilir. Bir bildiri en fazla iki öğrenci tarafından hazırlanabilir ve bir
bildiri için sadece bir danışman görev alabilir. Danışman birden fazla bildiriye danışmanlık
yapabilir.

Madde 3: Bildiriler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır.

Madde 4: Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır. Bildiri
formatı Ek-2 de belirtilmiştir.

Madde 5: Yapılan çalışma ile ilgili deney yapmayı planlayan gruplar kongre tarihinden önce
mutlaka ilgili mail adresi olan iaflbilimkongresi@gmail.com bilgi vermelidir.

Madde 6: Düzenlenecek olan Bilim Kongresi kontenjanı 80 öğrenci ile sınırlıdır. Katılım
sırasına göre ilk 80 öğrenci alınacaktır. Her alan için 20 öğrencilik kontenjan vardır.

Madde 7: Her konu başlığından en az 8, en fazla 20 katılımcı dört farklı salonda sunumlarını
yapacaktır. Sunumlar minimum 10 dakika olmalıdır. Sunumların ardından soru-cevap kısmı
yapılacaktır.

Madde 8: Kongreye katılacak öğrencilere okul tarafından katılım belgesi, öğrencilerin
danışmanları ve okullarına ise teşekkür belgesi verilecektir.
Başvuru ve Takvim

Madde 9: Başvurular İstanbul Atatürk Fen Lisesinin www.iafl.meb.k12.tr adresinde açılacak
olan başvuru bağlantısını (linki) kullanarak yapılacaktır.

Madde 10: İstanbul Atatürk Fen Lisesi Bilim Kongresi takvim planlaması aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Başvuru Tarihleri 02 Ocak – 06 Nisan 2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 06 Mayıs 2020
Kongre Tarihi 06 Haziran 2020

Madde 11: Ön değerlendirme sonuçları www.iafl.meb.k12.tr adresi üzerinden açıklanacaktır.

Madde 12: Kongreye davet edilen çalışmaların sahibi olan öğrenciler ve danışmanlar
konusunda başvuru tarihinden sonra değişiklik yapılamaz.

Değerlendirme
Madde 13: Başvuru yapılan konu başlıkları ile ilgili değerlendirme kriterleri Ek-3’te
belirtilmiştir. Yapılacak ön değerlendirme sonucunda eksikleri olan çalışmaların dönütleri
ilgili öğrenci ve danışmanlara iletilecektir. Çalışma ile ilgili başvuruda bulunan öğrenciler,
mutlaka sunum hazırlamalıdır. Ayrıca poster, afiş vb. uygulamalar da hazır olmalıdır.

Kongre Yeri ve Tarihi
Madde 14: Kongre 06 Haziran 2020 gününde yapılacaktır. Program sabah 09:00 itibariyle
başlayıp saat 17:00’de tamamlanacaktır. Program ile ilgili zaman çizelgesi kongreden bir ay
öncesinde ilgili okul, danışman ve öğrenciler ile paylaşılacaktır. Kongre İstanbul Atatürk Fen
Lisesi Kampüsünde yapılacaktır.

Madde 15: Bu Kongrenin Yürütme Kurulu’nda aşağıdaki isimler bulunmaktadır.
* Muzaffer GÜNEŞ – Okul Müdürü
* Metin TOPRAK – Okul Müdür Yardımcısı
* Volkan DEMİR – Okul Müdür Yardımcısı
* Aykut TURUNÇ – Matematik Zümre Başkanı
* Sezgin EROL – Biyoloji Zümre Başkanı
* Mehmet DURMUŞ – Kimya Zümre Başkanı
* Onur AYDEMİR – Fizik Zümre Başkanı
* Elif OKUMUŞ – Sorumlu Öğrenci
* Esma Dilara ÇOLAKEL – Sorumlu Öğrenci
* Haktan ALTUNKAYA – Sorumlu Öğrenci

Madde 16: TÜBİTAK Lise Öğrencileri Bilim Yarışması, Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir
Festivali vb. yarışmalara katılım sağlayan öğrenciler ve danışmanları bu projelerini İstanbul
Atatürk Fen Lisesi Bilim Kongresinde sergileyebilirler. Bu çalışmalar bildiri konuları
hakkında veya bu konular dışında yapılabilecektir.

Proje sergisi için gerekli bilgiler başvuru formunda doldurulmalıdır. Proje sergisi için gerekli
malzemeler, proje sergisi yapacak okul tarafından karşılanacaktır.
Bu maddede geçen proje sergisi zorunlu olmayıp, tamamen bildiri yollayan okulların isteğine bağlıdır.

Madde 17: Bu Şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 16
maddeden oluşmaktadır. İstanbul Atatürk Fen Lisesi şartnamede değişiklik yapma hakkına
sahiptir. Bilgilendirmeler ve değişiklikler belirtilen e-posta adresi yoluyla katılımcılara
ulaştırılacaktır.

EK-1
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ BİLİM KONGRESİ
DAVETLİ OKULLAR
1. Galatasaray Lisesi
2. İstanbul Erkek Lisesi
3. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
4. Çapa Fen Lisesi
5. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
6. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
7. Kadıköy Anadolu Lisesi
8. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
9. Yaşar Acar Fen Lisesi
10. Haydarpaşa Lisesi
11. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
12. Vefa Lisesi
13. Adnan Menderes Anadolu Lisesi
14. Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
15. Burak Bora Anadolu Lisesi
16. Beşiktaş Anadolu Lisesi
17. Pertevniyal Lisesi
18. Şehremini Anadolu Lisesi
19. Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
20. M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
21. Yeşilköy Anadolu Lisesi
22. Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
23. Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
24. Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
25. Validebağ Fen Lisesi
26. Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
27. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
28. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
29. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
30. Nişantaşı Anadolu Lisesi
31. Maltepe Fen Lisesi
32. İstanbul Amerikan Robert Lisesi
33. Çamlıca Bilfen Fen Lisesi
34. Özel Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi
35. Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
36. Özel Tuzla Vehbi Koç Vakfı Koç Lisesi
37.Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi
38. Özel Üsküdar Amerikan Lisesi
39. Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
40. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
41. Özel Çevre Koleji
42. Özel İstek Acıbadem Koleji
43. Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
44. Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
45. Kadir Has Anadolu Lisesi
46. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
47. Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
48. Ümraniye Nabi Avcı Anadolu Lisesi
49. Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
50. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
51. İstanbul Üsküdar Lisesi
52. İstanbul Anadolu Lisesi
53. Özel Erenköy Işık Koleji
54. Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip
55. Özel Kadıköy Doğa Koleji
56. Özel Şişli Terakki Fen Lisesi
57. Özel Asfa Anadolu ve Fen Lisesi
58. Özel Alev Lisesi
59. Tepeören Terakki Vakfı Anadolu Lisesi
60. Nun Okulları
61. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

bildiri örneklem dosyası
bildiri değerlendirme

Adres: Eğitim Mahallesi Sarayönü Caddesi No: 1 Kadıköy-İSTANBUL
Bilgi için: Metin TOPRAK
Elektronik Ağ: www.iafl.meb.k12.tr Tel: 0 (216) 347 47 12
e-posta: 161002@meb.k12.tr iaflbilimkongresi@gmail.com
Belgegeçer: 0 (216) 550 02 88

İAFL Bilim Kongresi Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here