İstanbul Atatürk Fen Lisesi Bilim Kongresi Başvurusu Açıldı

Bilim Kongresi

2019- 2020 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
LİSE ÖĞRENCİLERİ BİLİM KONGRESİ ŞARTNAMESİ

Konu: Bilim Kongresi

Amaç: Liseli öğrencilerin bilim ışığında toplanmasını sağlamak, onların bilime olan ilgisini
arttırmak, bilimsel yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak, bilimi hayatlarının bir parçası haline getirmek, bilime meraklı gençlerin “Geleceğin Bilim İnsanları” olmaları yönünde yetişmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yönelik uygulamalara özendirmektir.

Yasal Dayanak
Bu esaslar 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 1: Yapılacak kongre aşağıdaki 4 alandan oluşacaktır.
a) Savunma Teknolojileri
Hava ve Uzay Araçları Tasarımı, Savunma Bilişimi ve Siber Güvenlik, İnsansız ve Akıllı
Sistemler…vb

b) Biyoloji ve Tıp
Nanoteknoloji ile İlaç Taşıma ve Hedefleme, Biyomalzeme Üretimi, Mikrobiyoloji, Genetik,
Kök Hücre….vb

c) Robotik ve Yapay Zeka
Makine Öğrenmesi, Mekatronik/Sibernetik, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar-Bilgisayar
Etkileşimi…vb

d) Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Yönetimi Teknolojileri
Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
ve Enerji Depolama, Ekosistemlerin Sürdürülebilirliği…vb

Katılım Koşulları

Madde 2: Yapılacak olan kongreye İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Resmi ve
Özel Liselerden yapılacak başvurular, madde-6 da belirtilen kontenjanlara uygun biçimde
kabul edilecektir. Yarışmaya her öğrenci takımı en fazla iki bildiri ile katılabilir. Bir bildiri en
fazla iki öğrenci tarafından hazırlanabilir ve bir bildiri için sadece bir danışman görev alabilir.
Danışman birden fazla bildiriye danışmanlık yapabilir.

Madde 3: Bildiriler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır.

Madde 4: Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır. Bildiri formatı
Ek-1 de belirtilmiştir.

Madde 5: Yapılan çalışma ile ilgili deney yapmayı planlayan gruplar kongre tarihinden önce
mutlaka ilgili mail adresi olan [email protected] bilgi vermelidir.

Madde 6: Düzenlenecek olan Bilim Kongresi kontenjanı 80 öğrenci ile sınırlıdır. Katılım
sırasına göre ilk 80 öğrenci alınacaktır. Her alan için 20 öğrencilik kontenjan vardır.

Madde 7: Her konu başlığından en az 8, en fazla 20 katılımcı dört farklı salonda sunumlarını
yapacaktır. Sunumlar minimum 10 dakika olmalıdır. Sunumların ardından soru-cevap kısmı
yapılacaktır.

Madde 8: Kongreye katılacak öğrencilere okul tarafından katılım belgesi, öğrencilerin
danışmanları ve okullarına ise teşekkür belgesi verilecektir.

Başvuru ve Takvim

Madde 9: Başvurular İstanbul Atatürk Fen Lisesinin www.iafl.meb.k12.tr adresinde açılacak
olan başvuru bağlantısını (linki) kullanarak yapılacaktır.

Madde 10: İstanbul Atatürk Fen Lisesi Bilim Kongresi takvim planlaması aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Başvuru Tarihleri 02 Ocak – 06 Nisan 2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 06 Mayıs 2020
Kongre Tarihi 06 Haziran 2020

Madde 11: Ön değerlendirme sonuçları www.iafl.meb.k12.tr adresi üzerinden açıklanacaktır.

Madde 12: Kongreye davet edilen çalışmaların sahibi olan öğrenciler ve danışmanlar
konusunda başvuru tarihinden sonra değişiklik yapılamaz.

Değerlendirme

Madde 13: Başvuru yapılan konu başlıkları ile ilgili değerlendirme kriterleri Ek-2’te
belirtilmiştir. Yapılacak ön değerlendirme sonucunda eksikleri olan çalışmaların dönütleri
ilgili öğrenci ve danışmanlara iletilecektir. Çalışma ile ilgili başvuruda bulunan öğrenciler,
mutlaka sunum hazırlamalıdır. Ayrıca poster, afiş vb. uygulamalar da hazır olmalıdır.

Kongre Yeri ve Tarihi

Madde 14: Kongre 06 Haziran 2020 gününde yapılacaktır. Program sabah 09:00 itibariyle
başlayıp saat 17:00’de tamamlanacaktır. Program ile ilgili zaman çizelgesi kongreden bir ay
öncesinde ilgili okul, danışman ve öğrenciler ile paylaşılacaktır. Kongre İstanbul Atatürk Fen
Lisesi Kampüsünde yapılacaktır.

Madde 15: Bu Kongrenin Yürütme Kurulu’nda aşağıdaki isimler bulunmaktadır.
– Muzaffer GÜNEŞ – Okul Müdürü
– Metin TOPRAK – Okul Müdür Yardımcısı
– Volkan DEMİR – Okul Müdür Yardımcısı
– Aykut TURUNÇ – Matematik Zümre Başkanı
– Sezgin EROL – Biyoloji Zümre Başkanı
– Mehmet DURMUŞ – Kimya Zümre Başkanı
– Onur AYDEMİR – Fizik Zümre Başkanı
– Elif OKUMUŞ – Sorumlu Öğrenci
– Esma Dilara ÇOLAKEL – Sorumlu Öğrenci
– Haktan ALTUNKAYA – Sorumlu Öğrenci

Madde 16: TÜBİTAK Lise Öğrencileri Bilim Yarışması, Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir
Festivali vb. yarışmalara katılım sağlayan öğrenciler ve danışmanları bu projelerini İstanbul
Atatürk Fen Lisesi Bilim Kongresinde sergileyebilirler. Bu çalışmalar bildiri konuları
hakkında veya bu konular dışında yapılabilecektir.
Proje sergisi için gerekli bilgiler başvuru formunda doldurulmalıdır. Proje sergisi için gerekli
malzemeler, proje sergisi yapacak okul tarafından karşılanacaktır.
Bu maddede geçen proje sergisi zorunlu olmayıp, tamamen bildiri yollayan okulların isteğine bağlıdır.

Madde 17: Bu Şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 16
maddeden oluşmaktadır. İstanbul Atatürk Fen Lisesi şartnamede değişiklik yapma hakkına
sahiptir. Bilgilendirmeler ve değişiklikler belirtilen e-posta adresi yoluyla katılımcılara
ulaştırılacaktır.

bildiri değerlendirme

Adres: Eğitim Mahallesi Sarayönü Caddesi No: 1 Kadıköy-İSTANBUL
Bilgi için: Metin TOPRAK
Elektronik Ağ: www.iafl.meb.k12.tr Tel: 0 (216) 347 47 12
e-posta: [email protected] [email protected]
Belgegeçer: 0 (216) 550 02 88

İAFL Bilim Kongresi Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin