İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU 2013

Merkezi Büyükada’da bulunan ” Adalar Kültür Derneği” 1994 yılında kültür faaliyetleri yapmak üzere kuruldu.
Özellikle yaz aylarında programlı olarak sanat etkinlikleri gerçekleştiren Derneğin düzenlediği ücretsiz konser ve gösteriler her yaştan Adalının takdir ve beğenisini kazanıyor.

Yıllardan beri yapılan ve büyük ilgi çeken “Adalar Kısa Film” ve “Fotoğraf Yarışmaları” ile ses getiren Derneğin bünyesinde gerçekleştirilen resim, satranç, müzik çalışmalarından birçok Adalı faydalanıyor. Galerisinde her yaz açılan sergilerle, sanatçıları Adalılarla buluşturan Dernek, kültür-sanat hayatına önemli katkıda bulunuyor.
On yıldan beri aralıksız çalışan ve pek çok konser veren “Adalar Kültür Derneği Türk Musikisi Korosu” ise etkin faaliyetler arasında yer alıyor.

Çevre ve doğayı koruma amaçlı çalışmalar yapan Dernek, zaman zaman Adalarda ağaç dikimleri gerçekleştiriyor. İstanbul Adaları’nı konu alan çeşitli kitapları kültür hayatına kazandıran Dernek ayrıca yedi yıldan beri ADA Gazetesi’ni de yayınlamaya devam ediyor.

DÜZENLEME KURULU

Özer Kangür
Doç. Dr. Nalan Türkmen
Prof. Dr Ender Makineci
Dr. Aras Neftçi
Kemal Kil
Yüksel Özcan

KOORDİNASYON KURULU

Meral Kanık

Bilim Kurulu A. TARİH : Prof. Dr. Mustafa Sayar (İstanbul Üniversitesi).

B. KÜLTÜR VE SANAT: Prof. Dr. Eva Şarlak (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Erol Eti (Yeditepe Üniversitesi), Prof. Dr. Asiye Korkmaz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Prof. Dr. Murat Koç (Marmara Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Deniz Ünsal (Bilgi Üniversitesi), Mehmet Güntekin (Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü).

C. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK : Prof. Dr. Nuran Pilehvaryan (Yıldız Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Cengiz Eruzun (Tarihî Türk Evleri Derneği Bşk.), Prof. Dr. Selçuk Mülâyim (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Eva Şarlak (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Filiz Özer (İTÜ), Doç. Dr.Yegân Kâhya (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Aras Neftçi (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Hasan Kuruyazıcı (Bahçeşehir Üniversitesi).

E. JEOLOJİ, JEOFİZİK-HİDROBİYOLOJİ ve EKOLOJİ : Prof. Dr. Adnan Uzun (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Ender Makineci (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin (Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Bayram Öztürk (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Hüsamettin Balkıs (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Melih Boydak (Işık Üniversitesi), Doç. Dr. Tayfun Kındap (İstanbul Teknik Üniversitesi).

F. SOSYAL YAŞAM I (demografi, politika, iktisadî hayat, din ve bayramlar vb.): Prof. Dr. Esin Küntay (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

SOSYAL YAŞAM II (turizm, ulaşım, eğitim, sağlık, spor,eğlence): Prof. Dr. Fatma Füsun İstanbullu Dinçer (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Serhan Ada (Bilgi Üniversitesi).

I.İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU TAKVİMİ

3 Ekim 2013 Perşembe günü açılış Yer: CRR
Saat: 14.00 Açılış konuşmaları
Saat: 14.30 Adalar üzerine değerlendirmeler
Saat: 18.00 Kokteyl
Saat: 19.30 Ada Şarkıları Konseri– Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

4 Ekim 2013 Cuma Yer: Büyükada Anadolu Kulübü
Saat: 10.00- 12.20 Birinci oturum
Saat: 14.00- 17.00 İkinci oturum

5 Ekim 2013 Cumartesi Yer: Büyükada Anadolu Kulübü
Saat: 10.00- 12.20 Birinci oturum
Saat: 12.20- 17.20 İkinci oturum

6 Ekim 2013 Pazar Yer: Büyükada Anadolu Kulübü
Saat: 10.00- 12.20 Birinci oturum
Saat: 14.00- 17.40 İkinci oturum

04 Ekim 2013 Cuma Anadolu Kulübü Büyükada

BİRİNCİ OTURUM

1

10.00-10.20

Esen Kaya

Bizans Döneminde Sürgün Yeri Olarak Adalar

2

10.20-10.40

Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu

Th. Stoudites’in Heybeliada Sürgün Yılları

3

10.40-11.00

İzzet Umut Çelik

Bir Tecrit Mekânı Olarak Bizans Devri Adalar Manastırları

4

11.00-11.20

İrfan Dağdelen

Osmanlı Arşiv Belgeleri ve Diğer Bazı Kaynaklara Göre Osmanlı Döneminde Adalar (Yerel Tarih Araştırması Örneği)

5

11.20-11.40

Cavid Kasimov

Azerbaycan Gezgini Hacı Zeynel Abidin Şirvani’nin Seyahatnamesinde İstanbul Adaları İle İlgili Malumalar

6

11.40.12.00

Öğr. Gör. Nefise Burcu Yağan

İstanbul Adaları’nın Gravür, Harita ve Fotoğraflara Yansıyan Sayfiye Tarihi Üzerine Değerlendirmeler

7

12.00-12.20

Mihriban Arslan Büyük

Kuruluşundan bu yana Deniz Harp Okulu’nun Adalara kattığı değer ve yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler

ARA

İKİNCİ OTURUM

1

14.00-14.20

Prof. Dr. Meral Avcı

Adalar’ın Bazı İlginç Bitkileri: Dağılışları ve Ekolojik Özellikleri

2

14.20-14.40

Kerem Yılmaz

XX. Yüzyılın İkinci Yarısından Sonra Yaşanan Göçlerin Adalar’daki Sosya- Ekonomik Yaşama Etkisi

3

14.40-15.00

Fatma Coşkun

Heybeliada’nın Değişen Gündelik Yaşam Pratiklerinin Sosyo-mekânsal Görünümleri

4

15.00-15.20

Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN

Adalar’da Deprem Olursa Ne Olur?

5

15.20-15.40

Doç.Dr. Begüm Sertyeşilışık

Adalar’da Turizmin Dört Mevsime Yayılması Üzerine Bir İnceleme

6

15.40.16.00

Murat Şahin

Büyükada Üzerine Gözlem ve Öneriler

7

16.00-16.20

Taner Yıldız- Uğur Uzer – F. Saadet Karakulak

İstanbul Prens Adaları Kıyı Balıkçılığı

8

16.20-16.40

Zeynep Ceylanlı

Yirminci Yüzyılın İlk Çeyreğinde Büyükada: Üç Köşk Üç Aile

05 Ekim 2013 Cumartesi Anadolu Kulübü Büyükada

BİRİNCİ OTURUM

1

10.00-10.20

Doç.Dr. Seher Demet Yücel

Biyofilik Bir Yerleşme Olarak Adalar

2

10.20-10.40

Elvan Ada

İstanbul Adaları’nda Peyzaj Bozulmalarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

3

10.40-11.00

Canan Koca, Neslihan Barıştekin

Prens Adaları’nın Doğal Değerlerinin Korunması ve Fizikî Mekân Planlaması İlişkileri

4

11.00-11.20

Araş. Gör. Aysun Aygün

Heybeliada Merdivenli Sokaklar ve Meydanlarının Mekânsal Bütünlük Bağlamında İncelenmesi

5

11.20-11.40

Y. Mimar Selin Karsan

Burgazada’nın Kentsel ve Sosyal Dokusundaki Çözülmeler

6

11.40.12.00

Ahmet Aslan Suvar

Özgün Bir Kentleşme Pratiği: Sedef Adası

7

12.00-12.20

Mustafa Akgül

Alternatif Ulaşım Yolları Olarak Atlı Yolları

ARA

İKİNCİ OTURUM

1

14.00-14.20

Y. Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan,

İstanbul Adaları’ndaki Bizans Dönemi Anıtları

2

14.20-14.40

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan

Adalar’daki Rum Ortodoks Manastırları ve Popüler Bir İnanç Merkezine Dönüşen Hagios Georgios (Aya Yorgi) Manastırı

3

14.40-15.00

Doç. Dr. Rabia Özakın

Adalar’da Osmanlı dönemi Bir İbadet Yapısı: Büyükada Hamidiye Camisi

4

15.00-15.20

Enis Akova

Büyükada Hamidiye Camii’nde, 2009-2010 Yıllarında Yapılan Onarımların Değerlendirilmesi”

5

15.20-15.40

Umut Akyüz

Büyükada Anadolu Kulübü Otel Binası

6

15.40.16.00

Yard. Doç. Dr. A. Binnur Kıraç –

Heybeliada’nın Üretim Kültürüne Ait Bir “İz”in “Miras” Olarak Geleceğe Aktaracakları Üzerine; “Tarihî Yel Değirmeni”

7

16.00-16.20

Y. Mimar Yeşil Özerdem – Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

Kalvokoresis Köşkü ve Koruma Önerileri

8

16.20-16.40

Doç. Dr. Yegan Kahya – Y. Mimar Müge Alsancak Fırtına

Yitirilmiş Mimari Bir Değer: Burgazada Kevencioğlu Köşkü- Yitirilmiş Mimarî Bir Değer: Burgazada Kevencioğlu Köşkü

9

16.40-17.00

Fatma Zeynep Özkoçak

Büyükada’daki Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Sivil Mimari Örnekleri

10

17.00-17.20

Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan – Araş.Gör.Ali Çeker-Araş.Gör.Celal Şenol

İstanbul Adaları’nda Su ve Başlıca Su Yapıları

05 Ekim 2013 Cumartesi Anadolu Kulübü B.ada

İKİNCİ SALON

1

14.00-17.00

Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbul Depremi ve Adalar

06 Ekim 2013 Pazar Anadolu Kulübü Büyükada

BİRİNCİ OTURUM

1

10.00-10.20

Yrd. Doç. Dr. Ömür Munzur

İnsanın İçselleşmesinde, Kültürlerarası Kaynaşmada ve Bu Olguların Sanatla İfade Edilmesinde Adalar’ın Önemi

2

10.20-10.40

İsmail Hakan Akçaoğlu

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kartpostallarda ve Efemerada Adalar’da Demografik Yapı ve Sosyal Hayattaki Değişimler

3

10.40-11.00

Prof. Dr. Murat Koç

Yeni Türk Edebiyatı’nda İstanbul Adaları

4

11.00-11.20

Nebahat Yusoğlu

Kelebek Mecmuası’nda Adalar

5

11.20-11.40

Mehmet Güntekin

Türk Musikisi’nde Adalar

6

11.40.12.00

Seher Keçe Türker

Çok Yönlü Yazar Sait Faik Abasıyanık’ın Hikâyeleriyle Burgazada’ya Katkıları

7

12.00-12.20

Doç. Dr. Ali Şükrü Çoruk

Bir Ada Şairi Olarak Fazıl Ahmet Aykaç

ARA

İKİNCİ OTURUM

1

14.00-14.20

Dr. Zeynep Demircan Aksoy

Türk Resminde İstanbul Adaları

2

14.20-14.40

Özden Çelik

Müze Ev Kavramı Bağlamında Adalar Bölgesi Müzeleri

3

14.40-15.00

İnanç Civaz

Müzeler ve Toplumsal içerme: Modena Müzesi’nin Öğrettikleri

4

15.00-15.20

Alp Sunalp
İstanbul Adaları ve “Öteki Kültür Mirası

5

15.20-15.40

Öğr. Gör. Mimar Dr. İnci Olgun – Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel

İstanbul’un Zamanı Yavaşlatan Parçası: Adalar

6

15.40.16.00

Haldun Özgü – Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek

İstanbul Adaları’na Sakin Şehir Sertifikası Kazandırılması

7

16.00-16.20

Elvan Ada

İstanbul Adaları’nın Kültürel Peyzaj Olarak Değerlendirilmesi

8

16.20-16.40

Y. Mimar Selin Karsan

Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Büyükada

9

16.40-17.00

Doç.Dr.Begüm Sertyeşilışık

Adalar’da Sürdürülebilirlik

10

17.00-17.20

Tolga Öztürk – Necmettin Şentürk – Mustafa Akgül,

Turizm Açısından Alternatif Ulaşım Yollarının Belirlenmesi: Büyükada Örneği

Adalar Kültür Derneği
Adres: Çınar Meydanı No:86 Büyükada/Adalar/İSTANBUL Telefon: +90 216 382 73 78 E-Posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin