İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı Araştırma Görevlisi Kadro Sayısı 1
Son Başvuru Tarihi 08.12.2016 Ales Puanı 85
Ön Değerlendirme Tarihi 12.12.2016 Yds / Dengi 90
Sınav Giriş Tarihi 15.12.2016 Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Sonuç Açıklama Tarihi 19.12.2016 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.29mayis.edu.tr
Başvuru Yeri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

ÖZEL ŞARTLAR

 • Üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri’nden veya dengi bir fakültesinden mezun olmak.
 • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda (Tefsir alanında) tezli yüksek lisans  yapıyor olmak.

 

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı Araştırma Görevlisi Kadro Sayısı 1
Son Başvuru Tarihi 08.12.2016 Ales Puanı 85
Ön Değerlendirme Tarihi 12.12.2016 Yds / Dengi 90
Sınav Giriş Tarihi 15.12.2016 Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Sonuç Açıklama Tarihi 19.12.2016 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.29mayis.edu.tr
Başvuru Yeri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 

ÖZEL ŞARTLAR

Üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri’nden veya dengi bir fakültesinden mezun olmak.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda (Kelam alanında) tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES’ten en az 85.0 puan almış olmak
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 90.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER

 1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
 2. YÖK formatında özgeçmiş
 3. 1 adet fotograf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 4. Nüfüs cüzdanı fotokopisi
 5. Lisans diploması ve  Lisans Transkirpti
 6. Yabancı Dil belgesi (Arapça)
 7. ALES belgesi
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgesi
 10. Özel şartları taşıdığını gösteren belgelerin kopyası
 11. Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web (http://www.29mayis.edu.tr/) adresinde  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40 34662 Üsküdar/İSTANBUL

e-posta: personel@29mayis.edu.tr

 

MUAFİYET

 1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı Araştırma Görevlisi Kadro Sayısı 1
Son Başvuru Tarihi 08.12.2016 Ales Puanı 70
Ön Değerlendirme Tarihi 12.12.2016 Yds / Dengi 70
Sınav Giriş Tarihi 15.12.2016 Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Sonuç Açıklama Tarihi 19.12.2016 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.29mayis.edu.tr
Başvuru Yeri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 

ÖZEL ŞARTLAR

Üniversitelerin Sosyal Hizmet lisans programından mezun ve Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Psikiyatri, Adli Tıp,Halk Sağlığı Programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 70.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER

 1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
 2. YÖK formatında özgeçmiş
 3. 1 adet fotograf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 4. Nüfüs cüzdanı fotokopisi
 5. Lisans diploması ve  Lisans Transkirpti
 6. Yabancı Dil belgesi (İngilizce )
 7. ALES belgesi
 8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgesi
 10. Özel şartları taşıdığını gösteren belgelerin kopyası
 11. Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web (http://www.29mayis.edu.tr/) adresinde  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40 34662 Üsküdar/İSTANBUL

e-posta: personel@29mayis.edu.tr

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.